Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy podano istotne dla zasilania silników spalinowych własności ropopochodnego gazu niesystemowego. Przedstawiono zjawiska towarzyszące procesowi transportu gazu oraz tworzeniu i rozdziału mieszanki paliwowo-powietrznej w silniku. Na podstawie badań silnikowych pokazano wpływ wybranych własności[...]
EN The paper deals with some properties of a petroleum gas fuel, importent for the feeding of a combustion engine. Same phenomena accompanying the processes of the air/fuel mixture transport, formation and distribution are descibed. On the basis of engine testing, the effect of same fuel properties on [...]
2
100%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2005 z. 3/58 133--143
3
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2011 z. 1/82 157--164
PL W pracy przeprowadzono badania symulacyjne wpływu składu biogazu jako mieszaniny CH4 oraz CO2 na wybrane parametry czynnika roboczego w komorze spalania silnika spalinowego. Zakres badań obejmował porównawczą ocenę wartości maksymalnych jak również przebiegów zmian temperatur, ciśnień spalania oraz [...]
EN The paper contains the description of the simulation analysis of the influence of the biogas (a mixture of CH4 and CO2) chemical composition on the chosen parameters of gases in the engine combustion chamber. The research contains the comparison assessment of temperature characteristic as well as it[...]
4
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2012 z. 2/88 63--67
PL W pracy przedstawiono wyniki obliczeń symulacyjnych CFD, wykonanych w programie AVL Fire, dotyczących mechanizmu wtrysku oleju napędowego oraz oleju rzepakowego do komory spalania silnika o zapłonie samoczynnym. Zawarta została również analiza wyników symulacji w dziedzinie zasięgu strugi paliwa w z[...]
EN The paper presents the results of CFD simulations obtained with AVL Fire software about injection mechanism of diesel and rapeseed oil in the combustion chamber of an self ignition type engine. Analysis of obtained parameters of this process such as velocity and range of fuel spray was also included[...]
5
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2012 z. 2/88 69--73
PL W pracy przedstawiono wyniki obliczeń symulacyjnych CFD, wykonanych w programie AVL Fire, dotyczących powstawania i emisji NOx i CO przy spalaniu oleju napędowego i rzepakowego. Zawarta została również analiza uzyskanych przebiegów uśrednionych temperatur i ciśnień oraz stężeń tlenków azotu i tlenku[...]
EN The paper presents the results of CFD simulations obtained with AVL Fire software about generation and emission of NOx and CO as a result of combustion of diesel and rapeseed oil fuels. Analysis of obtained parameters of combusion, such as mean pressure and temperature, local temperature and its inf[...]
6
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2013 z. 1/92 145--149
PL W pracy przedstawiono wyniki obliczeń symulacyjnych, wykonanych w programie AVL Fire, dotyczących mechanizmu wtrysku oleju napędowego do komory spalania silnika o zapłonie samoczynnym. Zawarta została również analiza wyników symulacji w dziedzinie przebiegów ciśnień oraz rozkładu temperatur w zależn[...]
EN In this paper have been presented some of outputs from simulation calculations performed with AVL Fire software about diesel fuel injection into combustion chamber process of an self ignited internal combustion engine. This paper contains also an analysis of outputs of these calculations in the fiel[...]
7
51%
Journal of KONES
EN Turbocharged diesel engine used for electric generator was converted to run on natural gas. Modifications of the engine included engine head, piston, spark ignition set, fuel delivery system and intake system. During laboratory tests the performance maps of the gas engine were taken at 1500rpm. The [...]
8
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 10 216-223
PL W artykule opisano wyniki symulacji komputerowej procesu wtrysku paliwa roślinnego w porównaniu do oleju napędowego. Symulacja wykonana została przy użyciu programu FIRE firmy AVL. Otrzymane wyniki pozwoliły na sformułowanie wniosków dotyczących zachowania się strugi wtryśniętych paliw oraz wpływu p[...]
EN The paper describes the results of computer simulation of injection process of vegetable oil which is compared to the injection of diesel oil. The simulation was performed with the use of AVL FIRE computer program. The results give the information about the spray of injected fuels as well as inform[...]
9
51%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2004 z. 4/55 145-158
PL W pracy dokonano oceny właściwości LPG jako paliwa silnikowego o zastosowaniach motoryzacyjnych i przedstawiono rozwiązanie konstrukcyjne układu zasilania z wtryskiem LPG w fazie ciekłej. W oparciu o przeprowadzone badania symulacyjne oraz porównawcze silnikowe stanowiskowe i trakcyjne dokonano anal[...]
EN Rapid motorization development along with activities aiming at decrease of pollution and green house effect initiated searching for alternatively engine fuels. From among the former ones gas fuels and renewable biogas are mostly used due to their availability. LPG also belongs to this group . Engine[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last