Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2015 z. 62, nr 3/II 173--184
PL Pomimo, że obecnie znane są ekonomiczne korzyści uwzględniania półsztywnych połączeń belek ze słupami na zachowanie się stalowych konstrukcji ramowych, wiele analiz konstrukcji wciąż bierze pod uwagę jedynie węzły idealnie sztywne bądź przegubowe. Z tego powodu istnieje potrzeba stworzenia charakter[...]
EN Although the effect of semi-rigid steel beam-to-column connections on the behaviour of steel frames and their substantial economic benefits are recognized nowadays, many structural analyses still consider connections as either fixed or pinned. For that reasons, there is need to be able the generate [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy przedstawiono porównanie wyników otrzymanych z obliczeń numerycznych i z badań doświadczalnych sprężonych połączeń śrubowych stalowych rygli ze słupami, wykonanych w płaszczyźnie mniejszej sztywności dwuteowego słupa. Model numeryczny węzła 3D, uwzględniający nieliniowość materiałową oraz ni[...]
EN The paper presents a comparison between experimental and numerical studies on the behavior of bolted beam-to-column web moment connections (called "minor" axis joints). In this type of connection the beam is framed into the column web with the action of the beam moment causing bending of the column [...]
3
100%
Materiały Budowlane
2017 nr 10 27--29
PL W artykule przedstawiono analizę nośności spawanego połączenia rurowego typu K za pomocą metody elementów skończonych. Określono jego nośność zgodnie z procedurą opisaną w Eurokodzie 3. Opracowano model numeryczny węzła, w którym zastosowano elementy przestrzenne oraz nieliniowy model materiału. Ana[...]
EN In the article is presented finite element method analysis of strength of steel welded K-joints made of RHS sections. According to rules described in Eurocode 3 the resistances of connections were calculated. Numerical elastic-plastic 3D finite element models were performed in order to establish the[...]
4
63%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy przedstawiono, na wybranych przykładach zrealizowanych mostów i przepustów, problemy związane z ich projektowaniem, modernizacją i przebudową. Szczególną uwagę zwrócono na aspekty uwarunkowań środowiskowych, estetycznych i wymagań co do trwałości zarówno nowoprojektowanych jak i remontowanyc[...]
EN The paper covers problems in designing and rebuilding of bridges and culverts. All bridges should be designed with taking into consideration environmental determinants and requirements of durability. On selected examples of existing objects like bridges and culverts there were shown the practical as[...]
5
63%
Konstrukcje Stalowe
PL Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych połączeń belek ze słupami, wykonanych w płaszczyźnie mniejszej sztywności dwuteowego słupa. Opisano program badań, przygotowanie elementów, stanowisko badawcze oraz zastosowaną w eksperymencie aparaturę pomiarową. Przedstawiono wybrane wyniki pomiarów prz[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2002 Z. 22 95-106
PL W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych połączeń stalowych rygli ze słupami, wykonanych w płaszczyźnie mniejszej sztywności słupa. Podano opis programu badań, stanowiska badawczego i zastosowanej aparatury pomiarowej. Przedstawiono wybrane wyniki badania nośności i sztywności połącz[...]
EN The paper presents the test results of steel beam-to-column web moment connections with beam seats. The tests set-up, instrumentation, loading and some test results were described. The strength of joints obtained from tests was compared to theoretical strength. The influence of buckling of seat stif[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2001 Z.21 75-91
PL W artykule przedstawiono metody szacowania nośności i sztywności podatnych połączeń rygli ze słupami w płaszczyźnie mniejszej sztywności słupa. Dokonano klasyfikacji węzłów ze względu na zachowanie się elementów węzła i sposób oszacowania nośności i sztywności. Omówiono najważniejsze osiągnięcia świ[...]
EN This paper presents types of beam-to-column web moment connections and methods of prediction the moment capacity and stiffness of these connections. When beams are connected to both sides of I section column web ( symetrical connections ) we can use Annex J of the Eurocode 3 to evaluation of the r[...]
8
63%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015 Vol. 6, no. 4 181--185
PL Przedstawiono porównanie stopni wykorzystania nośności oraz oceny bezpieczeństwa elementów stalowej hali. Nośność elementów wyznaczono na podstawie norm PN-90/B-03200 i PN-EN 1993-1-1. Analizę przeprowadzono dla przemysłowej hali stalowej z transportem podpartym. Układ nośny hali stanowią jednonawow[...]
EN The aim of this paper was to compare rates of utilization of capacity of steel structure elements calculated according to the Polish Standard PN-90/B-03200 and Eurocodes PN-EN 1993-1-1. The elements of steel hall were calculated with the procedures ULS and SLS and the rates of utilization of capacit[...]
9
63%
Mosty
2013 nr 3 16--19
PL W artykule przedstawiono, na wybranych przykładach zrealizowanych mostów i przepustów, problemy związane z ich projektowaniem, modernizacją i przebudową. Szczególną uwagę zwrócono na aspekty uwarunkowań środowiskowych, estetycznych i wymagań co do trwałości zarówno nowo projektowanych, jak i remonto[...]
EN The paper covers problems in designing and rebuilding of bridges and culverts. All bridges should be designed with taking into consideration environmental determinants and requirements of durability. On selected examples of existing objects like bridges and culverts there were shown the practical as[...]
10
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 4 239--246
PL W artykule przedstawiono, na wybranych przykładach zrealizowanych obiektów, podstawowe determinanty ochrony krajobrazu i przyrody, jakimi należy się kierować przy opracowaniu dokumentacji projektowej dla nowego, czy też dla remontowanego mostu na terenach krajobrazowo i przyrodniczo cennych.Kryteriu[...]
EN The article presents selected examples of completed facilities basic determinants of landscape protection and nature conservation, which should guide the development of project documentation for the new or the repaired bridge on the areas of landscape and natural value. Criterion conditions historic[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last