Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 110
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Instalacyjny
2013 Nr 1-2 36--42
PL Centrale dachowe typu rooftop to urządzenia „all-in-one” (wszystko w jednym) służące z reguły do klimatyzacji pomieszczeń o dużej kubaturze. W przeciwieństwie do modułowych central klimatyzacyjnych mogą zawierać wszystkie elementy niezbędne do pracy bez konieczności współpracy z innymi urządzeniami [...]
2
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2013 nr 9 16--20
PL Czy agregaty chłodnicze chłodzone cieczą są najwłaściwszym wyborem rozwiązania źródła chłodu dla systemów klimatyzacyjnych, gdy priorytetem są niskie koszty zużycia energii elektrycznej przez system klimatyzacji? W niniejszym artykule poruszono kwestię efektywności energetycznej jako zasadniczego kr[...]
3
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2013 nr 7 18--22
PL W poprzedniej części artykułu (CHiK 3/2013 str. 46) omówiono podstawowe elementy systemu automatycznej regulacji (regulator, element wykonawczy – najczęściej zawór regulacyjny, element pomiarowy – czujnik pomiarowy, np. temperatury, wilgotności względnej itp.). W niniejszym artykule przedstawione zo[...]
4
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2013 nr 3 46--49
PL W artykule przedstawiono problematykę związaną z pracą urządzeń automatycznej regulacji w systemach klimatyzacyjnych.
5
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2012 nr 8 8-13
PL W niniejszym artykule przedstawiono problematykę związaną z wartością wskaźnika ESEER dla odmiennych od EUROVENT parametrów pracy systemu klimatyzacyjnego.
6
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2012 nr 7 10-16
PL Efektywne systemy klimatyzacyjne to według autora takie, które zostały zamontowane na obiekcie, pracują i wykazują się rzeczywistym niskim zużyciem energii.
7
100%
Rynek Instalacyjny
2012 Nr 9 68-71
PL W artykule porównano działanie najbardziej popularnych systemów o dwuetapowym uzdatnianiu powietrza opartych na wodzie ziębniczej oraz systemów ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego (VRF, VRV) w budynkach wielkokubaturowych.
8
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2013 nr 12 36--41
PL Przedstawione w obu poprzednich częściach artykułu informacje zawierały teoretyczne podstawy związane z techniką regulacyjną układów przygotowania powietrza. W niniejszym artykule przedstawiono na sposób teoretyczny analizy systemu automatycznej regulacji w wybranym układzie przygotowania powietrza [...]
9
100%
Rynek Instalacyjny
2012 Nr 3 44-48
PL Wskaźnik ESEER pozwala na dokonanie porównania różnych agregatów chłodniczych dla warunków pracy Euroventu oraz oszacowanie przyszłych kosztów zużycia energii elektrycznej przez agregaty wody ziębniczej w systemach klimatyzacji komfortu. Problematyczne jest to, że ESEER jest zdefiniowany jedynie dla[...]
EN SEER allows to make comparison of different water chillers for Eurovent conditions and estimate further cost of electrical energy consumption by water chillers for comfort air-conditioning. The problem is, that ESEER is given for defined Eurovent's parameters. Many systems and water chill-ers work w[...]
10
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2012 nr 5 36-41
11
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2009 nr 10 14-21
PL W niniejszym artykule autor podejmuje temat nowoczesnych rozwiązań stosowanych w systemach klimatyzacyjnych, ktore mogą zmniejszyć nie tylko wpływ człowieka na środowisko naturalne ale także koszty eksploatacji energochłonnych systemów klimatyzacyjnych. W publikacji zostaną omówione zagadnienia zwią[...]
12
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2009 nr 8 61-67
PL W niniejszym artykule pragnę nawiązać do zagadnień dotyczących systemów WLHP a w szczególności do tych poruszonych przez jednego z autorów w publikacji, która ukazała się w majowym numerze CH&K [l]. W artykule tym przedstawiono, na przykładzie realizacji jednego z obiektów (Pasaż Grunwaldzki we [...]
13
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2009 nr 12 42-46
PL W pierwszej części artykułu przedstawione zostały rozwiązania takie jak aktywny termodynamiczny odzysk ciepła, wysokosprawne sprężarki scroll, elektroniczny zawór rozprężny, które mogą spowodować zmniejszony wpływ urządzenia i człowieka na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie kosztów energochło[...]
14
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2009 nr 7 46-50
15
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2009 nr 6 13-19
PL W niniejszym artykule znalazły się podstawowe informacje dotyczące doboru, budowy i trybów pracy central basenowych. Artykuł jest kontynuacją publikacji [4] poświęconej modułowym centralom klimatyzacyjnym.
16
100%
Rynek Instalacyjny
2011 Nr 3 58-61
PL Autor wyjaścia czym jest free cooling, charakteryzuje pracę takiego układu, porównuje free cooling pośredni i bezpośredni.
17
100%
Rynek Instalacyjny
2010 Nr 5 88-93
PL W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania pomp ciepła w układach uzdatniania powietrza i omówiono dostępne na rynku rozwiązania.
18
100%
Rynek Instalacyjny
2010 Nr 3 47-52
PL W publikacji podjęto temat konstrukcji systemu klimatyzacyjnego o zmniejszonych kosztach eksploatacji i jednocześnie mniej oddziałującego na powietrze atmosferyczne.
19
100%
Rynek Instalacyjny
2011 Nr 1-2 57-60
PL Autor przedstawia wybrane rozwiązania techniczne optymalizujące oszczędności cieplne w systemach klimatyzacyjnych i chłodniczych.
20
100%
Rynek Instalacyjny
2010 Nr 1-2 90-95
PL W artykule dokonano porównania i obliczenia kosztów eksploatacji według wskaźników ESEER publikowanych przez Eurovent.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last