Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Przedstawiono wyroby z drutu wytwarzane w Mennicy-Metale Szlachetne Sp. z o.o. i ich zastosowanie. Opisano stosowane procesy technologiczne. Przedstawiono charakterystyki materiałów (stopów metali szlachetnych) i wpływ ich struktury na własności użytkowe. Zaprezentowano przebieg prac mających na cel[...]
EN Presenting products made out of wire by Mennica-Metale Szlachetne Sp. z o.o. and their application. Describing applicable technological processes. Presenting material characteristics (precious metals alloys) and the influence of the structure on their utilitarian qualities. Demonstrating the course [...]
2
88%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Przedstawiono nowe siatki katalityczne (tkane i dziane) wytwarzane w Mennicy-Metale Szlachetne Sp. z o.o. na potrzeby przemysłu azotowego. Opisano efekty wprowadzenia nowej ciągarki, nowej emulsji i nowych ciągadeł zapewniających stabilną geometrię ciągnionego drutu. Zaprezentowano wpływ jakości dru[...]
EN Presentation new catalytic net (weaving, knitting) produce in Mint-Noble Metal Ltd for necessary nitric industry. Effect introduce new drawing machine, new emulsion and new drawing die provided geometry stability drawing wire was describe. The influence quality wire on the weaving and knitting proce[...]
3
76%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Niniejszy artykuł dotyczy prac prowadzonych w Mennicy Metale Szlachetne S.A. i w Politechnice Warszawskiej nad uzyskaniem drutów z mikrodomieszkowanych stopów platyny. Druty te, przeznaczone na siatki katalityczne dla przemysłu azotowego, wykonywane były z materiału konsolidowanego wstępnie metodą m[...]
EN The aim of the article, based on earlier investigations made in The Mennica Metale Szlachetne plc and at the Warsaw Technical University, was the wire production from microalloyed platinum alloys. This wire, assigned for catalytic wire net for the nitric industry, was made of material initially cons[...]
4
76%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Praca zawiera wyniki badań i prób wytwarzania mikrodrutów ze stopów Pt-Re uzyskanych metodą klasycznego topienia oraz metodą me- talurgii proszkowej. Przedstawiono rezultaty badań uzyskane w próbach technologicznych stopu PtRe5 otrzymanego metodą klasycznego topienia, wstępne wyniki prób katalityczn[...]
EN The work contains results of tests and trials on producing Pt-Re alloys microwires, classical casting, and powder metallurgy methods. Presented research results of technological tests carried out on PtRe5 alloy obtained by classical casting, initial test results of catalytic oxidation of ammonia, as[...]
5
76%
Rudy i Metale Nieżelazne
PL Artykuł zawiera wyniki badań i prób wytwarzania mikrodrutów ze stopu PtRe5 uzyskanych metodą klasycznego topienia, oraz metodą metalurgii proszkowej. Przedstawiono rezultaty badań uzyskane w próbach technologicznych stopu PtRe5 otrzymanego metodą klasycznego topienia, wstępne wyniki prób katalityczn[...]
EN The work contains results of tests and trials on producing PtRe5 alloy micro wires, classical casting, and powder metallurgy methods. Presented research results of technological tests carried out on PtRe5 alloy obtained by classical casting, initial test results of catalytic oxidation of ammonia, as[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last