Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Thermodynamics
EN An approach – relaying on application of nanofluid as a working fluid, to improve performance of the two-phase thermosyphon heat exchanger (TPTHEx) has been proposed. The prototype heat exchanger consists of two horizontal cylindrical vessels connected by two risers and a downcomer. Tube bundles pla[...]
2
63%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2013 nr 1 7--13
PL Cykl artykułów poświęconych zagadnieniu przejmowania ciepła podczas wrzenia nanocieczy w dużej objętości. W części pierwszej tego cyklu („TCHK”, nr 11/2012) omówione zostały metody ich wytwarzania i bardziej szczegółowo właściwości termofizyczne, takie jak: współczynnik przewodzenia ciepła, lepkość,[...]
EN A series of articles on the issue of heat transfer during boiling nanofluids in high volume. In the first part of the cycle ("TCHK", No. 11/2012) discusses methods for their preparation, and more particularly thermophysical properties such as thermal conductivity, viscosity, conductivity, zeta poten[...]
3
63%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2013 nr 2 56--64
PL Cykl artykułów poświęconych zagadnieniu przejmowania ciepła podczas wrzenia nanocieczy w dużej objętości. W drugiej części tego cyklu (, TCHK', nr 12/2012) autorzy dokonali przeglądu publikowanych wyników dostępnych prac badawczych, dotyczących wrzenia nanocieczy na powierzchniach gładkich i chropow[...]
EN This is the fourth part of the series of papers dealing with heat transfer during pool boiling of nanofluids. In the second part l. TCHK', nr 12/2012) a few published pool boiling test results have been discussed. The third part l. TCHK', nr 1/2013) dealt with published test results for enhanced sur[...]
4
63%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przejmowania ciepła podczas wrzenia w dużej objętości na poziomych rurkach ogrzewanych elektrycznie. Celem badań był pomiar obwodowego rozkładu temperatury na wewnętrznej powierzchni rurki. Rozkład ten zmienia się w zależności od średnicy rurki oraz gęsto[...]
EN Pool boilling investigated experimentally on single tubes heated electrically. In particular, measurements have been performed of circumferential temperature distribution on internal wall of the horizontal tube. The circumferential temperature distribution depends on a tube diameter and heat flux de[...]
5
63%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych tworzenia się i wzrostu pęcherzyków parowych ze sztucznie utworzonych miejsc zarodkowania, którymi były otwory kapilarne: szklany i mosiężny o średnicy odpowiednio 0.1 i 0.15 mm. Eksperymenty przeprowadzono z wodą destylowaną, w stanie nasycenia [...]
EN An investigation is described in which the bubble growth and flow patterns near vapour nuclei in pool boiling were visualized using Particle Image Velocimetry method. The glass and metallic capillaries served as the artificial nucleation sites. The I.D the capillaries was 0.1 mm. Experiments were co[...]
6
63%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2007 nr 11 434-439
PL Artykul poświęcono zjawiskom i problemom związanym z wrzeniem czynników chłodniczych pod- czas przepływu w rurach. Przytoczono podstawowe parametry opisujące proces wrzenia oraz opisano poszczególne jego etapy Zestawiono zasadnicze metody obliczania współczynnika przejmowania ciepła po stronie wrzą[...]
EN Paper deals with physical phenomena and problems of boiling of refrigerants during flow in tubes. The basic parameters deseribing boiling as well as the stages of the boiling process have been presented. The most important approaches of calculation of heat transfer coefficient for boiling have been[...]
7
63%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2007 nr 12 484-491
PL Artykuł poświęcono zjawiskom i problemom związanym z wrzeniem czynników chłodniczych podczas przepływu w rurach. Przytoczono podstawowe parametry opisujące proces wrzenia oraz opisano poszczególne jego etapy. Zestawiono zasadnicze metody obliczania współczynnika przejmowania ciepła po stronie wrząc[...]
EN Paper deals with physical phenomena and problems of boiling of refrigerants during flow in tubes. The basic parameters describing boiling as well as the stages of the boiling process have been presented. The most important approaches of calculation of heat transfer coefficient for boiling have been [...]
8
63%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2006 nr 118 91-100
EN In the paper nonlinear features of air bubbling from a submerged glass nozzle are discussed. In order to explain the chaotic characteristics of bubbles departure two simple models, with limited number of freedom degrees, were proposed. In the models a bubble was treated as nonlinear spring where pro[...]
