Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy oceniano oddziaływanie wolnozmiennych pól magnetycznych stosowanych w formie magnetoterapii na zachowanie się parametrów zmienności rytmu zatokowego oraz parametrów uśrednionego EKG wysokiego wzmocnienia u 32 pacjentów z cukrzycą typu 2 i nadciśnieniem tętniczym. W trakcie cyklu 15 codzienny[...]
EN In the study the impact of extremely-low-frequency variable magnetic fields applied as magnetotherapy on parameters of heart rate variability and signal averaged electrocardiography was estimated in 32 patients with diabetes type 2 and arterial hypertension. During a cycle of 15 daily magnetotherapy[...]
2
100%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Wyniki dotychczasowych badań doświadczalnych i klinicznych wskazują na korzystny wpływ oddziaływania wolnozmiennych pól magnetycznych na układ sercowo-naczyniowy. Celem pracy była ocena parametrów zmienności rytmu zatokowego i parametrów uśrednionego EKG wysokiego wzmocnienia u chorych z nadciśnieni[...]
EN This paper presents the results of preliminary study on the beneficial impact of extremely low frequency (ELF) variable magnetic fields on circulatory system. The aim of the study was to estimate parameters of heart rate variability and high amplification ECG in patients with hypertension not exhibi[...]
3
86%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 9 871--874
PL Celem badań była próba korelacji parametrów termicznych obliczonych na podstawie termogramów powierzchni ciała ludzkiego wykonanych w trakcie badań wydolnościowych sportowców, jak również mocy liczonej według wzoru Stefana – Boltzmanna z parametrami uzyskanymi z aparatury używanej w testach progres[...]
EN The aim of the studies was to determine and compare the temperature parameters as well as the organisms radiation power calculated with use of the Stefan-Boltzman law with the standard parameters calculated by apparatus normally used during efficiency tests. All the studies were made by a thermovisi[...]
4
72%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Określano wpływ schładzania ciała szczurów na termiczny bodziec bólowy w teście gorącej płytki. Wykazano, że zarówno jednorazowa, jak i powtarzana codziennie przez cztery dni ekspozycja na niską temperaturę (-90°C) wywoływała znamienny efekt przeciwbólowy. Przedyskutowano prawdopodobne mechanizmy te[...]
EN The effect of rats' whole-body cooling on their reactivity to the thermal nociceptive stimulus was determined by means of a hot-plate test. It has been found that a single exposure and a four time daily exposure to a cold temperature (-90° C) induced a significant antinociceptive effect. A possible [...]
5
72%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL W ostatnich latach do metod medycyny fizykalnej o uznanej skuteczności w leczeniu wielu schorzeń, zwłaszcza układu ruchu, zalicza się krioterapię ogólno-ustrojową. W pracy przedstawiono podsumowanie badań własnych dotyczących wpływu temperatur kriogenicznych stosowanych ogólnoustrojowo na organizm p[...]
EN In recent years whole-body cryotherapy is considered as one of effective methods of physical medicine in the treatment of many diseases, especially of locomotory system. In this paper the recapitulation of own studies dealing with the effect of cryogenic temperatures used in form of whole-body appli[...]
6
58%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Autorzy przedstawili doniesienie wstępne dotyczące wpływu krioterapii ogólnoustrojowej na niektóre parametry zapalne u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa. Grupa badana składała się z siedmiu pacjentów poddanych dziesięciu zabiegom krioterapii ogółnoustrojowej. U każdego chorego[...]
EN The authors have presented the influence of whole body cryotherapy on some selected parameters of inflammation in patients with ankylosing spondylitis. The study group included 7 persons underwent 10 procedures of whole body cryotherapy. In each patient before and after cryotherapy the following par[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last