Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Artykuł dotyczy zagadnień doboru i oceny nowych parametrów charakteryzujących masy formierskie i rdzeniowe, a szczególnie oceny zjawisk zachodzących w masach w podwyższonej temperaturze. Opisano nową metodę oraz badania własne prowadzone z użyciem nowego aparatu.
EN The article concerns the problems of selecting and evaluating the new parameters describing moulding and core sands. Especially it concerns the evaluation of phenomenon appearing in moulding sands by increased temperatures. The article describes the new method and it also presents the own researches[...]
2
80%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule przedstawiono nowoopracowane urządzenie laboratoryjne do wykonywania kształtek wg technologii cold-box, przeznaczonych do badania wytrzymałości na zginanie mas stosowanych w tym procesie. Urządzenie to zostało opracowane i wykonane w ramach projektu celowego KBN przez Instytut Odlewnictwa[...]
EN In the article the newly-elaborated laboratory installation to make shaped elements according to the cold-box process is presented. These shaped elements were designed for testing bending strength of sand mixtures used in this process. This installation was elaborated and made by the Foundry Researc[...]
3
80%
Archiwum Odlewnictwa
2004 R. 4, nr 11/1 194--199
PL W artykule przedstawiono wyniki badań optymalizacji sporządzania kształtek wg technologii cold-box w celu uzyskania parametrów technologicznych porównywalnych z danymi katalogowymi producentów żywic. Prace te prowadzone były na stanowisku laboratoryjnym w Instytucie Odlewnictwa. Przedstawione został[...]
EN In the paper the results of optimization of a research an making specimens by cold-box process have been described to get technologica1 parameters comparable with data avaiable in the catalogues of resin producers. These works were conducted on the laboratory stand in FRI. The experiences from trial[...]
4
80%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2016 nr 7-8 63--65
PL W artykule przedstawiono opis nowego stanowiska do pomiaru odporności mas formierskich na odkształcenia mechaniczne (elastyczność) oraz termiczne (hot distortion). Szczegółowo wyjaśniono zasady pomiaru, sposób przygotowania próbek do badań oraz opis i interpretację otrzymanych wyników.
EN The article describes a new measuring station focused on the resistance of molding sands to mechanical (elasticity) and thermal (hot distortion) deformation. The principles of the measurement, how to prepare the samples for testing, as well as the description and interpretation of the results, are e[...]
5
71%
Archives of Foundry Engineering
PL Współczesne odlewnictwo cechuje wysoki stopień automatyzacji w procesach produkcji masowej. Wspomaganie procesów zakładania rdzeni i składania form odlewniczych przez wszelkiego rodzaju manipulatory oraz roboty przyczynia się do pękania form oraz rdzeni podczas montażu. Często występujące uszkodzeni[...]
EN Modern casting is characterized by a high degree of automation in the processes of mass production. Supporting the processes of inserting cores and composing the moulds with all kinds of manipulators and robots leads to breakage of both cores and moulds during installation. Common core damages are t[...]
6
61%
Journal of Casting & Materials Engineering
EN The progressive mechanization and automation of industrial equipment is the driving force of progress, not only in the field of production but also in the measuring and control equipment. In mold production, the automation of processes such as forming molds and cores along with their assembly has le[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last