Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2019 nr 10 9--11
PL W artykule określono wpływ modyfikacji posadzki cementowej nanocząstkami fluorku cyny(II) na jej wybrane właściwości. Do badań przygotowano jedną próbkę referencyjną oraz trzy różne próbki posadzki cementowej modyfikowanej fluorkiem cyny(II), z zawartością nanocząstek 0,5 ÷ 1,5% co 0,5%, w stosunku [...]
EN The main aim of the article is to describe the influence of modification of cement floor with tin (II) fluoride nanoparticles on its selected properties. To the tests, one reference sample was prepared. Moreover, three cement floor samples were modified with different percentage content of tin(II) f[...]
2
100%
Technical Transactions
PL W niniejszym artykule przedstawiono wyniki serii eksperymentów wykonanych na próbkach z betonu zbrojonego włóknami stalowymi. Badane próbki zbrojone były różną zawartością włókien stalowych od 20.0 do 32.5 kg/m3. Do badań użyto 21 sześciennych (15 x 15 x 15 cm) i 14 prostopadłościennych (15 x 15 x 6[...]
EN This paper presents the results of a series of experiments on samples made of steel fibre reinforced concrete. The investigated samples were made with different concentrations of steel fibres ranging from 20.0 to 32.5 kg/m3. Twenty-one cubic samples (15 x 15 x 15 cm) and fourteen cuboid samples (15 [...]
3
100%
Technical Transactions
PL Tematem artykułu jest określenie wpływu dodatku włókien polipropylenowych na właściwości mieszanki betonowej oraz betonu stwardniałego. W tym celu przeprowadzono badania świeżej mieszanki betonowej oraz betonu stwardniałego (niszczące oraz nieniszczące). W skład badań mieszanki betonowej wchodziły: [...]
EN The purpose of the article is to determine the effect of the addition of polypropylene fibres on the properties of concrete mixtures and hardened concrete. To this end, both destructive and non-destructive tests were conducted. The concrete mixture tests included the testing of the consistency, air [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last