Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 60
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
1998 nr 2 365-386
PL W pracy przedstawiono zastosowanie metody elementów brzegowych w zagadnieniach analizy wrażliwości, optymalizacji i identyfikacji. Głównym celem artykułu jest przedstawienie w sposób ujednolicony powyższych zagadnień ze szczególnym uwzględnieniem uzyskanych w ostatnim okresie wyników obliczeń numery[...]
EN This paper deals with applications of the boundary element method tosensitivity analysis, optimization and identification problems. The main motivation is to give a unified exposition with particular reference to the most recent author's numerical results.
2
100%
Vibrations in Physical Systems
2008 Vol. 23 47--58
EN The paper id devoted to applications of evolutionary algorithms to optimization of dynamical physical systems. Identification of internal defects are also considered. Several numerical examples of shape and topology optimization for various criteria and crack or void detection are presented.
3
63%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN In present paper an improved multi-objective evolutionary algorithm is used for Pareto optimization of selected coupled problems. Coupling of mechanical, electrical and thermal fields is considered. Boundary-value problems of the thermo-elasticity, piezoelectricity and electro-thermo-elasticity are [...]
4
63%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The paper is devoted to the application of the swarm methods and the finite element method to optimization of the stiffeners location in the 2-D structures (plane stress, bending plates and shells). The structures are optimized for the stress and displacement criteria. The numerical examples demonst[...]
5
63%
Control and Cybernetics
EN Artificial immune systems (AIS) have become popular among researchers and have been applied to a variety of tasks. Developing supervised learning algorithms based on metaphors from the immune system is still an area in which there is much to explore. In this paper a novel supervised immune algorithm[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1999 z. 10 47-52
PL W pracy przedstawiono zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji układów mechanicznych. Omówiono nową metodę optymalizacji, bazującą na algorytmach genetycznych i metodzie elementów brzegowych, która pozwala na poszukiwanie optymalnej postaci konstrukcyjnej sprężystych układów mechanicznyc[...]
EN Application of genetic algorithms in optimization of mechanical structures is presented. A new optimization method based on genetic algorithms and the boundary element method is described. This new method allows to conduct the shape optimization and the topology optimization for elastic mechanical s[...]
7
63%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2003 Vol. 41 nr 2 341-364
PL Połączenie nowoczesnych algorytmów optymalizacji, jakimi są algorytmy ewolucyjne, z metodą elementów brzegowych pozwala opracować alternatywną metodę optymalizacji sprężystych układów mechanicznych w zakresie uogólnionej optymalizacji kształtu (połaczenie optymalizacji kształtu z optymalizacją topol[...]
EN The coupling of modern, alternative optimization methods such as evolutionary algorithms with the effective tool for analysis of mechanical structures - BEM, gives a new optimization method, which allows one to perform the generalized shape optimization (simultaneous shape and topology optimization)[...]
8
63%
Computer Methods in Materials Science
PL Artykuł jest poświęcony zagadnieniom identyfikacji parametrów modelu w skali mikro w ujęciu wieloskalowym. Pozwala to uwzględnić wpływ parametrów materiałowych oraz geometrycznych w skali mikro na rozwiązania w skali makro. Rozwiązanie zagadnienia identyfikacji umożliwia określenie parametrów strukt[...]
EN The paper is devoted to identification problems in multiscale modeling in stochastic conditions. The multiscale modeling is able to take into account materials or geometrical effects which occur in microscale and obtain more precise results in macroscale analysis. The identification allows to evalua[...]
9
63%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
1998 nr 2 493-512
PL W pracy przedstawiono elementy nowej koncepcji metody rozmytych elementów brzegowych. Artykuł omawia odwzorowania o wartościach rozmytych, które są rozwiązaniami rozmytych brzegowych równań całkowych. Analiza przeprowadzona jest na przykładzie problemu brzegowego klasycznej teorii potencjału z uwzgl[...]
EN In the paper basicconcepts of mew methodology of fuzzy boundary element method are presented. This article deals with fuzzy-set-valued mappings which are solutions of the fuzzy boundary integral equations. Extact fuzzy solutions of the fuzzy boundary integral equations are defined as well as conditi[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1998 z. 6 53-58
PL W pracy przedstawiono zastosowanie metody pochodnej materialnej w analizie wrażliwości funkcji celu, umytej do geometrycznego zagadnienia odwrotnego, bazującego na znajomości częstości drgań własnych układu, Bezpośrednie zagadnienie własne rozwiązano przy zastosowaniu MED. Główną motywacją pracy jes[...]
