Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
PL Kształtowanie form architektonicznych zgodne z empatią, a więc wczuwające się w ich pracę i wysiłek dla zaspokojenia elementarnej potrzeby ładu, równowagi i statyki, sięga prehistorii. Analiza dotyczy kolumny minojsko-mykeńskiej, której forma ukazywała wysiłek konstrukcyjny i naprężenia panujące w j[...]
EN The idea that the shaping of architecture forms should involve emphatising with their functioning in order to satisfy the basic need of order, equilibrium and statics originated in prehistoric times. The analysis concerns the Minoan-Mycenaean column, whose form reflected its internal stresses and co[...]
2
100%
Architectus
2002 Nr 1(11) 3--6
PL W klasycznej klasyfikacji sztuki dzieła architektury są zwykle uważane za część sztuk nieprzedstawiających. Jednak najczęściej są one także nośnikami określonych znaczeń, symboli i idei, nadawanych budowlom przez ich twórców (fundatorów, architektów, elity społeczne). Niekiedy także są odczytywane, [...]
EN This is one of the most well known ancient temples and it is an inexhaustible source of knowledge on Egyptian culture. Inscriptions, which cover it fully - apart from the floor and the ceiling -inform us not only about its building process, the designations and functional purposes of the particular [...]
3
100%
Architectus
2006 Nr 1(19) 3--11
PL Jest to część szerszego opracowania, które, jako cel, analiza rozwiązań architektonicznych i aranżacji przestrzennej jako produkt uboczny zmian i historycznie zmiennych stosunków między przeciwstawne i uzupełniające tendencje, penetrując zarówno w życiu społeczności i jednostek. Jedna z tych tendenc[...]
EN This is a part of a wider elaboration which has, as its aim, the analysis of architectonic solutions and spatial arrangements being the product of changes and historically varying relations between opposing and complementing tendencies, penetrating both the life of communities and individuals. One o[...]
4
100%
Architectus
2015 Nr 3(43) 13--26
PL Zabawna, pełna wigoru i wojowniczości postać egipskiego boga Besa, odstraszającego zło i dodającego energii erotycznej, opiekującego się ciężarnymi, rodzącymi i dziećmi cieszyła się w starożytności zasłużoną popularnością, zarówno w Egipcie, jak i na całym obszarze rzymskiej ekumeny. Wyjątkowość tej[...]
EN The figure of the Egyptian deity Bes, full of joy, vigor, and combativeness driving off evil and providing erotic energy, protecting pregnant women, childbirth, and children enjoyed a well-deserved popularity in the Antiquity both in Egypt and in the whole area of the Roman ecumene. The uniqueness o[...]
5
100%
Architectus
PL Architektura hinduistyczna, sięgająca swymi początkami III-II w. p.n.e., cechująca się nieprzerwaną kontynuacją do dnia dzisiejszego, umożliwia nie tylko charakterystykę jej podstawowych wzorów sakralnych, symboliki form czy techniki jej wznoszenia, lecz także określenie roli budowniczych, architekt[...]
EN Hinduizm is a rare phenomenon of uninterrupted culture, determined by polytheism manifested through great works of sacral architecture. The beginnings of hinduizm reach back to the middle of the second millenium B.C., and despite the dramatic history of the Indian subcontinent it shows, also at pres[...]
6
100%
Architectus
2008 Nr 1(23) 7--20
PL Uwagę człowieka od najdawniejszych czasów przyciągał monumentalny spektakl niezmiennego rytmu przemian: po nocy następował nieodmiennie słoneczny dzień. Obserwacja tego zjawiska stała się zarówno podstawą refeksji o nieuchronności przemijania, jak i źródłem idei stałego powrotu. Rytm dnia i nocy, ży[...]
EN Convictions about the perpetual rhythm of regeneration and rejuvenation in the Beyond, contained in myths and later in religious concepts, reaches deeply into prehistory. The most splendid architectonic dramaturgy and scenography of these changes was created and described by The Underworld and the B[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last