Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 45
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Powierzchni
2013 nr 1 24--31
PL Przedstawiono cele i zakres badań prowadzonych w programach International Programme of Effects on Materials including Historic and Cultural Monuments (UN/ECE ICP -Materials) i Multi-assess oraz udział w nim Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Opisano wyniki zastosowania danych z monitorowania korozji a[...]
EN The aims and scope of investigations which have been run in International Programme of Effects on Materials including Historic and Cultural Monuments (UN/ECE ICP -Materials) also in Multi-asses Programme and participation of Institute Precision Mechanics in them are presented. The results of predict[...]
2
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
3
100%
Postępy Fizyki
PL Recenzja książki: Włodzimierz Salejda, Michał H. Tyc, Marcin Just - Algebraiczne metody rozwiązywania równania Schrädingera, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 190.
4
100%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 7 269-274
PL Przedstawiono charakterystykę pyłowych zanieczyszczeń obecnych w powietrzu oraz skutków ich osadzania się na terenie Krakowa i Katowic. Określono skład pyłów zawieszonych o średnicy ziaren poniżej 10 žm, a szczególnie skład ilościowy i jakościowy frakcji rozpuszczalnej w wodzie. Badano efekt wizualn[...]
EN The characteristic of particulates present in polluted air on area of Cracow and Katowice is presented. The chemical composition of the coarse particulates in the range below 10 žm were defined, particularly quantitative and qualitative composition of the fraction solvable in water. The dynamics of [...]
5
100%
Ochrona przed Korozją
2007 nr 12 451-455
PL Przedstawiono podstawowe definicje z zakresu pojęcia kosztów w rachunkowości, przegląd metodyk szacowania kosztów korozji stosowanych w ciągu ostatnich 60 lat w świecie oraz ocenę ich przydatności. Zaproponowano przykłady zastosowania metodyki oceny niektórych elementów kosztów cyklu życia hipotetyc[...]
EN An overview of the methods used for assessing the corrosion protection costs, which have been used for the last 60 year in many countries around the world has been presented in the paper. Three examples of calculating the service life costs and assessing the indirect costs resulting from the mainten[...]
6
100%
Inżynieria Powierzchni
2006 nr 3 71-78
PL W artykule przedstawiono możliwości badawcze Laboratorium Badań Właściwości Powłok i Materiałów Lakierowych oraz Zakładu Powłok Ochronnych Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w zakresie badań trwałości materiałów i powłok ochronnych. Laboratorium legitymuje się certyfikatem akredytacji PCA Nr AB 240 o p[...]
EN The testing programme of the Coatings and Paints Testing Laboratory and the Organic Coatings Department of the Institute of Precision Mechanics in the range of investigations of materials and protective coatings durability is presented. The Laboratory has obtained the certificate of accreditation No[...]
7
100%
Konstrukcje Stalowe
2000 nr 1 53-54
8
100%
Konstrukcje Stalowe
1999 nr 8 52-54
9
100%
Konstrukcje Stalowe
1999 nr 7 48-50
10
100%
Ochrona przed Korozją
1999 nr 6 156-159
PL Przedstawiono zasady i cel kontrolowania korozyjności atmosfery oraz wykorzystania tych danych dla celów ochrony antykorozyjnej. Zaprezentowano wyniki pomiarów poziomu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem azotu, siarczanami oraz pH opadów na stacjach korozyjnych[...]
EN The paper presents the principle and the aim of determination of the corrosivity category of the atmosphere and employment of this data to the anticorrosion protection. The results of measurement of the pollution: concentration of sulfur dioxide, nitrogen dioxide, sylfates in air and pH of precipita[...]
11
100%
Ochrona przed Korozją
2005 nr 7 252-256
PL Zapobieganie zniszczeniom korozyjnym to szersze pojęcie niż ochrona przed korozją czy inżynieria korozyjna bowiem uwzględnia cały zespół czynników działających w celu zmniejszenia szkód korozyjnych a więc zarówno redukcję natężenia czynników korozyjnych np. zanieczyszczenia atmosfery ale również sto[...]
EN Preventing damage caused by corrosion is a much broader topic than that of corrosion protection or corrosion engineering as it embraces a whole group of factors involved in the reduction of corrosion damage which comprise both the reduction of the intensity of corrosion agents such as air pollution[...]
