Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Computer Assisted Methods in Engineering and Science
2015 Vol. 22, no. 3 213--227
EN The computational fluid dynamics (CFD) analysis of the indoor environment in buildings requires numerical modelling of a human being (computer simulated person – CSP). There are two crucial aspects in developing reliable CSP models: the CSP geometry and the breathing model. This paper focuses on the[...]
2
100%
Computer Assisted Methods in Engineering and Science
2015 Vol. 22, no. 4 347--363
EN The paper presents numerical analysis of heat transfer in the human forearm and influence of its internal structure on the temperature distribution inside. For this purpose three geometrical models of a human forearm were developed: model containing continuous muscle tissue only, model in which musc[...]
3
80%
Przegląd Mechaniczny
2013 nr 7-8 24--34
PL W artykule opisano model numerycznej mechaniki płynów oraz zaprezentowano badania eksperymentalne procesów cieplno-przepływowych w cieplarce o naturalnym obiegu powietrza. Analizowane urządzenie służy do przechowywania próbek laboratoryjnych i produktów w wysokiej, stałej i przestrzennie wyrównanej [...]
EN This paper discusses a 3-D Computational Fluid Dynamics (CFD) model and presents experimental analysis of the flow and thermal processes within a laboratory heating oven with a natural air circulation. This device is used to store laboratory samples and products at a high, constant and spatially uni[...]
4
80%
Journal of Energy Science
2010 Vol. 1, nr 1 171-178
EN In this paper the two-dimensional numerical model of the Savonius vertical axis wind turbine is presented. The numerical model was built and all simulations were carried out using the ANSYS FLUENT CFD (Computational Fluid Dynamics) software. The dynamic mesh capability of the software was fully expl[...]
5
80%
Instal
2011 nr 2 26-28
PL Wentylacja grawitacyjna jest najbardziej popularnym sposobem wentylowania pomieszczeń mieszkalnych w Polsce. Jej efektywność w zasadniczy sposób zależy od infiltracji przez przegrody zewnętrzne budynku. Dlatego też, znajomość strumieni powietrza przepływającego pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniam[...]
EN Natural ventilation is the most popular method of a building ventilation in Poland. However, its effectiveness is largely dependent on the air infiltration rate through the building envelope. Therefore the knowledge of the airflows pattern is very important for indoor air quality control and for pre[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W pracy opisano sprzężony trójwymiarowy model matematyczny wymiany ciepła w szafach elektrycznych. Model obejmuje generację ciepła na skutek przepływu prądu elektrycznego, promieniowanie cieplne (wewnątrz i na zewnątrz szafy), konwekcję naturalną oraz przewodzenie ciepła w elementach przewodzących i[...]
EN The paper deals with a coupled 3-D mathematical model of heat transfer in an electrical switchbox. The model encompasses heat generation due to electric current flow, radiation (internal and external), natural convection and thermal conduction in conductive and constructional elements inside the swi[...]
7
80%
Mechanics and Control
2013 Vol. 32, no. 4 164--170
PL W wielu procesach technologicznych produktem ubocznym są palne gazy technologiczne o zróżnicowanej wartości opałowej. Gazy te wykorzystuje się w instalacjach przemysłowych, zmniejszając zużycie paliw wysokokalorycznych. Do tego typu gazów należy gaz koksowniczy będący produktem ubocznym w procesie k[...]
EN Combustible waste gases are by-products of many technological processes. They vary in their calorific value and are used to decrease the usage of gases whose calorific value is higher. Coke oven gas from the coking process and process gases from an electric furnace in a copper plant are examples of [...]
8
80%
Archives of Thermodynamics
EN The main purpose of this article is to verify and validate the mathematical description of the airflow around a wind turbine with vertical axis of rotation, which could be considered as representative for this type of devices. Mathematical modeling of the airflow around wind turbines in particular t[...]
9
71%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 3 92--95
PL W pracy przedstawiono zwalidowany eksperymentalnie model numeryczny do wyznaczenia pola temperatury oraz prędkości na obudowie oraz wokół bezszczotkowego silnika elektrycznego małej mocy. Pomiary temperatury i prędkości przeprowadzono na stanowisku badawczym za pomocą termopar oraz anemometrów stało[...]
EN In this paper, a validated numerical model was introduced to determine the temperature and velocity fields outside the electric motor. The analysed object was a brushless permanent magnet motor (PM BLDC) having a rated power of 431 W with neodymium permanent magnets located on the rotor. The tempera[...]
10
71%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2015 z. 126 109--116
PL W pracy przedstawiono zwalidowany eksperymentalnie model numeryczny do wyznaczenia pola temperatury oraz prędkości wokół bezszczotkowego silnika elektrycznego małej mocy. Pomiary temperatury i prędkości przeprowadzono za pomocą termopar oraz anemometrów stałotemperaturowych. Model numeryczny obejmow[...]
EN In the paper, a validated numerical model was introduced to determine the temperature and velocity fields outside the electric motor. The analysed object was a brushless permanent magnet motor (PM BLDC) having a rated power of 431 W with neodymium permanent magnets located on the rotor. The temperat[...]
11
71%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The purpose of the present study was to demonstrate the procedure for determining the thermal conductivity of a solid material with relatively high thermal conductivity, using an original self-designed apparatus. Design/methodology/approach: The thermal conductivity measurements have been [...]
12
61%
Computer Assisted Methods in Engineering and Science
2013 Vol. 20, no. 2 145--156
EN In the paper, the numerical model of the flow phenomena in the flotation machine is presented. The process of flotation consists of a number of phenomena which provide serious numerical difficulties. One can enumerate rotation, two phase flow, foam formation etc. To the knowledge of authors there is[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last