Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 1 44-46
PL Od początków swego istnienia Lyon związany jest ze światłem w różnej jego postaci. Już w pierwotnej nazwie miasta – Lugdunum – kryją się odniesienia do niego. „Dunum”w języku galijskim oznacza fortecę lub wzniesienia, a słowo „lug” może być interpretowane dwojako. Z jednej strony jest to celtyckie b[...]
2
100%
Zieleń Miejska
2014 Nr 5 35--37
PL W dzisiejszych czasach projektowanie oświetlenia parkowego pasującego pod względem przestrzennym i znaczeniowym do charakteru terenu zieleni jest standardem. Projektanci kładą coraz większy nacisk na nowatorskie rozwiązania oświetleniowe, wspomagające kreowanie tożsamości miejsca.
3
100%
Zieleń Miejska
2013 Nr 1 39--41
PL W tworzeniu atmosfery niepowtarzalności i wyjątkowości w celu zwiększenia atrakcyjności metropolii wykorzystuje się najrozmaitsze narzędzia - od ekonomiczno-finansowych począwszy, a skończywszy na kampaniach i dialogach społecznych. Jednym z najsilniej rozwijających się i promowanych instrumentów je[...]
4
100%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2012 nr 17 148--161
PL Światło naturalne kreuje odbiór przestrzeni, jego zmienność ożywia obiekty architektury, w tym ich zewnętrzne kształty oddziałujące na krajobraz. Wskrzeszając ducha miejsca wytwarza relację pomiędzy architekturą a człowiekiem i środowiskiem. Światło tworzy metaforyczną więź między siedzibą ludzką i [...]
EN Natural light creates reception of the space in the eyes of the people, its daily and seasonal variation revives architectural objects, including their outer elevations and envelopes affecting the surrounding landscape. Reviving the spirit of architectural space in the buildings creates a relationsh[...]
5
51%
Przestrzeń i Forma
2016 nr 26 9--24
PL Miasto jest wielowątkowym, trójwymiarowym doświadczeniem. Przeprowadzone w ramach przedmiotu Projektowanie Krajobrazu Miasta pilotażowe zajęcia wykorzystujące analizę i waloryzację miejskiego krajobrazu według teorii sekwencji widokowych Gordona Cullena mają na celu wypracowanie spójnej metody proje[...]
EN The city is a multilayered, three-dimensional experience. Conducted as a part of the city’s landscape design course, a pilot workshop using analysis and valorization of urban landscape based on the view sequence theory by Gordon Cullen intended to develop a coherent urban interiors design method.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last