Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 43--46, CD
PL W artykule opisano zagadnienia związane z ochroną sieci trakcyjnej 3 kV DC przed przepięciami pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych i procesów komutacyjnych. Zwięźle uwidoczniono problemy wynikające z istnienia tych przepięć, ich źródeł i przedstawiono aktualny stan ochrony przed tymi przepięcia[...]
EN The article presents issue of determinating an optimal distance between varistors located on 3 kV DC catenary. Line attenuation as a function of distance has been determined during preliminary tests for the following measurement configurations: catenary network unloaded (open), catenary network char[...]
2
80%
Logistyka
PL Artykuł opisuje problemy związane z zakłóceniami występującymi w obwodach torowych stosowanych w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym. Omówiono źródła zakłóceń mających wpływ na obwody torowe. Opisano metody pomiarów odporności na zakłócenia obwodów torowych. Pokazano sposoby określania dopuszcz[...]
EN The article describes the problems associated with interference in a track circuits used in railway traffic control devices. The sources of interference having an impact on track circuits was discussed. The methods of measurement of resistance in track circuits were described. The methods of determi[...]
3
80%
Infrastruktura Transportu
2014 nr 5 31--33
PL Podstawą bezpiecznego i niezakłóconego kierowania ruchem pociągów na linii kolejowej jest kontrola niezajętości toru tak, aby na każdym z kontrolowanych odcinków toru mógł znajdować się tylko jeden pociąg. Sprawdzenie obecności taboru na określonym odcinku toru odbywa się za pośrednictwem obwodów to[...]
4
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 991-999
PL Artykuł opisuje problemy związane z kompatybilnością elektromagnetyczną kolejowych pojazdów trakcyjnych z urządzeniami wykrywania pociągu. Omówiono źródła zakłóceń urządzeń detekcji pociągu. Opisano metody badania wrażliwości liczników osi oraz pokazano sposób wyznaczania dopuszczalnych parametrów z[...]
EN Article describes compatibility problems between train detection systems and rolling stock. The sources of interference of train detection systems and methods for testing the sensitivity of axle counters was discussed. Article describes how to determine permissible interference limits for these devi[...]
5
80%
Logistyka
2015 nr 4 2242--2247, CD2
PL Artykuł przedstawia dokumenty normatywne regulujące zagadnienia związane z kompatybilnością elektromagnetyczną pomiędzy taborem, a urządzeniami wykrywania pociągu. Opisuje metodę pomiaru pól magnetycznych generowanych przez tabor kolejowy zgodną z wymaganiami europejskimi, a także prezentuje wyniki [...]
EN Article describes scope of documents regulating issue of electromagnetic compatibility between rolling stock and train detection systems. It presents measurement method of magnetic fields generated by rolling stock that meets European standards and also elaborated results for an older and modern typ[...]
6
80%
Problemy Kolejnictwa
2015 Z. 168 63--67
PL W artykule przedstawiono dokumenty regulujące zagadnienia związane z kompatybilnością elektromagnetyczną pomiędzy taborem i urządzeniami wykrywania pociągu, opisano metodę pomiaru pól magnetycznych generowanych przez tabor kolejowy zgodną z wymaganiami europejskimi, zaprezentowano wyniki badań natęż[...]
EN Article describes documents regulating issue of electromagnetic compatibility between rolling stock and train detection systems. It presents measurement method of magnetic fields generated by rolling stock that meets European standards and also elaborated results in accordance to polish infrastructu[...]
7
71%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1361-1368
PL W artykule scharakteryzowano laboratoryjny model odcinka sieci trakcyjnej, przedstawiono metodykę badań, które miały na celu wstępne oszacowanie odległości rozmieszczania warystorowych ograniczników przepięć na sieci trakcyjnej, następnie zaprezentowano i przeanalizowano wyniki tych badań.
EN Article indicates rolling stock wheel set axle resistance as one of parameters determining the safety of rail traffic and correct operating of signalling systems. Therefore shunt impedance limits of track circuits used on PKP PLK S.A. infrastructure and methods of testing rolling stock axle resistan[...]
8
71%
Logistyka
2014 nr 3 29--33
PL Postawą bezpiecznego i niezakłóconego kierowania ruchem pociągów na linii kolejowej jest kontrola niezajętości toru tak, aby na każdym z kontrolowanych odcinków toru mógł znajdować się tylko jeden pociąg. Sprawdzenie obecności taboru na określonym odcinku toru odbywa się za pośrednictwem obwodów tor[...]
EN The basis of the safe and uninterrupted train traffic control is track occupancy detection so that on each of the controlled sections of the track could be only one train. Checking the presence of rolling stock on a particular section of the track is realised either via track circuits or axle counte[...]
9
71%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Powszechne stosowanie licznikowych systemów stwierdzania niezajętości torów i rozjazdów przez europejskich zarządców infrastruktury kolejowej uwidoczniło problematykę odporności tych urządzeń na zaburzenia generowane przez tabor kolejowy. Innym aspektem związanym z tą problematyką jest również wypos[...]
EN Common using of axle counting technology as a track vacancy detection systems by the European railway infrastructure managers has visualized issues of immunity of these devices to interferences generated by the rolling stock. Another aspect of this issue is also equipping rail vehicles with electric[...]
10
61%
Logistyka
PL W artykule opisano problematykę tłumienności przepięć w sieci trakcyjnej 3KV DC. Badania przeprowadzono na okręgu doświadczalnym Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie i poległy one na wprowadzaniu przy pomocy generatora impulsów udarowych bezpośrednio w sieć trakcyjną. Zarejestrowane przebiegi amplitud[...]
EN The article describes issues of surge attenuation in the 3KV DC catenary. The survey took place on the Railway Institute's Test Track Centre in Żmigród. Surge was sent directly to the catenary from pulse generator. Recorded waveforms of current and voltage pulse amplitudes were presented and analyse[...]
11
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 983-990
PL W artykule scharakteryzowano laboratoryjny model odcinka sieci trakcyjnej, przedstawiono metodykę badań, które miały na celu wstępne oszacowanie odległości rozmieszczania warystorowych ograniczników przepięć na sieci trakcyjnej, następnie zaprezentowano i przeanalizowano wyniki tych badań.
EN Article describes laboratory model of catenary segment and the methodology of research studies that were elaborated to pre-estimate the distance between varistor surge protectors on 3kV DC catenary. The results of laboratory tests were presented and analyzed.
12
61%
Infrastruktura Transportu
2013 nr 5 22--24
PL Jednym z parametrów mających bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego jest rezystancja osi zestawów kołowych. Ma ona decydujące znaczenie dla bocznikowania obwodów torowych, będących jednym ze stosowanych w kolejnictwie sposobów wykrywania taboru kolejowego oraz jego lokalizacji. Wartość[...]
13
61%
Infrastruktura Transportu
2013 nr 4 12--15
PL Jednym z parametrów mających bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego jest rezystancja osi zestawów kołowych. Ma ona decydujące znaczenie dla bocznikowania obwodów torowych, będących jednym ze stosowanych w kolejnictwie sposobów wykrywania taboru kolejowego oraz jego lokalizacji. Wartość[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last