Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2008 nr 2 CD-CD
EN Article dealt with general description of simulation models. The opportunities and advantages of applying simulation models in supply chains are given. At the end of article is suggested way of utilization simulation models by the benchmarking.
2
100%
Logistyka
2008 nr 2 CD-CD
EN The main goal of this paper is to introduce readers to a new method how to finance goods and services, traditionally provided by public sector. This method is a participation of private sector and creation of partnership between public and private sector (the Public Private Partnership - PPP). Beyou[...]
3
100%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
EN Effectiveness quantification of enterprises and identification of causes, eventually of resources of their inefficiency is an important assumption which determines their position in competitive setting. There are used lots of different quotient indicators to analyze effectiveness in practice which a[...]
4
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 451-456
EN This article deals with one of the most popular capital market approach - Random walk theory. There are fundamental elements, features and one basic example of this attitude described in here. Random Walk Theory denies other analysis, such as psychological, technical or fundamental, because of more [...]
5
80%
Polish Journal of Management Studies
2018 Vol. 17, No. 1 144--154
PL Prestiż, reputacja, marka, wizerunek, po prostu "wartość przedsiębiorstwa" jako zjawisko, przyciągają uwagę ekspertów od XIX wieku. Mimo że istnieje wiele różnych metodologii i podejść, jej ocena i kwantyfikacja nadal stanowią wyzwanie. Identyfikacja kluczowych źródeł powstawania wartości firmy i za[...]
EN Prestige, reputation, brand, image simply “enterprise goodwill” as an economic phenomenon has attracted attention of economic experts since the nineteenth century. Even though there are many various methodologies and approaches, its evaluation and quantification is still a challenge. Identification [...]
6
71%
Polish Journal of Management Studies
2017 Vol. 15, No. 2 217--228
PL Kredyt handlowy jest strategicznym narzędziem w rękach firmy. Korzystne warunki płatności to przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa. Z drugiej strony należy zauważyć negatywy w dostarczaniu kredytów handlowych. Związane jest to w szczególności z ryzykiem opóźnień w płatnościach lub brakiem płatnośc[...]
EN Trade credit is a strategic tool in the hands of the company. Favourable payment terms are the competitive advantage for the company. On the other hand, negatives of providing trade credits have to be seen. This is particularly the risk of late payments or non-payments, also additional costs associa[...]
7
71%
Engineering Management in Production and Services
EN The main purpose of the paper was the structural analysis of the connections network used by a railway carrier Koleje Dolnośląskie S.A. operating in southern Poland. The analysis used simulation methods. The analysis and simulation were based on graph theory, which is successfully used in analysing [...]
8
61%
Polish Journal of Management Studies
2018 Vol. 18, No. 1 167--179
PL Chociaż kwestia analizy niepowodzenia korporacyjnego jest gorącym tematem badań biznesowych od zeszłego wieku, nawet obecnie prowadzone są liczne badania skupiające się na ocenie kondycji finansowej firm. W warunkach rosnącej internacjonalizacji i globalizacji zapotrzebowanie na prognozy bankructwa [...]
EN Although the issue of corporate failure analysis is a hot topic for business research since the last century, even nowadays there are numerous researches focusing on assessing the financial health of companies. Within increasing internationalization and globalization the demand for bankruptcy predic[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last