Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Jedną z metod obniżenia temperatury technologicznej wytwarzania mieszanki mineralnoasfaltowej jest zastosowanie dodatków parafinowych modyfikujących właściwości lepiszcza asfaltowego. Modyfikator parafinowy powoduje obniżenie lepkości lepiszcza co pozwala prowadzić efektywne otaczanie kruszywa lepis[...]
EN Using paraffin additives is one of the ways to decrease production temperature of hot mix asphalt (HMA). Paraffin modifier decreases binder viscosity thereby increases the effectiveness of covering a mineral mixture with a binder at lower temperature. In the paper properties of bituminous binders mo[...]
2
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Budowa nowoczesnych i trwałych nawierzchni asfaltowych wymaga stosowania wysokiej jakości lepiszczy asfaltowych oraz odpowiednich kruszyw, wypełniaczy i dodatków. Celem artykułu jest analiza właściwości lepkosprężystych asfaltów drogowych i polimeroasfaltów produkowanych w Polsce. W artykule przedst[...]
EN Construction of modern and durable asphalt pavements requires the use of high quality bitumens as well as aggregates, fillers and additives. The goal of the paper was to analyse visco-elastic properties of bitumen and polymer modified bitumen currently produced in Poland. Thiepaper presents the resu[...]
3
88%
Roads and Bridges - Drogi i Mosty
2015 Vol. 14, no. 3 175--191
PL Nawierzchnia mostowa w szczególnych przypadkach może być poddawana krótkotrwałym oddziaływaniom ekstremalnie wysokiej temperatury, która jest wynikiem pożarów spowodowanych, np. awarią pojazdów. Lepiszcza asfaltowe i mieszanki mineralno-asfaltowe, jako materiały termoplastyczne w warstwach nawierzch[...]
EN Bridge deck surface might exceptionally become exposed to extreme high temperature conditions during fires caused, for example by vehicle failures. Bituminous binders and asphalt mixtures are thermoplastic components of surfacing and waterproofing layers, which means that their properties vary depen[...]
4
88%
Budownictwo i Architektura
2014 Vol. 13, nr 4 233--241
PL Trwałość nawierzchni mostowej zależy od dwóch podstawowych czynników: obciążenia od ruchu pojazdów samochodowych oraz od czynników klimatycznych. W warunkach klimatu środkowo-europejskiego na nawierzchnie mostowe działają, poza oddziaływaniem ruchu, niska temperatura, woda oraz środki odladzające. N[...]
EN Durability of bridge pavement is affected by two main factors: traffic conditions and environmental factors. In Central-European climate, in addition to traffic, a bridge pavement is loaded by low temperature and deicing agents. The bridge pavement can be constructed with either cement concrete or a[...]
5
88%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 1/II 243--250
PL W artykule przedstawiono zagadnienie wpływu zwiększonej ilości dodatku destruktu asfaltowego na odporność mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody. Badaniom poddano mieszanki o ciągłym uziarnieniu typu betonowego i nieciągłym uziarnieniu typu SMA. Zbadano betony asfaltowe o zawartości destr[...]
EN Paper discusses issues related to influence of increased RAP content in the asphalt mixtures on their freeze-thaw resistance. Asphalt mixtures with continues aggregate blend (asphalt concrete: AC-type) and non-continuous blend (stone mastic asphalt: SMA-type) were tested. RAP content in tested mixtu[...]
6
88%
Archives of Civil Engineering
2015 Vol. 61, nr 4 107--125
PL Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miejskim, w tym jezdni samochodowych i torowisk tramwajowych, związana jest z koniecznością spełnienia wielu dodatkowych wymagań związanych z bezpieczeństwem, organizacją ruchu pojazdów i wymaganiami ochrony środowiska. W ostatnich latach w Polsce jak i na ca[...]
EN Traffic related noise is currently considered as an environmental pollution. Paper presents results of multidirectional study attempting to serve urban traffic without the need to erect noise barriers interfering urban space. Initial concept of the road expansion included construction of 1000 m of n[...]
7
76%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W referacie przedstawiono wyniki badań właściwości asfaltów drogowych modyfikowanych dodatkiem gumy pochodzącej ze zużytych opon samochodowych oraz porównawczo właściwości polimeroasfaltów. Ocenę właściwości lepiszczy przeprowadzono na podstawie badań normowych oraz badań reologicznych wykorzystując[...]
EN The paper presents rheological properties (after short- and long-term ageing) of crumb rubber and polymer modified bitumen used in road construction. In the study, in order to evaluate binder properties, highly precise methods, according to SUPERPAVE program, were employed. The results of tests indi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last