Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Civil and Environmental Engineering Reports
2015 No. 17 147--159
PL W artykule przedstawiono zagrożenia tkwiące w długotrwałym narażeniu zabudowań historycznych na wilgoć na podstawie Pałacu Sobieskich w Lublinie oraz ekspertyzy mykologicznej. Zwrócono uwagę na różnice w wilgotności ścian oraz zależności wynikające z orientacji budowli względem stron świata. Opisano[...]
EN By presenting Sobiescy Palace in Lublin as well as results of mycological research conducted in the said premises, the authors describe hazards and dangers arising from damp present in historic buildings for a long time. Results of mycological research quoted in this article indicate that difference[...]
2
100%
Civil and Environmental Engineering Reports
2015 No. 19 13--20
PL Niewielkie miejscowości województwa lubelskiego obfitują w pokaźną ilość obiektów o znaczących walorach architektonicznych jak również historycznych świadczących o kulturze zaprzeszłych pokoleń. Piaski, miasto znajdujące się na wschód od Lublina, również może poszczycić się wartymi propagowania budy[...]
EN Small towns in the Lublin Province are abundant with buildings possessed of outstanding historical and architectural values, representing the culture of past generations. Piaski, about 30 km east of Lublin, also boasts some of the remarkable characteristic of small towns. Not only does it feature po[...]
3
100%
Civil and Environmental Engineering Reports
2016 No. 21(2) 27--34
PL Na obszarze województwa lubelskiego ulokowanych jest szereg zabudowań cerkiewnych, co stanowi niezaprzeczalny, ale niewystarczająco rozpropagowany walor opisywanego terenu. Warte docenienia obiekty architektoniczne na przestrzeni lat podlegały wielokrotnym przekształceniom zarówno w zakresie zmiany [...]
EN There are many Eastern Orthodox church buildings throughout the Lublin Province. Over the years, these architectural objects have undergone multiple transformations, both in terms of changing religious denominations and rituals and also adaptation to new functions, such as warehousing. This article [...]
4
100%
Budownictwo i Architektura
2015 Vol. 14, nr 3 295--302
PL obszar wschodniej Polski cechuje znaczna liczba zachowanych przykładów drewnianej architektury sakralnej. Na przestrzeni lat podjęto jednak wiele decyzji, w znacznej mierze związanych z historycznymi wydarzeniami, które wpłynęły na ich formę oraz stan zachowania. Skutkiem owych działań są przekształ[...]
EN Eastern Poland is abundant with wooden religious buildings. Over the years, however, a considerable number of decisions concerning historic events were made and they exerted influence on the form and state of preservation of these buildings. Consequently, profound, radical, and irreversible transfor[...]
5
100%
Budownictwo i Architektura
PL Niniejszy artykuł ma na celu poruszenie problemu przeszkód i niedogodności, na jakie narażone są osoby niepełnosprawne (w tym z ograniczoną możliwością poruszania się, starsze, niesłyszące, niedowidzące i niewidome). Celem jest zwrócenie uwagi na rolę jaką odgrywa projektant, zarówno architekt jak i[...]
EN This article aims to stir the problem of obstacles and inconveniences faced by people with disabilities (including with reduced mobility , elderly , deaf , visually impaired and blind). The aim is to draw attention to the role played by the designer , both the architect and creator of utilitarian ob[...]
6
100%
Budownictwo i Architektura
2014 Vol. 13, nr 3 309--316
PL Na przykładzie zrealizowanego w latach 90 osiedla w lubelskiej dzielnicy Felin w niniejszym artykule przedstawiona została problematyka architektoniczna i budowlana osiedli wykonanych w technologii wielkopłytowej. Przedstawione zostały przykłady rewitalizacji podobnych obiektów gdzie przy zastosowan[...]
EN This article presents construction-related problems faced in 1990s by a housing estate in Felin District. By presenting various architects whose professional activities focused to some extent on revitalizing panel buildings, the authors of this paper would like to prove that by applying low-budget s[...]
7
100%
Budownictwo i Architektura
2013 Vol. 12, nr 3 271--278
PL Autorzy przytaczają rysy historyczne zabudowań niszczejących na terenie Lublina oraz wyniki badań stanu technicznego prezentowanych budynków. Na przykładzie wyników ekspertyzy pałacu Sobieskich w Lublinie ukazują problemy dotykające zaniedbanych obiektów zabytkowych. Szansy na poprawę ich kondycji a[...]
EN The article concerns the issue of revitalizing historical buildings by assigning new functions to them. The authors of the writing provide examples of constantly dilapidating edifices in Lublin and their brief historical outlines. Basing on the expert’s report concerning Sobiescy Palace in Lublin, t[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last