Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Autor, nestor polskiego odlewnictwa, uczestniczący osobiście w jego funkcjonowaniu, odbudowie i rozwoju, z faktu pełnienia wielu odpowiedzialnych funkcji technicznych oraz menedżerskich przedstawia swoje obserwacje i oceny tych działań w okresie 50-lecia. Artykuł zawiera wiele, nieznanych lub zapomn[...]
EN The Author, a nestor of the Polish foundry engineering, personally participating in its functioning, rebuilding and development, due to holding several technical and managerial responsible functions, presents his observations and assessments of such operations during the last 50 years. The paper con[...]
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
PL Artykuł niniejszy poświęcony jest działalności dydaktycznej oraz naukowej Prof. Mścisława Paderewskiego w 70. rocznicę Jego urodzin. Jubilat włożył wielki wkład pracy w rozwój inżynierii chemicznej w Politechnice Szczecińskiej i w Polsce oraz w wychowanie młodej kadry naukowej.
3
100%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
1999 z. 139 135-147
PL Przedstawiono wyniki badań wnikania ciepła w mieszalnikach ogrzewanych (chłodzonych) za pomocą płaszcza oraz dla zakresu burzliwego przepływu cieczy niutonowskiej w zbiorniku aparatu. Wykazano, że geometria mieszalnika ma wyraźny wpływ na efektywność wykorzystania energii doprowadzonej do układu prz[...]
EN Results of investigations of heat transfer in mixers from the shell side to the internal turbulent flow of a newtonian fliud are presented. It has been shown that the stirers geometry effects the use of delivered mechanical energy to boots heat transfer to from the wall.
4
63%
Prace Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej
PL W pracy oszacowano wpływ geometrii układu zbiornik- mieszadło - przegrody na wnikanie ciepła w mieszalnikach z zabudowanymi różnymi powierzchniami grzejnymi (płaszczem lub wężownicą). Analizę porównawczą przeprowadzono na podstawie danych literaturowych oraz własnych wyników badań doświadczalnych dl[...]
EN In the paper, an effect of the geometry of vessel - agitator - baffles system on the heat transfer in the agitated vessels with different types of the surface area (jacket or coil) has been evaluated. A comparative analysis was carried out on the basis of literature data and our results of the exper[...]
5
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2002 Nr 4 126-127
PL Przedmiotem tej pracy jest analiza wyników badań transportu masy i ciepła w mieszalnikach zbiornikowych oraz prezentacja trendów badawczych w zakresie tej tematyki.
EN The paper deals with an analysis of mass and heat transfer in stirred tanks. The trends of the studies within the range of this research subject area are also presented.
6
63%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
PL Analizowano możliwość zastosowania metody elektrochemicznej do badań procesu wnikania masy w obszarze przyściennym mieszalnika cieczy. Stwierdzono, że wynik pomiaru uzyskany za pomocą małych czujników powinien być korygowany. Teoretycznie i doświadczalnie określono wpływ wielkości czujnika elektroch[...]
EN In the paper, the possibility of an application of an electrochemical method for the studies of the mass transfer process within the boundary layer at vicinity of the wall of the agitated vessel has been analysed. It has been proved that experimental results obtained by means of the small measuring [...]
7
51%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań efektywności wnikania ciepła dla układów ciecz- gaz mieszanych za pomocą dwóch szybkoobrotowych mieszadeł umieszczonych na wspólnym wale w ogrzewanym płaszczowo mieszalniku o objętości roboczej ok. 42 dm3 Średnie wartości współczynnika wnikania ciepła okreś[...]
EN The results of the experimental studies of the heat transfer efficiency have been presented for gas-liquid systems agitated with two high-speed impellers located on the common shaft in a jacketed agitated vessel of the working volume of 42 dm3 Average values of the heat transfer coefficients have be[...]
8
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2002 Nr 4 76-78
PL W pracy przedstawiono wyniki badań efektywności wnikania ciepła w mieszalniku z pionową wężownicą rurową i mieszadłem szybkoobrotowym. Analizę przeprowadzono dla sześciu wężownic o różnych parametrach geometrycznych i ośmiu mieszadeł, wytwarzających różną cyrkulację cieczy w mieszalniku. Pomiary wyk[...]
EN In the paper, the results of studies on the heat transfer efficiency in the agitated vessel equipped with tubular vertical coil and high - speed impeller are presented. An analysis was carried out for six coils with different geometrical parameters and eight impellers, which generated different liqu[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last