Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w modelowaniu dynamiki procesu naprowadzania i lotu przeciwlotniczej rakiety. Wykorzystano wyniki ze strzelań bojowych rakietami zestawu przeciwlotniczego. Zamieszczono wyniki badań umożliwiające ocenę dokładności odwzorowania obiekt[...]
EN Artificial neural networks application into the modeling of the antiaircraft missile flight and guidance dynamics were presented in the paper. The real antiaircraft missile unit combat firings have been used. The achieved model coefficients evaluating the simulated object imitation quality were incl[...]
2
80%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule omówiono organizację i przebieg badan nad technologią optymalizacji interfejsu człowiek-maszyna z wykorzystaniem symulatora badawczo-konstrukcyjnego. W procesie optymalizacji takiego interfejsu dla wojskowych statków powietrznych, symulator badawczo-konstrukcyjny okazał się podstawowym na[...]
EN The paper describes organization and tests conducted with the research-engineering simulator. In the process of optimizing of the human-machine interface (HMI) for military aircraft the research-engineering simulator is the basic testing instrument for the verification of the quality of that process[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2007 z. 71 [238] 449-456
PL W referacie omówiono strukturę sprzętową symulatora badawczo-konstrukcyjnego. Przedstawiono fragmenty analizy konstrukcji elementów wyposażenia stanowisk wchodzących w jego skład.
EN The hardware structure of the research engineering simulator has been presented in the paper. Some basics of its stand elements design have been discussed.
4
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Na podstawie wybranych układów wchodzących w skład modułów Stacjonarnego Systemu Obserwacji Terenu zasygnalizowano problemy, z jakimi spotyka się konstruktor systemu sterowania automatycznego wchodzącego w skład urządzeń mających realizować zadania o różnym stopniu automatyzacji. Zaproponowano rozwi[...]
EN Basing on the chosen subsystems included into the Stationary Terrain Observation System modules some problems, which can be met by the automatic control system designer. Those subsystems have been performed the functions with different level of automation. The real problem solutions, with taking int[...]
5
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W artykule omówiono praktyczne doświadczenia uzyskane w trakcie opracowywania, integracji i wdrażania Stacjonarnego Systemu Obserwacji Terenu oraz wyniki badań prowadzonych w trakcie określania rzeczywistych możliwości wykrywania, rozpoznania i identyfikacji obiektów.
EN Lessons learned from the development, integration, testing and fielding of the Stationary Terrain Observation System have been described in the paper. The results of deep tests and validation procedures of the system abilities in the range of detection, recognition and identification have been prese[...]
6
71%
Logistyka
PL Szkolenie personelu lotniczego jest przedsięwzięciem trudnym do realizacji i bardzo kosztownym. W celu jego ułatwienia i ograniczenia kosztów, od wielu lat stosowane są symulatory, początkowo wykorzystywane do szkolenia personelu latającego a w ostatnich latach do szkolenia personelu technicznego. W[...]
EN The training of airborne staff is a specialized project which is difficult and very expensive. In order to facilitate the operation and to limit costs for a lot of years are used simulators. Initially they were used to pilots training and in recent years to train maintenance staff. To meet needs, an[...]
7
71%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1592--1595
PL Artykuł dotyczy problematyki wspomagania procesu obsługi i diagnostyki obiektów technicznych. Przedstawiono w nim możliwość zastosowania nowoczesnych technologii ułatwiających i zwiększających bezpieczeństwo ich obsługi. Do realizacji tego celu zaproponowano mobilne urządzenie doradcze z zaimplement[...]
EN The paper discusses issues connected with aid that can be given during maintenance and diagnostics procedures performed on technical objects. The possibility of usage of modern technologies, that could help to make those procesures easier and safer, is presented in the paper. For this cause a mobile[...]
8
61%
Journal of KONBiN
2008 No. 2 (5) 307-329
PL W procesie optymalizacji interfejsu człowiek - maszyna dla wojskowych statków powietrznych, symulator badawczo-konstrukcyjny jest podstawowym narzędziem badawczym do weryfikacji jakości tego procesu. W artykule omówiono strukturę oraz koncepcję systemu komputerowego symulatora. Przedstawiono fragmen[...]
EN In the process of optimizing of the human-machine interface (HMI) for military aircraft, the research-engineering simulator makes the basic testing instrument for the verification of the quality of the process. This paper describes the hardware architecture and the concept of the system of the compu[...]
9
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1596--1598
PL Artykuł przedstawia główne aspekty tworzenia wirtualnego środowiska trójwymiarowego na przykładzie prezentowanego symulatora. Opisano w nim podstawowe działania projektowe niezbędne do wykonania w procesie kreowania wirtualnej rzeczywistości oraz sposoby realizacji interakcji pomiędzy operatorem a o[...]
EN The article presents major aspects of a three-dimensional virtual environment development by the presented simulator. Fundamentals of project's activities which were indispensable for carrying out in development process of virtual reality and also the way of achieving interaction between operator an[...]
10
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1599--1602
PL Artykuł przedstawia koncepcję symulatora proceduralno-diagnostycznego, który w sposób wirtualny będzie obrazował przeciwlotniczy zestaw rakietowy, jego podstawowe elementy techniczne, występujące uszkodzenia i ich objawy, oraz umożliwi prowadzenie wybranych elementów z pracy bojowej przez obsługę w [...]
EN The article presents the concept of a procedural and diagnostic simulator, which will image the NEWA SC air defense missile system, its basic technical elements, occurring faults and their symptoms in a virtual way and will enable conducting of elements selected from the combat mode by a personnel i[...]
11
61%
Pomiary Automatyka Robotyka
2008 R. 12, nr 2 609--618
PL W referacie omówiono strukturę sprzętową oraz koncepcję systemu komputerowego symulatora badawczo-konstrukcyjnego. Przedstawiono fragmenty analizy dotyczącej rozwiązań informatycznych oraz konstrukcyjnych wybranych stanowisk badawczych wchodzących w jego skład.
EN This paper describes the hardware architecture and the concept of the system of the computer-based test and design simulator. It presents some analyses of software and hardware solutions of the selected test benches of the simulator.
12
61%
Journal of Machine Construction and Maintenance. Problemy Eksploatacji
2017 no. 2 45--52
PL Artykuł przybliża problematykę wspomagania procesu obsługi i diagnostyki obiektów technicznych, jak również możliwości zastosowania nowoczesnych technologii ułatwiających i zwiększających bezpieczeństwo obsługi na przykładzie symulatora proceduralno-diagnostycznego przeciwlotniczego zestawu rakietow[...]
EN This paper introduces the issue of supporting operation and diagnostic processes of technical facilities, as well as the possibility of using modern technologies that facilitate and increase the operational safety, on the basis of the procedural and diagnostic simulator of the anti-aircraft missile [...]
13
51%
Journal of KONBiN
2018 No. 48 169--189
PL Artykuł dotyczy problematyki wykorzystania sensorów rozpoznania obrazowego do identyfikacji warunków geologiczno-inżynierskich w korytach rzek w aspekcie oceny możliwości forsowania przeszkody wodnej. Omówione zostały zagadnienia wykorzystania platform powietrznych (pilotowanych i bezpilotowych) w b[...]
EN The article concerns the issue of using imagery reconnaissance sensors for the identification of geological-engineering conditions in river channels, in the aspect of evaluating the forcing of a water obstacle. It discusses the issues associated with using air platforms (manned and unmanned) in remo[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last