Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mosty
2018 nr 6 48
PL 10 października br. konsorcjum firm Gotowski i Kormost podpisało umowę z Komunalnym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy na budowę kładki łączącej osiedla Czyżkówko i Jachcice. Oprócz funkcji komunikacyjnej kładka umożliwi również przerzucenie ciepłociągu nad Brdą.
2
63%
Chemia Analityczna
PL Wyznaczono użyteczny zakres potencjałów na mikroelekrrodzie platynowej oraz węglowej w roztworach nadchloranu sodowego i octanu sodowego w lodowatym kwasic octowym. Badania przeprowadzono stosując woltamperometrię z liniowo zmieniającym się potencjałem. Najbardziej dodatni potencjał rozkładowy i bar[...]
EN Linear scan voltammetry (LSV) has been applied in order to determine potential windows accessible to platinum and carbon microelectrodes in icy acetic acid. Sodium perchlorate and sodium acetate served as supporting electrolytes. Acetic acid exhibited very positive decomposition potential and small [...]
3
51%
Journal of KONES
EN The paper presents the process of design of a frame for a semi low loader for the transportation of oversize loads, especially wheeled and tracked machines. After considering different solutions of a frame, a central beam was chosen and an initial design was developed. The initial model of the frame[...]
4
51%
Czasopismo Techniczne. Automatyka
PL Przedmiotem niniejszego artykułu jest problem identyfikacji autora na podstawie analizy treści dokumentów. Podejście to opiera się na wyborze odpowiednich cech związanych ze specyficznym użyciem struktur gramatycznych, interpunkcji oraz słownika, a następnie – użycie wybranego algorytmu klasyfikacji[...]
EN This paper deals with automatic authorship attribution through documents content analysis. This approach is based on selecting sets of suitable features relying on specific use of grammar, punctuation or vocabulary and in the next step – executing given classification algorithm. The contribution fir[...]
5
45%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 3 237--244
EN The paper presents the assumptions made and solutions used in a newly designed low-bed semi-trailer for the transportation of heavy and oversized loads, especially heavy self-propelled road machinery. During the design phase, special attention was paid to the versatility of the semi-trailer. The sem[...]
6
45%
Polish Journal of Ecology
EN During four seasons (years 2000-2004) on 52.3 km of roads with traffic frequencies ranging from 350 to 10 500 vehicles day[^-1] and crossing diverse habitats in five regions of south-western Poland 3 742 roadkills from 10 amphibian species were recorded. The most frequent road killed species was com[...]
7
39%
Postępy Nauki i Techniki
2011 nr 11 71-80
PL W artykule przedstawiono założenia konstrukcyjne oraz zastosowane rozwiązania w nowoskonstruowanej naczepie do przewozu ładunków nienormatywnych, w szczególności maszyn samojezdnych. Podczas projektowania naczepy szczególny nacisk położono na jej uniwersalność. Naczepa może służyć do przewozu ładunk[...]
EN Design assumptions and solutions used in the newly constructed semitrailer for transpor-tation of oversized and heavy loads, especially self-propelled machines, are presented in the paper. During the design process a special attention was paid to its versatility. The semitrailer can be used for tran[...]
8
39%
Mechanik
2017 R. 90, nr 2 140--143
PL Przedstawiono nowe rozwiązanie konstrukcyjno-technologiczne bocznego urządzenia zabezpieczającego do pojazdów ciężarowych Wielton. Urządzenie jest wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego w technologii prasowania. Przeprowadzono obliczenia numeryczne w systemie MSC.Marc oraz badania eksperymentalne[...]
EN Presented is a new design-technological solution of a side safety device for Wielton trucks. A side safety device is manufactured of glass-polyester laminates and foam using press technology. Numerical modelling in MSC.Marc system and experimental verification tests were conducted according to Regul[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last