Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Ekologii
2000 R. 4, nr 3 119-122
PL Liberalizację handlu międzynarodowego oraz ochronę środowiska łączy wiele zależności. Liberalizacja przyczynia się przede wszystkim do wzrostu gospodarczego, który pociąga za sobą negatywne skutki ekologiczne. Inne problemy powodowane przez liberalizację to fakt, iż: - zmniejsza się wolność krajów d[...]
EN The liberalisation of international trade is closely related to the protection of environment. The liberalisation facilitates economic growth that causes the deterioration of the environment. Other problems connected with the liberalisation are: - the restricted freedom of particular countries to se[...]
2
100%
Problemy Ekologii
PL Systemy zarządzania środowiskowego stanowią coraz popularniejsze narzędzie realizacji strategii zrównoważonego rozwoju przez lokalne władze. Ich wdrażanie w jednostkach samorządu terytorialnego jest pożądane z punktu widzenia międzynarodowych porozumień takich jak Agenda Habitat. Dostarczają samorzą[...]
EN Environmental management systems become an increasingly popular sustainable development tool used by local authorities. Their implementation in selfgovernment units is desirable also from the point of view of international agreements like the Habitat Agenda. They provide local authorities with numer[...]
3
100%
Problemy Ekorozwoju
2014 Vol. 9, nr 2 113--120
PL W czerwcu 2010 roku okazało się, że Polska może posiadać największe złoża gazu łupkowego w Europie. Entuzjastyczne reakcje rządu i firm wydobywczych ukierunkowały dyskusję polityczną na oczekiwane ekonomiczne i geopolityczne korzyści związane z wydobyciem gazu łupkowego. Zaniedbano tym samym szerszy[...]
EN In June 2010 Poland was electrified by the big news: the country claimed to hold the largest shale gas reserves in Europe. Following the enthusiastic approach of the government and extractive companies, the public discourse has focused on the expected economic and geopolitical benefits of shale gas [...]
4
100%
Ekonomia i Środowisko
2002 nr 1 79--92
PL Światowa Organizacja Handlu, "następca prawny" Ogólnego Porozumienia w Sprawie Ceł i Handlu (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT), reguluje kwestie związane z handlem międzynarodowym. Organizacja znajduje się z tego tytułu na celowniku wielu grup sprzeciwiających się szeroko rozumianej glo[...]
EN Multilateral trade and environmental agreements are often regarded as contradictory. After analysing some examples one can spot some common goals of those two types of agreements. Nearly every trade agreement includes the sustainable development provision. At the same time environmental agreements r[...]
5
100%
Ekonomia i Środowisko
2010 nr 1 220--236
PL Przykład kopalni złota Kumtor w Kirgistanie pozwala na przyjrzenie się powyższym zależnościom, a zwłaszcza na sprawdzenie, czy sposoby wykorzystania środowiska alternatywne wobec działalności wydobywczej są w stanie wygenerować podobne do niej korzyści ekonomiczne. Analiza zostanie przeprowadzona na[...]
EN Using a case study of the Kumtor gold mine in the Kyrgyz Republic, this article compares the national i gross benefits related to resource extraction with the potential benefits related to other ecosystem services that the same area could provide had mining not been initiated (the opportunity costs [...]
6
63%
Problemy Ekorozwoju
PL Artykuł rozpoczyna omówienie filozoficznych uwarunkowań idei „prostego życia., które następnie umieszczono w kontekście zrównoważonej konsumpcji. Zwrócono uwagę na ogólne powiązania pomiędzy prostym życiem, zrównoważoną konsumpcją, a rozwojem zrównoważonym. Wskazano, jak proste życie może wspomóc wp[...]
EN After a brief reference to the philosophical background of simple living and its basic ideas, we explore how simple living can aid sustainable consumption. We look at general linkages between the two concepts and sug-gest how simple living can be used to support sustainable development (what element[...]
7
63%
Zieleń Miejska
2012 Nr 10 44-45
PL Zazielenianie miast to zadanie nie tylko dla samorządów i organizacji zajmujących się ochroną środowiska. Przyroda w mieście opłaca się również przedsiębiorcom. Drzewa zwiększają sprzedaż, przyciągają klientów oraz pozytywnie wpływają na efektywność pracowników.
8
63%
Ekonomia i Środowisko
2014 nr 4 231--239
PL Bocianimi wsiami nazywa się miejsca kolonijnego gniazdowania bocianów białych. Takie miejsca stanowią atrakcję turystyczną, ponieważ jest to rzadkie zjawisko. Chroni się je nie tylko ze względu na możliwości rekreacji, ale także szereg innych kulturowych usług ekosystemów. W niniejszym artykule skon[...]
EN The objective of this article is to test the economic efficiency of innovative nature protection measures, based on our case study of Kłopot, a stork village in the Odra River valley in Cybinka Commune in the west of Poland. It is one of the largest white stork colonies in Poland and probably also i[...]
9
51%
Problemy Ekologii
2009 R. 13, nr 5 284-285
EN Learning by doing is inherent in educational activities run by the Sendzimir Foundation in cooperation with business and other market institutions. The article presents the idea and examples of practice–oriented projects carried out within the ‘Challenges of Sustainable Development in Poland’ summer[...]
10
51%
Problemy Ekologii
2009 R. 13, nr 5 273-274
EN In the paper the experience from 12 editions of the summer school “Challenges of Sustainable Development in Poland” has been described. The institutions organizing the school have been presented, as well as its goals and priorities, and recruitment process. The teaching methods have been presented, [...]
11
51%
Problemy Ekologii
2009 R. 13, nr 5 264-265
EN The paper describes an innovative educational project ‘Dynamics of sustainable development’, carried out in 2002–2003, in the region of Karkonosze and the Oder river valley. The project was realized by an interdisciplinary team of researchers and practitioners. It is explained why this type of proje[...]
12
51%
Przegląd Komunalny
2013 nr 8 53--56
PL Toczone w Polsce dyskusje na temat przyszłości ogrodów działkowych wyraźnie wskazują na potrzebę nowego spojrzenia na przyrodę w miastach. Potwierdza to również przeprowadzone przez Fundację Sendzimira badanie dotyczące barier dla zachowania drzew w polskich miastach. W obu przypadkach (ogrodów dzia[...]
13
51%
Ekonomia i Środowisko
2012 nr 2 106--120
PL Miasta zależą od usług świadczonych przez ekosystemy miejskie i pozamiejskie. Jednak świadomość tego faktu jest relatywnie niska, co prowadzi do degradacji ekosystemów i – w konsekwencji – utraty możliwości korzystania z dostarczanych przez nie usług. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Fun[...]
EN The Sendzimir Foundation carried out a research project on the barriers to the use of ecosystem services concept in Polish cities, the results of which are briefly reported in the following section. In response to the identified barriers, and in particular in an attempt to enhance the understanding [...]
14
50%
Ekotechnika
2003 nr 1 30-32
15
39%
Ekonomia i Środowisko
2014 nr 4 10--34
PL W tekście przedstawiono zarys stanu badań nad świadczeniami ekosystemów w Polsce, który zrelacjonowano opierając się na materiałach Sympozjum ECOSERV2014. Na tle zaawansowania prac w instytucjach Unii Europejskiej zestawiono wyniki najnowszych badań w Polsce. Oprócz zagadnień teoretycznych, w tym me[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last