Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule omówiona została problematyka bezpieczeństwa transportu drogowego. Zaprezentowano metody i sposoby zapobiegania i ograniczania skutków wypadków drogowych oraz koncepcje modelu poprawy bezpieczeństwa, a także ukazano propozycje niektórych rozwiązań na najbliższe lata, które mogą znacząco p[...]
EN The article discusses the issues of road transport safety. The methods of preventing and limiting the effects of road accidents as well as the concepts of the safety improvement model have been presented, as well as suggestions for some solutions for the coming years that may significantly improve t[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2019 R. 20, nr 1-2 388--392
PL Prezentowany artykuł dotyczy problematyki planowania inwestycji infrastrukturalnych na Odrzańskiej Drodze Wodnej. Przeanalizowano w nim źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych na ODW i podmioty odpowiedzialne za ich realizację. Przedstawiono czynniki dynamizujące i opóźniające realizację [...]
EN The presented article concerns the issues of planning infrastructure investments on the Oder Waterway. It analyzed the sources of financing infrastructural investments for ODW and the entities responsible for their implementation. It presents the factors stimulating and delaying the implementation o[...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2019 R. 20, nr 1-2 246--250
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last