12
100%
Inżynieria Powierzchni
2014 nr 2 73--79
PL Przedstawiono dane dotyczące szybkości korozji miedzi w różnych obszarach geograficznych i różnych poziomach zanieczyszczenia powietrza zebrane podczas obserwacji ekspozycji prowadzonych w ramach międzynarodowych programów w Południowej Ameryce, Europie i Azji. Zamieszczono wyniki dotyczące prędkośc[...]
EN The paper presents the data of corrosion losses of copper in different geographical areas and levels of contaminants in air collected during field exposure in frame international programs in South America, Europe and Asia. The results of corrosion losses measurements on corrosion sites on the area o[...]
13
100%
Przegląd Komunalny
2016 nr 10 104--106
PL Jaką technologię powinien wybrać samorząd, przygotowując się do budowy bądź naprawy nawierzchni na drodze gminnej lub powiatowej? W piątej części cyklu artykułów prezentowanych w „Przeglądzie Komunalnym” przedstawimy dwie propozycje, zyskujące ostatnio w Polsce coraz większą popularność.
14
100%
Przegląd Komunalny
2016 nr 11 80--81
PL Istotnym czynnikiem przy wyborze technologii przeznaczonej do wykorzystania na drogach lokalnych powinien być efekt oddziaływania na środowisko. Określone rozwiązanie należy też dopasować do stanu konstrukcji nawierzchni, parametrów eksploatacyjnych oraz potrzeb i możliwości inwestora.
15
100%
Przegląd Komunalny
2016 nr 9 76--77
PL Przy ograniczonych środkach, jakie kierowane są na drogi gminne i powiatowe, samorządy powinny starannie wybierać technologie budowy i napraw nawierzchni. Pod uwagę trzeba brać zarówno bieżące potrzeby i możliwości, jak i przyszłe wymogi, np. wynikające ze wzrostu natężenia ruchu pojazdów. W pierwsz[...]
16
100%
Izolacje
PL Monitorowanie korozji polega na regularnych, równoczesnych pomiarach zmian właściwości materiałów i parametrów środowiskowych wywołujących te zmiany. W ten sposób można poznać przyczynę powstawania zmian właściwości materiału oraz skutek jaki ona wywołuje w funkcji cech środowiska i czasu.
17
100%
Ochrona przed Korozją
2005 nr 10 320-323
PL Przedstawiono stan badań europejskich dotyczących problemu zanieczyszczania środowiska przez produkty korozji metali z wyszczególnieniem cynku. Zwrócono uwagę na zaznaczający się udział metali pochodzących z produktów korozji w zanieczyszczaniu wód powierzchniowych. Przeprowadzone w wielu krajach ba[...]
EN The results of European investigations concerning the issue of environmental pollution caused by products of corrosion, particularly those of zinc, were presented. Attention was drawn to an increasing share of metals derived from corrosion products in the pollution of surface water and soil. Researc[...]
18
100%
Izolacje
PL Proces malowania elektroforetycznego charakteryzuje się wieloma specyficznymi cechami znacznie odbiegającymi od klasycznych metod aplikacyjnych materiałów malarskich. W procesie malowania elektroforetycznego stosuje się wyłącznie farby wodorozcieńczalne, przy czym możliwe jest nakładanie powłok z fa[...]
19
100%
Przegląd Komunalny
2016 nr 6 79--80
PL Łączna długość dróg w Polsce wynosi ponad 415 tys. km, z czego ponad 367 tys. km to drogi gminne i powiatowe, co oznacza, że stanowią one aż 88,5% całkowitej ilości dróg. Aby były jak najlepiej utrzymane, należy zarówno rzetelnie oceniać ich stan, jak i odpowiednio dobierać technologię naprawy lub b[...]
20
100%
Przegląd Komunalny
2016 nr 7 62--63
PL Przy ograniczonych środkach, jakie kierowane są na drogi gminne i powiatowe, samorządy powinny starannie wybierać technologie budowy i napraw powierzchni. Pod uwagę trzeba brać zarowno bieżące potrzeby i możliwości, jak i przyszłe wymogi, np. wynikające ze wzrostu natężenia ruchu pojazdów.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last