Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta Mechanica et Automatica
EN This study presents the structure and functions of flying wings in beetles (Coloptera). Structural analysis and function of multiplanar flexion and the structure of the wings in selected beetles were also carried out. The author developed a method of determination of points, structures and surfaces [...]
2
100%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy przedstawiono model żurawia samochodowego zawierający główne jego zespoły. Modelowanie przeprowadzono przy użyciu metody elementów skończonych i wykorzystaniu pakietu COSMOS/M. Na podstawie zbudowanych modeli przeprowadzono badania wpływu położenia obciążenia oraz konfiguracji położeń zespo[...]
EN The coupled model of the truck crane consisted the main units of the machine is considered. The model has been completed by the use of the COSMOS/M package with the application of the finite element method. On the basis of the created models the investigations of the influence of the load position [...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono cechy funkcjonalne i konstrukcyjne rozpatrywanej wyrzynarki oscylacyjnej do drewna i metalu. Przedstawiono zastosowanie podstaw analizy strukturalnej mechanizmu przeniesienia napędu, z przyjętymi schematami kinematycznymi. Wymieniono szereg pojęć do omówienia w zakresie dalszej[...]
EN In the work the functional and structural features of the jigsaw are presented. The application of the structural analysis fundamentals of the drive transfer system with the chosen cinematic schemes are illustrated. A row of notions has been listed to discuss them in the scope of the further structu[...]
4
100%
Przegląd Mechaniczny
2012 nr 7-8 42-48
PL W pracy zaprezentowano wyniki analizy statycznej ustroju nośnego żurawia samochodowego. Przedstawiono budowę´ głównych zespołów żurawia. Modelowanie zespołów i obliczenia przeprowadzono przy użyciu metody elementów skończonych i wykorzystaniu pakietu COSMOS/M. Na podstawie zbudowanego modelu wyznacz[...]
EN The results of the static analysis of the chassis frame of truck crane DST-0285 were presented. The main units of the machine were considered in the coupled model of the truck crane. The model was completed by the use of the COSMOS?M package with the application of the finite element method. On the [...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2003 z. 20 129-134
PL Praca dotyczy analizy doświadczalnej oraz teoretycznej drgań swobodnych pręta o zarysie kołowym oraz pręta o zarysie linii śrubowej o pojedynczym skoku. W ramach pracy zbudowano modele eksperymentalne oraz teoretyczne badanych prętów. Zastosowana analiza modálna umożliwiła wyznaczenie wartości częst[...]
EN This paper deals with the experimental and theoretical analysis of a rod with a circular contour and a rod with screw line contour of single lead. The experimental and theoretical models of the tested rods were built within the framework of this work. The application of modal analysis enables the fr[...]
6
100%
Problemy Maszyn Roboczych
2009 Z. 33 15-24
PL W pracy przedstawiono model żurawia samochodowego zawierający główne jego zespoły. Modelowanie przeprowadzono z użyciem metody elementów skończonych i wykorzystaniem pakietu COSMOS/M. Na podstawie zbudowanych modeli przeprowadzono badania wpływu położenia obciążenia oraz konfiguracji położeń zespołó[...]
EN The coupled model of the truck crane consisted the main units of the machine is considered. The model has been completed by the use of the COSMOS/M package with the application of the finite element method. On the basis of the formulated model the investigations of the influence of the load position[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2002 z. 60 [197] 197-204
EN The problem of the free vibrations of the system modelling the truck crane chassis frame connected with the rotary frame and the telescopic boom is considered. The considerations have been done by the use of finite element method and the system COSMOS/M based on this method. The model obtained have [...]
8
100%
Transport Przemysłowy
2004 nr 4 (18) 31-34
PL W pracy sformułowano i rozwiązano zagadnienie badania drgań swobodnych układu modelującego ramę podwozia i nadwozia żurawia samojezdnego. Rozważania przeprowadzono przy użyciu metody elementów skończonychi wykorzystaniu pakietu COSMOS/M. Przeprowadzono analizę wpływu położenia ramy obrotowej na częs[...]
EN The work the formulation and solution of the free vibration problem of the model consisting of the rotating and chassis frames of the truck crane are presented. The modelling and the numerical calculations have been completed by the use of finite element method and the COSMOS/M system. The influence[...]
9
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy statystycznej konstrukcji ramy podwozia żurawia samochodowego. Modelowanie i obliczenia przeprowadzono przy użyciu metody elementów skończonych i wykorzystaniu pakietu COSMOS/M. Na podstawie zbudowanego modelu wyznaczono strefy poddane największym zmianom napręże[...]
EN The results of the static analysis of the chassis frame of the truck crane arc presented in the work. The modelling and the numerical calculations have been completed by the use of finite element method and the COSMOS/M system. On the basis of the created model the area of the maximum changes of the[...]
10
100%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2016 Vol. 21, no. 4 837--847
EN Beetle wings perform a flapping movement, consisting of the rotation relative to the two axes. This paper presents the results of observations and measurements of wings operating parameters in different planes of some beetle species. High speed photos and videos were used. The concept of the mechani[...]
11
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2005 z. 65 [222] 117-124
EN The free vibration problem of the truck crane chassis frame with attached rotating frame and telescopic boom is considered. The formulation and solution of the problem have been done by the use of finite element method and the system COSMOS/M. On the basis of the formulated model the investigations [...]
12
63%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
EN In this paper, the modelling of and research into the vibrations of a truck crane are considered. The finite element method, using a COSMOS/M package, was applied to build the model and an analytical method was used to build a discrete-continuous model of the crane. The research concerns changes in [...]
13
63%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W pracy sformułowano i rozwiązano zagadnienie drgań swobodnych układu modelującego ramę podwozia żurawia samojezdnego. Rozważania przeprowadzono przy użyciu metody elementów skończonych i wykorzystaniu pakietu COSMOS/M. Na podstawie zbudowanego modelu przeprowadzono analizę wpływu wybranych parametr[...]
EN The free vibration analysis of the truck crane chassis frame is considered. The considerations have been done by the use of finite element method and the system COSMOS/M based on this method. The dynamic investigations: free vibration frequency values and the mode shapes have been done for the chose[...]
14
63%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN This study presents a structural and functional analysis of the wing bending and folding mechanism of a selected beetle species. Insect motility studies, with regard to the anatomical structure, were performed. The main inner wing structures were highlighted and their mechanical properties and funct[...]
15
63%
Metrology and Measurement Systems
EN Nowadays, most techniques for evaluating rough metal surfaces are based on tactile or confocal measurement procedures. However, these technologies have disadvantages in respect to measuring speeds, resistance to vibration, impact and dust. In this paper we present a novel surface measurement approac[...]
16
51%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1998 z. 6 101-105
PL Praca dotyczy zagadnienia drgań płyty rezonansowej fortepianu. Na drodze eksperymentalnej określono częstości i postacie drgań. Badania przeprowadzono dla płyty bez obciążenia zewnętrznego oraz przy rosnącym skokowo obciążeniu zewnętrznym, wywołującym stan rozciągania płyty.
EN This paper deals with the problem of free vibrations of the piano soundboard. Free vibration frequences and mode shapes have been determined experimentally by the use of the Bruel & Kjaer measuring set, Effect of the tensile on the vibration frequences corresponding to the choosen mode shapes have [...]
17
51%
Acta Mechanica et Automatica
2014 Vol. 8, no. 3 129--135
EN Insects are among nature’s most nimble flyers. In this paper we present the functional and structural analysis of wing joint mechanism. Detailed action of the axillary plates and their mutual interaction was also described. Because of the small dimensionsn of the wing joint elements and the limited [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last