Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 10 571-575
PL Przedstawiono wyniki efektywnego wykorzystania wytrzymałości taśm z włókien węglowych CFRP do wzmocnienia dźwigarów. Przeanalizowano wybrane rezultaty badań eksperymentalnych.
EN This paper presents conditions of an effective use of the resistance of CFRP strips for strengthening of cracked RC beams. Selected results of the relevant tests are analysed.
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe
1998 nr 55 3-20
PL W pracy przedstawiono ocenę skutków pełzania i skurczu w konstrukcji zespolonej estakady drogowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Pominięta w projekcie obiektu analiza wpływów reologicznych, a ponadto zastosowanie niewłaściwych rozwiązań konstrukcyjnych, materiałów i niski poziom wykonawstwa [...]
3
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W pracy przedstawiono problem projektowania zbrojenia nietrajektorialnego płyt w aspekcie ich odkształcalności. Na podstawie niektórych wyników badań doświadczalnych, przeprowadzonych na żelbetowych płytach skręcanych, zweryfikowano procedury wymiarowania. Analiza wykazuje, że pomimo formalnego zape[...]
4
100%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 12 674-677
PL Przedstawiono wyniki badań strunobetonowych belek korytkowych rozpiętości 15 i 18 m. Oceniono sztywność belek, momenty zarysowania i momenty niszczące. Oszacowano wartość trwałej siły sprężającej, jej straty oraz skutki pełzania i skurczu betonu.
EN Results of investigation of prestressed channel beams spans 15 and 18 meters are presented. The following features are evaluated: beams rigidity, cracking moments and breaking moments. The values of stablilized prestressed forces, its losses effect, concrete creeping and shrinkage are estimated.
5
100%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 12 698-703
PL Przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań żelbetowych belek teowych, wzmocnionych taśmami CFRP. Dokonano oceny skuteczności wzmocnienia. Przeprowadzono obserwacje zachowania się stref kotwienia taśm podczas obciążania dźwigarów.
EN Results of experimental tests of RC beams additionally strengthened with CFRP bands are presented. Effectiveness of this strengthening method is evaluated.
6
100%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 6 337-341
PL Przedstawiono przykłady unikatowych 100-letnich mostów systemu Möllera, znajdujących się na terenie Polski. Opisano zrealizowany, nietypowy sposób naprawy i wzmocnienia uszkodzonego zabytkowego mostu koło Dzierzgonia.
EN Examples of the unique 100-years-old road bridges of Möller system which still occure in Poland has been presented. Non-typical method of repair and strenghthening of the damaged bridge near Dzierzgon is described.
7
63%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono wybrane aspekty działalności rozjemcy w ewentualnych sporach między zamawiającym a wykonawcą; rozjemca jest ustanowiony na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych z 10.06.1994 r.
EN Some aspects of arbiter activity in possible controversions between the orderer and the executioner are discussed. The role of arbiter is set up on the base of the law act from 10.06.1994, referred to communal investment orders.
8
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
EN The Results of experimental tests of Moller bands beams have been presented. Deformability and carrying capacity of the construction have been estimation.
9
51%
Czysta Energia
2017 Nr 11-12 38--42
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last