Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
2016 R. 61, nr 7 283--288
PL W pracy przeanalizowano możliwość przetwarzania żużla poołowiowego z IMN O/Legnica w procesie przewałowym. Właściwą część testów poprzedziły testy tyglowe, które potwierdziły trudności związane z prażeniem badanego materiału. Najważniejszym problemem była niska temperatura topnienia żużla. W ramach [...]
EN The paper presents the possibility of processing of lead slag from IMN 0/Legnica in Waelz process. The main part of tests was preceded by the crucible tests, which confirmed difficulties associated with roasting of the examined material. Low melting temperature of the slag was the main problem. The [...]
2
80%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
2014 R. 59, nr 4 157--163
PL Rozpoznanie optymalnych warunków procesu prażenia w warunkach fluidalnych, w zależności od rodzaju stosowanych surowców i ich własności, ma zasadniczy wpływ na własności chemiczne i strukturalne prażonki a tym samym, na uzysk cynku w metodzie hydrometalurgicznej. Aktualnie, światowa produkcja cynku [...]
EN Recognition of optimal roasting conditions in the fluidized bed, depending on used raw materials type and their properties, has a principal influence on chemical and structural properties of roasted ore and yield of zinc, using hydrometallurgical method. Currently, global production of zinc is based[...]
3
71%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
2018 R. 63, nr 6 19--27
PL W artykule dokonano przeglądu współcześnie stosowanych rozwiązań w technologii pirometalurgicznego otrzymywania cynku i ołowiu. Na podstawie ich analizy określono kierunki rozwoju w hutnictwie tych metali. Stosowane obecnie rozwiązania techniczno-technologiczne w metalurgii cynku i ołowiu charaktery[...]
EN The overview on the modern technologies used for zinc and lead production worldwide are presented in the article. Those technologies were used to estimate the further development of this branch of the industry. The technical and technological solutions used in zinc and lead industry are designed to [...]
4
61%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
2015 R. 60, nr 8 351--361
PL BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o.o. od szeregu lat sukcesywnie prowadzi prace mające na celu modernizację stosowanej instalacji do przerobu półproduktów i odpadów cynkowo-ołowiowych. W obrębie tej modernizacji mieści się rozbudowa zdolności produkcyjnych oraz budowa nowych instalacji pozwalających na popr[...]
EN The paper presents results from the project conducted on the industrial scale. The objective of the study was to determine technological conditions of charge preparation with application of the new installation, and the its treatment in Waelz process. The conducted studies showed beneficial effect o[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last