Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 80
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Technologii Elektronowej
2012 z. 1/2 27-49
2
100%
Prace Instytutu Technologii Elektronowej
2011 z. 1/2 27-44
3
100%
Prace Instytutu Technologii Elektronowej
2009 z. 1/2 27-38
4
100%
Prace Instytutu Technologii Elektronowej
2010 z. 1/2 29-44
5
100%
Prace Instytutu Technologii Elektronowej
2008 z. 1/2 27-39
6
100%
Prace Instytutu Technologii Elektronowej
2001 z. 4-7 19-28
7
100%
Prace Instytutu Technologii Elektronowej
2007 z. 1/2 27-42
8
100%
Prace Instytutu Technologii Elektronowej
2001 z. 8-12 23-34
9
100%
Prace Instytutu Technologii Elektronowej
2000 z. 5/8 17-33
10
100%
Prace Instytutu Technologii Elektronowej
2006 z. 2 27-42
11
100%
Postępy Fizyki
2001 T. 52, z. 2 100-102
PL Nagrodę Nobla z fizyki w 2000 r. przyznano Żoresowi I. Alferowowi i Herbertowi Kroemerowi, którzy uhonorowani zostali za koncepcję i praktyczną realizację heterostruktur półprzewodnikowych, stosowanych w szybkiej elektronice i optoelektronice, oraz Jackowi S. Kilby'emu za jego udział w wynalezieniu [...]
12
100%
Postępy Fizyki
2005 T. 56, z. 4 184-186
PL Recenzja książki: Bernard Ziętek - Optoelektronika, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004, s. 566.
13
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule omówiono Projekt Badawczy Zamawiany. Temat projektu odnosi się do strategicznego obszaru badawczego - Nowe materiały i technologie. Celem projektu jest opracowanie technologii półprzewodnikowych źródeł promieniowania i detektorów pracujących w obszarze bliskiej i średniej podczerwieni, pr[...]
EN The project addresses strategie research area - New materials and technologies. The goal of the project is the development of technology of semiconductor light sources and detectors for near and infrared spectral region, for industrial, environmental, medical, and military applications as well as de[...]
14
100%
Prace Instytutu Technologii Elektronowej
2014 z. 1/2 27-40
15
100%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 10 136--141
PL Wypadek drogowy jest zdarzeniem dość złożonym – na jego zaistnienie składa się wiele czynników występujących równolegle, m.in.: stan jezdni, warunki widoczności, stan oznakowania, stan zabezpieczenia przeszkód, geometria drogi, stan utrzymania drogi, parametry przekroju drogi, zachowanie innych użyt[...]
EN Road accident is quite a complex event – multiple simultaneous factors contribute to its occurrence, including: the state of the road, visibility conditions, the state of road marking, the state of security barriers, the geometry of the road, road maintenance, road cross-section parameters, the beha[...]
16
100%
Prace Instytutu Technologii Elektronowej
1999 z. 4/6 17-28
17
100%
Prace Instytutu Technologii Elektronowej
2003 z. 2 31-44
18
100%
Prace Instytutu Technologii Elektronowej
2004 z. 1/2 33-48
19
100%
Prace Instytutu Technologii Elektronowej
2013 z. 1/2 27-42
20
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule podsumowano ostatnie 25 lat prac badawczych i aplikacyjnych nad laserami półprzewodnikowymi prowadzonych w Zakładzie Fotoniki ITE. Prace te dotyczyły nowej generacji laserów półprzewodnikowych, których działanie opiera się na wykorzystaniu specyficznych zjawisk fizycznych zachodzących w n[...]
EN The paper summarizes the last 25 years of research and application works on semiconductor lasers carried at the Department of Photonics at the Institute of Electron Technology. The research dealt with a new generation of semiconductor lasers which operations is based on quantum effects in nanostruct[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last