Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Wysokoenergetyczne
2016 T. 8 111--117
EN Each flammable substance has a range in which it can be explosively ignited when mixed with air at given temperatures and pressures. For fire or explosion to occur the appropriate amounts of oxidant and flammable substance are necessary at a concentration at least equal to its lower explosive limit.[...]
2
100%
Materiały Wysokoenergetyczne
2014 T. 6 46--52
PL Palne substancje w mieszaninie z powietrzem mogą tworzyć atmosfery wybuchowe. Aby zapobiec ich powstaniu lub zminimalizować ryzyko ich wystąpienia, niezbędne staje się poznanie właściwości mieszanin palnych substancji oraz właściwości charakteryzujących przebieg potencjalnego wybuchu. W celu zminima[...]
EN Combustible substances in a mixture with air can form an explosive atmosphere. To prevent the emergence or minimize the risk of occurrence, it becomes necessary to know the properties of the flammable substances and properties which characterize the course of a potential explosion. In order to minim[...]
3
63%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 12 2465--2467
4
63%
Materiały Wysokoenergetyczne
2017 T. 9 93--104
PL Ze względu na duże zapotrzebowanie na nadtlenki organiczne oraz wzrastającą świadomość bezpieczeństwa ważne jest poznanie ich właściwości niebezpiecznych. Wiedza ta przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa w ich obrocie, magazynowaniu i użytkowaniu. W pracy zostały zaprezentowane właściwości fizyczn[...]
EN Due to the high demand for organic peroxides and increasing safety awareness, it is important to know their hazard properties. This knowledge contributes to improving safety in their handling, storage and use. In this article the physical and chemical properties of di-tert-butyl peroxide and tertbut[...]
5
51%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 11 1957--1961
PL Przedstawiono wpływ materiałów wybuchowych (MW) na środowisko, ich właściwości toksyczne i ekotoksyczne, a także wskazano znaczenie perspektywy LCA (life cycle assessment) dla oceny obciążeń środowiska wywołanych produkcją, użyciem i utylizacją MW. Przez wiele lat problemy środowiskowe i toksykologi[...]
EN A review, with 33 refs., of toxic properties of explosives during their prodn., use and utilization.
6
51%
Central European Journal of Energetic Materials
2012 Vol. 9, nr 4 399-409
EN Fire and explosion prevention plays an important role in the running of chemical processes, especially where flammable gases or liquids are present, which may form explosive atmospheres of gas/vapours in air. These include organic solvents such as the hydrocarbons C6 - C8. It is necessary to know th[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last