9
63%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2003 nr 1 11-17
PL Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych współczynnika przejmowania ciepła oraz spadku ciśnienia podczas wrzenia czynników chłodniczych R 22,R 134a i R 407C w przepływie przez rury gładkie i przez wybrane rury o rozwiniętej powierzchni wewnętrznej.Rurami o powierzchni rozwiniętej były:rura miedzia[...]
EN Results of experimental investigations of heat transfer coefficient as well as pressure drop during forced flow boiling of refrigerants R 22,R 134a and R 407C inside smooth and selected enhanced tubes have been presented in the paper.The investigated enhanced tubes were:copper low-finned tube and st[...]
10
63%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2003 nr 11 401-405
PL Przedstawiono wyniki badań współczynnika przejmowania ciepła i spadku ciśnienia podczas wrzenia czynników R 22, R 134a i R 407C oraz ich mieszanin z olejem w rurach gładkich. Opisano budowę stanowiska doświadczalnego wraz z procedurą badawczą. Podczas badań udział masowy oleju w mieszaninie z czynni[...]
EN The results of experimental investigations of the boiling heat transfer coefficient and the pressure drop during boiling of pure refrigerants R 22, R 134a and R 407C as well as the mixtures of these refrigerants with oil inside smooth tubes have been presented in the paper. The experimental stand as[...]
11
63%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2003 nr 2 48-50
PL Porównano wyniki własnych badań doświadczalnych współczynnika przejmowania ciepła oraz spadku ciśnienia uzyskane podczas wrzenia czynników chłodniczych R 22,R 134a i R 407C w przepływie przez rury gładkie i przez wybrane rury o rozwiniętej powierzchni wewnętrznej.Rurami o powierzchni rozwiniętej był[...]
EN Results of the own experimental investigations of the heat transfer coefficient as well as pressure loss during forced flow boiling of refrigerants R 22,R 134a and R 407C through smooth and enhanced tubes have been presented in the paper.The following enhanced tubes have been investigated:copper low[...]
12
63%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2001 nr 109 69-85
EN For single gas and vapour bubbles, the equivalent diameter, the rise velicity, and the frequency were measured on single artificial sites in distilled water. The air bubbles were emitted from glass nozzles with internal diameters of 0.3 mm, 0.6 mm, 0.9 mm and metallic orfice plates 2mm and 4 mm in d[...]
13
63%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2001 nr 10 398-400
14
63%
Acta Energetica
2010 nr 3 31-40
EN The paper presents the results of experimental research on water, methanol and R141b refrigerant boiling in a horizontal bundle of smooth tubes supposed to represent part of a flooded evaporator. Experiments were carried out for a bundle of 19 tubes in triangular layout for two spacing-to-diameter r[...]
15
63%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2013 nr 125 3--12
EN This paper deals with the change in contact angle of droplets for three nanofluids, i.e., water- Al2O3, water-TiO2 and water-Cu. Nanoparticles were tested at the concentration of 0.01, 0.1, and 1% by weight. Although dispersants were not used to stabilize the suspension, the solutions tested exhibit[...]
16
63%
Archives of Thermodynamics
EN The paper deals with pool boiling of water-Al2O3 and water-Cu nanofluids on rough and porous coated horizontal tubes. Commercially available stainless steel tubes having 10 mm outside diameter and 0.6 mm wall thickness were used to fabricate the test heater. The tube surface wa[...]
17
63%
Turbulence : international journal
2005 Vol. 11 239-246
EN Results of heat transfer and pressure drop investigation during flow boiling of R22, RI34a and R407C inside porous tube are presented. The experiments have been conducted for average saturation temperature 0°C, inlel vapour was set 0 and outlet 0.7. Mass flux density varied from about 250 to 650 kg/[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
1999 Z. 67 195--204
EN An experiment on nucleate pool boiling heat transfer from horizontal cylinders to saturated, distilled water under atmospheric pressure is reported. Experiments of nucleate pool boiling were conducted using stainless steel tubes with OD: 8.15 mm and 18.04 mm and active length about 250 mm. In partic[...]
19
63%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2003 nr 112 21-36
EN Results of heat transfer and pressure drop investigation during flow boiling of R.22 and R. 134a inside smooth tubes and selected enhanced tubes are presented. Corrugated and microfinned tubes served as enhanced tubes. The experiments have been conducted for average saturation temperature 0'C. Intel[...]
20
63%
Journal of Mechanical and Energy Engineering
2018 Vol. 2, No 3 217--223
EN This work presents an experimental study of thermal energy storage by the use of PCM. The aim of the study was to establish the influence of the different inlet temperature of heat transfer fluid (HTF) and the different Reynolds number of HTF on the intensity of the charging and discharging processe[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last