Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transport Miejski i Regionalny
2006 nr 12 22-29
PL Artykuł jest wynikiem prób, doświadczeń i przemyśleń Autora w dostosowywaniu urządzeń audiodetekcji i audiolokacji do potrzeb i odbioru osób niewidomych. Wiele propozycji mogłoby ułatwić niewidomym sprawne i bezpieczne poruszanie się w warunkach ruchliwego miasta.
EN The article is a result of efforts, experiences and considerations of the author in adjusting audio-detection and audio-location devices for necessities and possibilities of blind people. Some of the proposals could help blind people in safe and efficient movement in conditions of bustling city.
2
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Niezadowalająca skuteczność dotychczas stosowanych sposobów ułatwiania egzystencji osobom niewidomym w mieście. Pomysł budowy .ścieżek prowadzenia akustycznego., dostosowanych do czułości słuchowej i orientacji przestrzennej tej grupy osób. Koncepcje usytuowania generatorów dźwięku nad trasami ruchu[...]
EN The discontent effectiveness of so far used practical ways of existence promotion for the blind persons in the city. The idea of building "paths of acoustic leadership", adapted to aural tenderness and spatial orientation of this group. Conceptions of location of the acoustic generator over the rout[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last