Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Recykling
2008 nr 11 46-46
PL Jubileusz 15-lecia istnienia obchodził w ub.r. Zakład Utylizacji Odpadów w Gorzowie. Jako pierwszy w Wielkopolsce w 2007 r. oddał do eksploatacji składowisko na odpady zawierające azbest, a także zakupił rozdrabniarkę do odpadów wielkogabarytowych. Ponadto planowana jest modernizacja technologii w k[...]
2
100%
Materiały Budowlane
2015 nr 4 46--47
3
100%
Materiały Budowlane
2016 nr 7 68--69
4
100%
Magazyn Autostrady
2017 Nr 6 66--67
PL Trendy w rozwoju mieszanek mineralno-asfaltowych wynikają przede wszystkim z ciągle wzrastającego natężenia ruchu i dużego obciążenia ruchem samochodowym, a także nasilających się zmian klimatycznych bezpośrednio oddziałujących na zachowanie się konstrukcji nawierzchni, którym muszą sprostać istniej[...]
5
100%
Magazyn Autostrady
2017 Nr 4 44--46
PL W artykule omówiono zagadnienie nowoczesnych i tanich rozwiązań w zakresie utrzymania, modernizacji i budowy infrastruktury komunikacyjnej w kontekście wzrostu wymagań co do jakości nawierzchni drogowych przy niedoborze środków na realizację inwestycji na drogach samorządowych.
6
100%
Materiały Budowlane
2014 nr 4 38--39
7
88%
Materiały Budowlane
2011 nr 4 50-51
8
63%
Problemy Techniki Uzbrojenia
1999 R. 28, z. 69 155--160
PL Podejmowanie przedsięwzięcia modernizacyjnego powinno być poprzedzone analizami obejmującymi istotne zagadnienia potrzeb taktycznych, możliwości technicznych oraz ekonomicznych. Celowe jest niewątpliwie uzyskanie opinii specjalistów z różnych dziedzin. Wojskowa konferencja naukowo-techniczna może by[...]
9
63%
Materiały Budowlane
2014 nr 7 56
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last