Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Spożywczy
2013 T. 67, nr 5 20--25
PL Skrobia, ze względu na swą wielofunkcyjność i zdolność kształtowania tekstury, jest polisacharydem powszechnie używanym w przemyśle spożywczym. Dzięki możliwości jej modyfikacji pełni ona wiele funkcji nie tylko jako zagęstnik, ale również jako zamiennik wielu drogich składników. Stosowanie funkcjon[...]
EN Starch is a polysaccharide, widely used in the food industry because of its versatility and possibility of creating texture. With the ability to modify, starch plays many functions not just as a thickener; in fact, it can also replace many expensive ingredients. The use of a functional native starch[...]
2
80%
Przemysł Spożywczy
PL Podano podstawowe informacje nt. skrobi natywnych i modyfikowanych chemicznie i fizycznie, ich właściwości, rodzajów modyfikacji i ich efektu. Omówiono zasadnicze cechy i zalety każdej modyfikacji i ich zastosowanie. Szerzej omówiono dwie aplikacje skrobi modyfikowanych National Starch - we wsadach [...]
EN Basic information about native and chemically or physically modified starches is given. Their properties and the effects of modification are presented. The way and advantages of each modification as well as application of the modified product is described. Application of modified starches produced b[...]
3
80%
Przemysł Spożywczy
PL W artykule przedstawiono wyniki badań jakości i trwałości olejów rzepakowych tłoczonych na zimno i na gorąco oraz rafinowanego; wyniki te porównano z oliwą z oliwek oraz z obowiązującymi normami. Jakość oleju rzepakowego tłoczonego na zimno była ogólnie dobra, porównywalna z jakością oliwy z oliwek,[...]
EN The results of studes on quality and stability of cold-, hot-extruded and refined rape seed oils, are presented. The results were compared with those ones for oil from olives and with the obligatory standards. The quality of cold-extruded rape seed oil was generally good, being comparable to that on[...]
4
80%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2015 nr 2 22--28
PL Celem pracy przedstawionej w artykule była ocena przydatności różnych partii nasion rzepaku podwójnie ulepszonego (przemysłowych i ekologicznych) pochodzących z różnych regionów Polski do tłoczenia oleju “na zimno”. Zakres pracy obejmował charakterystykę nasion pochodzących z różnych rejonów Polski,[...]
EN The aim of this study was to evaluate the usefulness of different batches of rapeseed doubly improved (industrial and environmental) from different regions of Poland for oil cold pressing method. The scope of work included: the characteristics of seeds from different regions of Polish, oil pressing [...]
5
80%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2014 T. 19, nr 3 251-258
PL Celem podjętych badań była ocena jakości olejów rzepakowych rafinowanych oraz tłoczonych na zimno. Materiał badawczy stanowiło dziesięć olejów rzepakowych (5 rafinowanych i 5 tłoczonych na zimno), ogólnodostępnych, zakupionych na warszawskim rynku. Oznaczono skład kwasów tłuszczowych, charakterystyc[...]
EN The aim of the study was to assess the quality of refined and cold-pressed rapeseed oils. The material consist of ten rapeseed oils (5 refined and 5 cold-pressed), public, purchased on Warsaw market. The fatty acid composition, characteristic fatty values - acid (AV), peroxide (PV) and anisidine (AN[...]
6
80%
Przemysł Spożywczy
2018 T. 72, nr 5 22--26
PL Ekstrakty drożdżowe są naturalnymi produktami uzyskanymi w kontrolowanym procesie autolizy lub hydrolizy świeżych drożdży piekarskich, piwowarskich lub torula, a następnie ekstrakcji zawartości ich komórek. Zaliczane do składników żywności ekstrakty drożdżowe mogą być używane jako naturalne substanc[...]
EN Yeast extracts are natural products made from fresh baker’s, brewer’s or torula yeast by a controlled autolysis or hydrolysis process and extracting their cell contents. They are used as food ingredients or flavourings. Yeast extracts with natural nucleotides and free glutamic acid can be used in a [...]
7
71%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2016 Nr 2 54--61
PL Coraz większym zainteresowaniem wśród konsumentów cieszą się smażone produkty przekąskowe. Wśród nich wyróżniamy chrupki (prażynki) uzyskane z półproduktów typu pellet. W czasie smażenia pellety ekspandują, dzięki czemu otrzymują specyficzną chrupką i delikatną teksturę. Celem pracy przedstawionej w[...]
EN Nowadays, more and more popular among consumers become fried snacks products. Among them we single out crisps (snacks) obtained from semi-finished type of pellet. During frying pellets are expanding, so why they get a specific crisp and delicate texture. The aim of this study was to determine the ef[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last