Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL Przedmiotem rozważań jest element metody kontroli stanu cieplno-wytrzymałościowego wirnika turbiny podczas rozruchu, zmiany mocy oraz w stanie nominalnego obciążenia. Punktem wyjścia do modelowania rozkładów temperatury, obciążeń cieplnych i naprężeń są wyniki bezpośredniego pomiaru temperatury meta[...]
EN The assessment of thermal states is based on the temperature measurements in chosen locations of an investigated component. These measurements are complemented with the measurements of the fluid flowing around the component surface. This approach is commonly applied to the control and diagnostic sys[...]
2
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1998 z. 7 117-122
PL W referacie przedstawiono zagadnienia zmienność i obciążeń skrętnych wałów maszyn wirnikowych i ich wpływ na wytrzymałość zmęczeniową. Przeanalizowano przykład y analitycznego wyznaczania obciążeń skrętnych w określonych warunkach eksploatacji maszyn i na tej podstawie wskazano na potrzebę opracowan[...]
EN In this paper the problem of variability of turbo-machines twist load and its influece for fatique streught has been presented. Examples of analytic determination of twist load in definited machines operating conditions have been analysed . The necessity of preparing monitoring unit for twist load i[...]
3
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1998 z. 7 111-115
PL W referacie przedstawiono koncepcję układu do pomiaru kąta skręcenia wału (wirnika) maszyn wirnikowych oraz opisano konstrukcję stanowiska badawczego . Stanowisko konstruowane i wykonane w ZPKiEM E ma być narzędziem do przeprowadzenia badań zmienności kąta skręcenia wału zarówno przy obciążeniu nomi[...]
EN In this paper the idea of measurements unit for shaft twist angle of turbo-machines Mi the test stand construction have been presented. The test stand will measure the variability of Aaft twist angle caused by twisting moment and outer interferences of this moment. Results o f investigations are the[...]
4
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
PL W pracy przedstawiono problem diagnozowania stanów dynamicznych typowych łożyskowań tocznych, a w szczególności wpływu warunków eksploatacji i jakości zabudowy na dynamikę węzłów łożyskowych (nie samych łożysk tocznych). Przeanalizowano związane z tym problemy badawcze oraz opisano stanowisko umożli[...]
EN The work discusses the problem of dynamical state of typical rolling, in particular the influence of operating conditions and development quality on dynamics of bearing joints.(not only rolling bearing). There have been analyzed research issues connected with the above mentioned problem and there is[...]
5
51%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last