Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2014 nr 3 6229--6235
PL Pierwsza połowa XX w. to czas wprowadzania pierwszych uregulowań prawnych dotyczących rozmieszczenia i wyposażenia straży pożarnych Na przełomie ostatnich 100 lat normy dotyczące wymagań konstrukcyjnych pojazdów pożarniczych ulegały wielu modyfikacjom. Wywierało to wpływ na rozwój konstrukcji pojazd[...]
EN The first legal regulations concerning the fire service arrangement and equipment were introduced in the first half of the twentieth century. Within the last 100 years the standards of the fire-fighting vehicles construction requirements were modified many times. It affected the development of fire [...]
2
100%
Logistyka
2014 nr 3 6224--6228
PL Zdarzenia drogowe z udziałem wozów strażackich występują bardzo rzadko, jednak ich skutki dla ludzi i otoczenia mogą być tragiczne. W ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego funkcjonuje wiele pojazdów specjalnych, a w razie zdarzenia istnieje konieczność wyłączenia tych pojazdów z gotowości b[...]
EN Road traffic incidents involving fire-fighting vehicle very rarely occur, but their effect on humans and the environment can be tragic. Within the National Firefighting and Rescue System operates a great number of special vehicles and in the case of such incidents they cannot be available. This is a[...]
3
100%
Logistyka
2015 nr 3 4806--4811, CD 1
PL W artykule przedstawiono wybrane problemy z jakimi borykają się członkowie ochotniczych straży pożarnych przy zakupie samochodu ratowniczo-gaśniczego. W pierwszych rozdziałach znajdziemy akty prawne dotyczące pojazdów pożarniczych oraz ich podział. Następnie autorzy przedstawiają różne możliwości wy[...]
EN This article is intended to describe some problems faced by the members of the Volunteer Fire Service when they are supposed to buy a firefighting vehicle. The first chapters are focused on the legislation concerning firefighting vehicles and their types. Then, the authors present different options [...]
4
100%
Logistyka
2014 nr 6 10562--10566
PL Transport i zabezpieczenie logistyczne ratowników podczas zakrojonych na szeroką skalę działań ratowniczo-gaśniczych wymaga szczegółowego przygotowania. Państwowa Straż Pożarna już od momentu przyjęcia zgłoszenia uruchamia opracowane procedury, które pozwalają na szybki transport sprzętu oraz ratow[...]
EN Transport and logistics security of rescuers during large-scale firefighting and rescue operations require detailed preparation. State Fire Service from the moment of acceptance of the fire incident report starts the established procedures that allow for rapid equipment and rescuers transport, as we[...]
5
100%
Logistyka
2014 nr 6 10557--10561
PL Państwowa Straż Pożarna została powołana do likwidacji pożarów i zagrożeń. Tego typu zadania potrzebują dużej ilości różnorodnego sprzętu samochodowego i ratowniczego. Pojazdy używane przez ratowników to jeden z podstawowych elementów krajowego systemu ratowniczego. Niniejsza praca analizuje podstaw[...]
EN State Fire Service was set up to fight with fires and dangers. These types of tasks require a large amount of various vehicle and rescue equipment. Vehicles used by fire fighters are one of the basic elements of the national rescue system. This paper examines the legal basis and normative standards [...]
6
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1171-1173
PL W artykule omówiono różne aspekty jakie wpływają na warunki pracy kierowcy i bezpieczeństwo pasażerów w różnych modelach autobusów komunikacji miejskiej. Wśród wielu elementów szczególną uwagę zwrócono na komfort i ergonomiczność kabiny kierowcy, oświetlenie oraz fotel prowadzącego pojazd. Po przean[...]
EN This article is intended to describe the various aspects that affect the working condition of drivers as well as passenger safety in different types of city buses. Among many issues the particular attention was paid to the comfort and ergonomics of the cockpit, lighting and driver’s seat. Having ana[...]
7
80%
Logistyka
2015 nr 3 643--650, CD 1
PL W artykule przedstawiono wybrane aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego, procedury, organizację służb ratowniczych podczas niesienia pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych. Zaprezentowano wybrane problemy występujące podczas działań ratowniczych tj. pomoc ofiarom uwięzionym w pojeździe, procedur[...]
EN The paper presents some aspects of road traffic safety, procedures, organization of rescue services while bringing aid to victims of road accidents. Selected issues during the rescue actions, i.e. help for victims trapped in the vehicle, the procedures ensuring the safety of rescuers during rescue a[...]
8
80%
Logistyka
2014 nr 6 10551--10556
PL Państwowa Straż Pożarna została powołana do likwidacji pożarów i zagrożeń. W celu sprawnego jej działania w sytuacji kryzysowej utworzono Centralny Odwód Operacyjny (COO). Centralny Odwód Operacyjny jest przeznaczony do prowadzenia działań ratowniczych na obszarze całego kraju, w sytuacji, gdy skal[...]
EN The State Fire Service has been set up to fight fires and threats. In order to operate more efficiently in crisis situations the Central Operational Reserve Unit has been created. The Central Operational Reserve Unit is designed to conduct rescue operations throughout the country if the size the ev[...]
9
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1711--1714
PL Transport zbiorowy w obszarach zurbanizowanych odgrywa w ostatnich latach coraz większą rolę. Wynika to z faktu, iż zwiększająca się ilość pojazdów na ulicach miast powoduje wzrost zanieczyszczenia powietrza oraz zmniejszenie płynności ruchu. W celu zwiększenia satysfakcji klientów transportu zbioro[...]
EN In the last years public transport in urban areas plays a an increasingly important role. This is due to the fact that increasing number of vehicles on the streets increases air pollution and reduce the flow of traffic. In order to increase customer satisfaction with public transport conducted trave[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last