Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Eksploatacji
2006 nr 1 115-121
PL Przedmiotem badań były warstwy wytworzone z proszku na bazie kobaltu, napawane laserowo i plazmowo na przylgnie zaworów wylotowych silników Diesla. Dla wszystkich warstw stwierdzono dobrą jakość, brak pęknięć i jednorodność struktury na powierzchni. Badania degradacji wykonano w specjalnie wykonanej[...]
EN Cobalt base cladding layers on the exhaust valve head face, produced by laser and PTA cladding have been investigated. For the all sort of layers good quality, lack of cracks and proper microstructure for the top part of clad was obtained. The investigations on the degradation process run on the spe[...]
2
100%
Advances in Materials Science
EN The cobalt base PTA (Plasma Transferred Arc) clad layers were investigated under different temperature and time of oxidation. The microstructure of the clads after oxidation demonstrated degradation process which led to the decomposition of the dendrite boundaries. Chemical compositions of the forme[...]
3
100%
Ochrona przed Korozją
2011 nr 6 306-307
PL Badano wpływ czasu utleniania na strukturę i skład chemiczny warstw ze stopu kobaltu wytworzonych metodą napawania laserowego. Do napawania użyto proszku o wysokiej zawartości chromu i średniej zawartości wolframu. Utlenianie przeprowadzono w temperaturze 1100°C w czasach od 15 minut do 50 godzin. P[...]
EN The influence of the oxidation time on the microstructure and chemical composition of the cobalt base laser clad layers was investigated. The powder used for cladding process contained high amount of chromium and medium amount of tungsten. The oxidations were carried on at 1100°C for times from 15 m[...]
4
100%
Advances in Materials Science
PL Przedmiotem badań są napawane plazmowo warstwy wykonane ze stopu kobaltu zawierające ok. 29% chromu, ok. 5% wolframu i ok. 2% niklu, nałożone powierzchnie przylgni grzybków zaworów wylotowych silnika dieslowskiego. Powierzchnia podlega zarówno oddziaływaniom temperatury i środowiska, jak i oddziaływ[...]
5
100%
Advances in Materials Science
EN Cobalt base clad layer underwent oxidation at 650° C and 750° C and corrosion in exhaust gases. The oxidation processes were run in two different ways; isothermal oxidation for 100 hours and cyc1ic oxidation for 200 hours. Corrosion in exhaust gases were run in a cyclic way for two month and about 2[...]
6
100%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2000 R. 73, nr 11 881-885
PL Przedstawiono podstawy techniczne i kryteria kompatybilności systemu telewizji cyfrowej oraz prace dotyczące koncepcji sieci z uwzględnieniem wykorzystania istniejącej infrastruktury telewizyjnej sieci analogowej TP S.A.
EN Technical principles and compatibility criteria are presented as well as elaboration of network concept with regard to utilization of existing infrastructure of analogue tv network administered by Polish Telecom.
7
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W artykule przedstawiono ocenę zmian mikrostrukturalnych, chemicznych i mechanicznych napawanych warstw wykonanych ze stopu na bazie kobaltu i poddanych utlenianiu w powietrzu w temperaturze 850, 950 i 1100°C przez 200 godzin. Warstwy napawane były metodą plazmową (PTA). Analizowano zmiany w mikrost[...]
EN Purpose of this paper is to evaluate the microstructure, chemical composition and mechanical properties of the clad layers made of the cobalt base powder which were undergone oxidation studies in air at 850, 950 and 1100°C for 200 hours. The layers were made by cladding technique. Cladding was condu[...]
8
63%
Advances in Materials Science
EN The cobalt base laser cladding layers were investigated after two years of service in two laboratory diesel engines. The microstructures of the clads after service did not demonstrated serious degradation process. Chemical compositions of the used layers and changes in hardness were described. These[...]
9
63%
Advances in Materials Science
EN The exhaust valve from marine diesel engine which was damaged after 2000 hours of service was investigated. In order to prolong the service time the valve face was cladded with cobalt base alloy using laser technique. After failure microstructural and chemical analyses reviled that cladding process [...]
10
63%
Inżynieria Materiałowa
PL Przedmiotem opracowania jest badanie morfologii napawanych laserowo warstw z proszku na bazie kobaltu zawierającego jako główne składniki chrom (29%) i wolfram (5,3%) o niskiej zwartości niklu. Przeanalizowano budowę i skład chemiczny warstw po napawaniu oraz oceniono zmiany po utlenianiu w temperat[...]
EN The morphology of the laser clad layers made of the powder containing Cr (29%) and tungsten (5,3%) and low amount of Ni were investigated. The microstructure as clad layers were analyzed and the changes after oxidation at 750°C and corrosion in hot exhaust gases produced by engine L-22 were evaluate[...]
11
63%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 493-496
PL Przedmiotem badań były utwardzające warstwy wykonane na przylgni zaworów wydechowych silnika spalinowego. Materiał podłoża to stal H10S2M (Tablica 1). Zastosowano technologię napawania laserowego proszków na bazie kobaltu. Proszki różniły się jedynie zawartością wolframu i zawierały odpowiednio 4,9 [...]
EN Cobalt base laser cladding layers on the exhaust valve head face have been investigated. The obtained microstructure was affected by process parameters and tracks geometry. The performance of the layers was evaluated by microscopic examination and micro hardness measurements.