EN This paper deals with the application of varialional-matorial derivative approach to sensitivity analysis of an objective function used in geometrical inverse problems bused on knowledge of eigenfrequencies. The relevant direct eigenvalue problem is solved using BEM. The main motivation of this pape[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1998 z. 6 317-322
PL W pracy przedstawiono elementy nowej koncepcji metody rozmytych elementów brzegowych. Artykuł omawia odwzorowania o wartościach rozmytych, które są rozwiązaniami rozmytych brzegowych równań całkowych. Analiza przeprowadzona jest na przykładzie problemu brzegowego klasycznej teorii potencjału z uwzgl[...]
EN In the paper basic concepts of a new methodology of the fuzzy boundary element method are presented. This article deals with fuzzy-set-valued mappings which are solutions of the fuzzy boundary integral equations. Exact fuzzy solutions of fuzzy boundary integral equations are defined as well as appro[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1998 z. 6 47-52
PL Niniejsza praca przedstawia zastosowanie metody zmiennych sprzężonych oraz dualnej metody elementów brzegowych do analizy wrażliwości dowolnego funkcjonału brzegowego względom transformacji brzegu zewnętrznego oraz translacji, rotacji i ekspansji szczeliny.
EN This paper deals with an application of adjoint variable method and the dual boundary element method to sensitivity analysis of an arbitrary boundary functional with respect to shape transformation of the external boundary and translation, rotation atul scale change of the crack.
13
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2008 z. 165 173-180
EN The paper is devoted to applications of evolutionary algorithms in identification of structures being under the uncertain conditions. Uncertainties can occur in boundary conditions, in material or geometrical parameters of structures and are modelled by three kinds of granularity: interval mathemati[...]
14
63%
Computer Methods in Materials Science
PL W artykule przedstawiono zastosowanie dwóch biologicznie inspirowanych metod obliczeniowych - algorytmów ewolucyjnych i sztucznych systemów immunologicznych w optymalizacji procesu kucia. Dwu-etapowy proces kucia swobodnego modelowany jest za pomocą metody elementów skończonych i rozwiązany za pomoc[...]
EN The paper deals with applications of methods of artificial intelligence: artificial immune systems and evolutionary algorithms in optimization of a forging process. The shape optimization of the anvils in a two-stage forging process is considered as a numerical example. The paper contains descriptio[...]
15
63%
Computer Methods in Materials Science
PL Artykuł poświęcony jest optymalizacji w problemach wieloskalowych. Rozważany jest kompozyt modelowany jako ciało makroskopowe z mikroskopową strukturą lokalnie periodyczną Analiza wielkoskalowa przeprowadzona jest z użyciem metody homogenizacji komputerowej. Zastosowanie w obliczeniach równoległego [...]
EN The paper is devoted to optimization in multiscale problems. The composite modelled as a macrostructure with local periodic microstructure is considered. The multiscale analysis is performed with use of homogenization method. The parallel evolutionary algorithm used in computations allows to shorten[...]
16
63%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN The paper is devoted to applications of evolutionary algorithms in identification of structures being under the uncertain conditions. Uncertainties can occur in boundary conditions, in material parameters or in geometrical parameters of structures and are modelled by three kinds of granularity: inte[...]
17
63%
Computer Methods in Materials Science
EN 1. Introduction The models of material behaviour in the atomistic scale allows us to understand the micro and macroscopic events. The algorithm based on the boundary element method (BEM) coupled with a discrete atomistic model is presented in this paper. In this approach, the material behaviour at t[...]
18
63%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
2002 nr 3 42-47
PL W artykule przedstawiono zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do optymalizacji kształtu przekroju osiowego tarczy koła oraz optymalizacji rozkładu wartości wcisku w połączeniu koła z osią kolejowego zestawu kołowego. Efektywną ocenę funkcji przystosowania za pomocą kryterium wytrzymałościowego umożl[...]
EN The paper deals with an application of evolutionary algorithms to optimization of the shape of the wheel's axial section and to optimization of the joint in the railway wheel set. The fitness function, expressed by the strength criterion, is evaluated by the finite element method. Numerical optimiza[...]
19
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2007 z. 160 217-224
EN This paper is devoted to the application of the two-stage evolutionary-neuro approach for stochastic optimization problems. The algorithm is based on the stochastic representation of the data. Chromosomes are represented by multidimensional random vectors consisting of random genes in the form of in[...]
20
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2007 z. 160 51-58
EN The paper is devoted to the multiobjective optimization of heat radiators using eveolutionary algorithms. The proposed algorithm, based on the Pareto approach, is applied in optimization of heat radiators used to dissipate heat from electrical devices. The boundary-value problem for thermoelasticity[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last