Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL To, że uboczne produkty powstające w Elektrowniach i Elektrociepłowniach ze spalania węgla kamiennego nie nazywamy "odpadami" ma swoje uzasadnienie: od dziesięcioleci są stosowane w Niemczech jako materiały budowlane do produkcji betonu, w górnictwie, w budownictwie drogowym i lądowym. W Niemczech [...]
DE Daß się Kraftwerksnebenprodukte und nicht "Abfall" heißen, hat einen sehr guten Grund: Nebenprodukte aus Steinkohlekraftwerken haben sich seit Jahrzehnten als Baustoffe im Beton- und Stahlbetonbau, im Bergbau, im Straßen- und Wegebau und im Erd- und Landschaftbau bewährt. In Deutschland werden jährl[...]
2
100%
Przegląd Spawalnictwa
PL Intensywna eksploatacja współczesnych maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego pociąga za sobą znaczne zużycie ścierne przesypów w układzie transportu urobku. Warunki te wymagają podjęcia prac nad zastosowaniem materiałów odpornych na ścieranie. Materiały używane w lejach przesypowych poza wysoką [...]
EN The intensive exploitation of opencast mining machines involves a high wear of elements of bulk material transport systems. These conditions have forced users to try using different types of materials resistant to abrasion. Materials used in belt chutes, beyond high abrasion resistance, should also [...]
3
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Dobór materiałów na czerpaki koparek węgla brunatnego jest od początku konstrukcji tych maszyn jednym z podstawowych czynników limitujących ich możliwości wydobywcze. Trwałość poszczególnych elementów w zróżnicowanych warunkach wydobycia wykazuje duże rozrzuty i zależy nie tylko od rozwiązań konstru[...]
EN Since the very beginnings of the brown coal excavator building the selection of materials for their buckets has been one of the main factors limiting their mining capacities. Lives of particular parts in the variable mining conditions show high scatter and depend not only on the design solutions but[...]
4
71%
Logistyka
2015 nr 4 8036--8043, CD2
PL Na podstawie kart wypadkowych (ogółem 1679 przypadków) udostępnionych przez Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Zakopanym dokonano analizy urazów narządu ruchu u osób uprawiających narciarstwo zjazdowe w latach 2008-2011. Analizą objęto jazdę rekreacyjną na stokach Kotelnicy Białczańskiej, [...]
EN Analysis of officially documented ski injuries ( 1,679 cases in total) of persons performing downhill skiing in the years 2008-2011 has been conducted, based on information gathered and released by the Tatra Mountain Voluntary Rescue in Zakopane The analysis included recreational skiing on the slope[...]
5
71%
Logistyka
PL Celem pracy było przedstawienie i wykonanie analizy przyczyn wezwań, częstości i czasu dojazdu ratowników Fundacji R2 w Krakowie, której głównym założeniem jest wdrożenie niekonwencjonalnych w służbie medycznej środków transportu, takich jak motocykl i rower. Na podstawie tej analizy próbowano odpow[...]
EN The purpose of the paper was to present and analyse the causes of calls, their frequency and time of arrival of rescuers from the R2 Foundation in Cracow, whose main objective is to introduce in the medical service nonconventional means of transport, such as motorcycles and bicycles. On the basis of[...]
6
71%
Logistyka
PL Celem pracy była charakterystyka urazów narządu ruchu u osób uprawiających snowboard oraz implikacje do prowadzenia akcji ratowniczych na stokach i profilaktyki. Na podstawie analizy kart wypadków 684 osób (322 kobiet i 362 mężczyzn) w wieku od 9 do 50 lat., udostępnionych przez Górskie Ochotnicze P[...]
EN The purpose of this paper was to characterize snowboarding injuries in aspect of implications for the rescue operations on the slopes and injury prevention. The analysis of 684 accidents was done based on the questionnaires completed by Mountain Volunteer Search and Rescue (GOPR) in Krynica - Zdroj.[...]
7
51%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
2017 Vol. 19, nr 4 143--151
EN Purpose: Maintaining balance in humans involves continuous changes in parameters. The aim of this study was to assess the effect of hippotherapeutic exercises on development of the sense of balance in boys aged 15 to 17 years with mild intellectual disability. Methods: The study examined 50 randomly[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last