Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 29 235--247
EN The article presents the digital divide concept and different views found in the literature about it. As a result of the Internet diffusion the problem of its accessibility is not significant any more. It is the digital inequality, understood as a variety of options and the ability to use the Intern[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 30 99--109
EN The social networks favour the development of creative business behaviour. They are also a perfect medium for promoting brands, products or services. Creativity, in this sense, allows for using the social trends as modern marketing tools. The article presents the issue of creativity in the context o[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 25 45-55
PL Postęp technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) sprzyja rozwojowi społeczeństwa informacyjnego. ICT, tworząc coraz to większe możliwości i ułatwienia zarówno dla całych gospodarek, jak i pojedynczych obywateli, powoduje, że stają się coraz bardziej zależni od technologii. To uzależnienie może [...]
EN The progress of information and communication technologies (ICT) helps the information society to develop. Because ICTs give more and more opportunities and make it easier for both the economies, and single citizens, they become more and more dependent on them. This addiction can be a serious proble[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2011 Nr 28 72--87
PL Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na zagadnienie wykorzystania mediów społecznościowych w działaniach biznesowych i próba uporządkowania wiedzy na ten temat. Media społecznościowe są tu rozumiane jako przekaz informacyjny realizowany w ramach serwisów społecznościowych w formie multimedialnej, wie[...]
EN Social media has recently evolved into a new business communication channel. The paper presents a typology of business models in social media and indicators of the effectiveness of actions taken on the fan pages. The absence of examples of possible estimations and calculations of the impact of speci[...]
5
100%
Information Systems in Management
2012 Vol. 1, No. 3 223--232
EN This paper presents common classifications of business models on the Internet. It also discusses the author’s own typology of corporate presence in the social media. A new trend in social networks is to build communities around thematic portals. Examples of such solutions include group buying and cr[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2015 Nr 37 103--114
PL Celem artykułu jest przybliżenie idei otwartych danych oraz poddanie analizie portali Open Government Data pod względem ich zaawansowania technicznego. Podstawą analizy jest klasyfikacja opracowana przez Timothy'ego Bernersa-Lee, która pozwala określić stopień zaawansowania portalu udostępniającego [...]
EN The aim of the article is to introduce the idea of open data and to review Open Government Data in terms of their technical advancement. The analysis is done on the basis of classification developed by Timothy Berners-Lee, which allows for specifying the degree of technical sophistication of portals[...]
7
63%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
PL Współczynniki filtracji dla przepływu poziomego i pionowego należą do najważniejszych parametrów w modelowaniu obiegu wód. Jednocześnie ich wprowadzenie do modelu i korekta podczas kalibracji stanowią jedną z najbardziej czasochłonnych czynności związanych z modelowaniem.W artykule przedstawiono met[...]
EN Horizontal and vertical conductivity is one of the most important parameters in water cycle models. Specifying them is one of the most time-consuming works during calibration. Such a method for the Gulf of Gdańsk coastal zone model is presented in this paper. Basing on archival data of the modeling [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last