12
63%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2005 nr 54 32--42
PL W niniejszym artykule dokonano oceny warstw napawanych plazmowo i laserowo proszkami na bazie kobaltu na przylgnie zaworów okrętowych. Ocenie poddano wpływ zróżnicowanej budowy przylgni na jej mikrotwardość i mikrostrukturę.
EN Morphology of the cobalt base top layers of the marine engine exhaust valve face were investigated. The layers were produced by laser and PTA cladding. The influence of the morphology differences on the layers microhardness were established.
13
63%
Journal of KONES
PL We współczesnej technice szereg części urządzeń i instalacji pracuje w długich okresach czasu i w złożonych warunkach obciążenia mechanicznego, termicznego i chemicznego. Próby wprowadzenia nowych rozwiązań technicznych muszą być poprzedzone szczegółowymi badaniami, które stwierdzą przydatność do ko[...]
EN At contemporary technical designs, many equipment and installation are working for a long time and under complex environmental which include mechanical, thermal and chemical loadings. Before the new technical design is accepted for work, it must be carefully investigated in order to evaluate its use[...]
14
63%
Journal of KONES
PL We współczesnej technice szereg części urządzeń i instalacji pracuje w długich okresach czasu i w złożonych warunkach obciążenia mechanicznego, termicznego i chemicznego. Próby wprowadzenia nowych rozwiązań technicznych muszą być poprzedzone szczegółowymi badaniami, które stwierdzą przydatność do ko[...]
EN At contemporary technical designs, many equipment and installation are working for a long time and under complex environmental which include mechanical, thermal and chemical loadings. Before the new technical design is accepted for work it must be carefully investigated in order to evaluate its usef[...]
15
63%
Journal of KONES
EN During the ship engine operation one of the key problems is the exhaust valve durability. A special interest is in valve head face because this narrow part of the valve is responsible for tightness. Cobalt base laser cladding layer on the exhaust valve head face have been investigate under real serv[...]
16
63%
Journal of KONES
PL Badaniom poddano napawane plazmowo warstwy wytworzone na powierzchni przylgni zaworów wylotowych silnie obciążonych silników Diesla stosowanych w okrętownictwie. Jako materiał do napawania zastosowano trzy rodzaje proszków wykonanych ze stopów na bazie kobaltu i chromu zawierających różne ilości wol[...]
EN The cobalt base PTA cladding layers which were built up on the exhaust valve head face of the heavy loaded marine diesel engine have been investigated. The layers were produced from three sort of the powders of different tungsten amounts (4.9, 5.3 and 9 wt. %). Multilayer cobalt base clads after tur[...]
17
51%
Przegląd Spawalnictwa
PL W artykule przedstawiono zastosowanie procesu napawania plazmowego (PTA) do regeneracji zużytych przylgni zaworów wylotowych okrętowych silników Diesla. Zużyte zawory, po odpowiedniej selekcji, poddano obróbce skrawaniem w celu nadania odpowiedniego kształtu powierzchni przylgni, a następnie poddano[...]
EN The paper examines the application of plasma transfer arc (PTA) hard-facing to regenerate the exhaust valve face used marine diesel engines. Worn jumper, after appropriate selection, were machined in order to give proper shape of face of wear surface and then PTA hard-facing using three types of cob[...]
18
51%
Przegląd Spawalnictwa
PL Analizowano możliwości zastosowania napawania laserowego proszkiem na bazie kobaltu przylgni zaworu wylotowego okrętowego silnika Diesla. Po przygotowaniu przez obróbkę skrawaniem, wyselekcjonowane zawory poddano napawaniu laserowemu z wykorzystaniem lasera wysokiej mocy ROFIN DL020. Do napawania uż[...]
EN We analyzed the applicability of cobalt-based powder laser hard-facing of exhaust valve face of marine diesel engine. After preparation by machining, using of high-power Rofin DL020 laser selected valves were hard-facing. The EuTroLoy 16012 powder were used. One of the valves were cut and subjected [...]
19
51%
Inżynieria Materiałowa
PL Przeanalizowano przyczyny zniszczenia łopatki turbiny parowej wykonanej ze stali 23H12MNF (odpowiednik X22Cr11MoV121 wg DIN) i eksploatowanej przez 20.000 godzin, w temperaturze ok. 350 stopni Celsjusza (przy dopuszczalnej 550 stopni Celsjusza). Na podstawie badań: składu chemicznego, własności mech[...]
EN The reasons of failure of a steam turbine blade made of Polish steel 23H12MNF (DIN X22Cr11MoV121), exploited 20.000 h at temperature 350 degrees centigrade were considered. Study on: chemical composition, mechanical properties, microstructure with the use of optical microscope, and scanning electron[...]
20
51%
Inżynieria Materiałowa
PL Przedmiotem badań były warstwy wytworzone z proszków na bazie kobaltu stellitów), produkcji firmy CASTOLLIN, napawane laserowo i plazmowo na przylgnie zaworów wylotowych silników Diesla. Badano trzy proszki: EuTroLoy 16006, EuTroLoy 16012 oraz PG5218. Do napawania laserowego wykorzystano laser wysok[...]
EN Cobalt base cladding layers on the exhaust valve head face have been investigated. The powders EuTroLoy 16006, EuTroLoy 16012 and PG5218 were made by CASTOLLIN. The layers were produced by ROFIN DL020 laser and PTA - EUTRONIC GAP 200 by CASTOLIN- cladding. For the all sort of layers good quality, la[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last