Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN Some significant power losses of control occur in variable discharge pumping systems. It is possible to reduce power consumption by fitting pump characteristics curves to pipe line characteristics. The variables in hydraulic power consumption by heat supply system, depending of heat delivery amount,[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 64 81-86
PL Przedstawiono ogólny model układu napędowego silnik spalinowy - przekładnia hydrostatyczna - obciążenie w postaci obszaru z określonym widmem zmiennych wytężeniowej i natężeniowej.
EN In following paper the models of the units of the hydrostatic drive system are pesented.
3
100%
Napędy i Sterowanie
2004 R. 6, nr 6 34--38
PL Przedstawiono ogólny model układu napędowego: silnik spalinowy – przekładnia hydrostatyczna – obciążenie. Model ten umożliwia analizę rozkładu sprawności napędu hydrostatycznego i punktów pracy silnika spalinowego dla określonego obciążenia, dla różnych wariantów dopasowania charakterystyk silnika s[...]
4
100%
Inżynieria Maszyn
PL Przedstawiono ogólny model układu napędowego: silnik spalinowy – przekładnia hydrostatyczna – obciążenie w postaci obszaru z określonym widmem zmiennych wytężeniowej i natężeniowej. Model ten umożliwia analizę rozkładu sprawności napędu hydrostatycznego i punktów pracy silnika spalinowego w polu cha[...]
EN The following paper presents the general model of a driving system: IC engine - hydrostatic transmission - load of a vehicle, in the form of area with specified spectrum of variables: torque and velocity. This model enables the analysis of efficiency of hydrostatic driving system and points of work [...]
5
80%
Napędy i Sterowanie
PL Użytkowanie w kopalniach górnictwa odkrywkowego transporterów gąsienicowych, przenoszących elementy konstrukcyjne o znacznym ciężarze po drogach o różnych rodzajach podłoża i nachyleniach, wymaga określenia ich właściwości i możliwości. Ze względu na brak możliwości badań eksperymentalnych, po anali[...]
EN Used in surface mining conveyor caterpillar face barriers and limitations in cases of driving on roads laden with significant slopes and different soil types. To overcome these difficulties in the system should be mechanical-electronic drive control process to minimize its disadvantages. Realizing t[...]
6
80%
Hydraulika i Pneumatyka
2012 nr 5 8-12
PL Opisano badania hydrostatycznego układu napędowego transportera gąsienicowego, dla którego opracowano modele - matematyczny i symulacyjny. Zaprezentowano wyniki badań i porównano z pomiarami eksperymentalnymi wykonanymi na pracującym transporterze w warunkach rzeczywistych. Przedstawiono charakter z[...]
EN The main area of the paper is the hydrostatic drive system for a caterpillar transporter. The mathematical model as well as simulation model has been elaborated. The results of simulations have been compared with experimental tests. The mathematical model has been verified. On the basis of simulatio[...]
7
80%
Napędy i Sterowanie
PL Znajomość charakterystyki obciążenia cyklem roboczym maszyny, jego zmienności w czasie i wartości występowania poszczególnych stanów obciążeń stanowi podstawę racjonalnego projektowania układu napędowego, jego struktur oraz doboru właściwych komponentów. Obciążenia organów roboczych znakomitej więks[...]
8
80%
Mechanik
9
80%
Napędy i Sterowanie
2015 R. 17, nr 6 86--89
PL Głębokie kopalnie wymagają sprawnej instalacji klimatyzacji, dlatego że temperatura skał na głębokości 1000 m jest powyżej 36ºC. Klimatyzacja centralna kopalni składa się z umieszczonej na powierzchni stacji wytwarzającej wodę lodową, która następnie transportowana jest do wyrobisk. W czasie transpo[...]
EN Deep mines require efficient air conditioning installation, due to high temperature of rocks, which exceeds 36ºC at the depth of 1000 metres. Central air conditioning of the mine consists of an ice water producing station placed on the surface, which is then transported to a working/pit. When trans[...]
10
61%
Hydraulika i Pneumatyka
2004 nr 2 22-27
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last