Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2008 Nr 5 (70) 74--76
PL W nowej koncepcji krosna tkackiego, wykorzystano znaną metodę formowania przesmyków wzdłuż osnowy przy pomocy płaszczek rozłożonych na obwodzie obracającego się bębna, gdyż ta metoda umożliwia osiąganie najwyższych częstotliwości formowania przesmyków. Według nowej koncepcji, do dobijania wątków do [...]
EN In order to develop the concept of a new weaving loom, the well known method of shed formation along the warp was used, in which the shed is formed with the use of sinkers positioned on the circumference of a rotating drum, as this method allows to achieve the highest possible frequency of shedding.[...]
2
100%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2012 Nr 1 (90) 39-41
PL Połączenie dwóch grup splotów dzianin, rządkowych i kolumienkowych, w jeden splot rządkowo-kolumienkowy, stwarza możliwości uzyskania nowych właściwości dzianin. Zaproponowana nowatorska technika wytwarzania dzianin rządkowo-kolumienkowych, na szydełkarkach cylindrycznych o zmodyfikowanej budowie, [...]
EN The combination of two groups of knitted structures, weft knitted and warp knitted fabrics, into one constitutive weft-warp knitted stitch enables to obtain new properties of knitted fabrics. This paper presents a new technique for producing weft-warp knitted fabrics with the use of a cylindrical kn[...]
3
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2001 nr 2 3-5
4
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2001 nr 12 17-19
PL Zastosowany mechanizm obrotowy do tworzenia przesmyku, według oryginalnej konstrukcji, wywołuje chwilowe zmiany długości drogi, po której biegną nitki dolnej gałęzi przesmyku. W oparciu o analizę zmiany tej drogi w cyklu pracy mechanizmu przesmykowego wyliczono wielkość wydłużenia dolnej gałęzi prze[...]
5
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2005 nr 9 44-45
PL Przedstawiono nową, oryginalną koncepcję obrotowego mechanizmu do formowania przesmyku i dobijania wątku na krośnie pneumatycznym jak również jego modyfikację pozwalającą na wprowadzanie wątku przy pomocy strugi powietrza. Zbudowane urządzenia przetestowano na modelu funkcjonalnym krosna. Badania wy[...]
EN A new, genuine concept of a rotary mechanism for shed forming and weft beat-up for a pneumatic loom is presented, as well as the modification of a loom which enables weft inserting by an air stream. The designed and constructed devices were tested with the use of a model loom. The research carried o[...]
6
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2006 Nr 2 (56) 76--78
PL Przedstawiono budowę i zasadę działania siłownika magnetoelektrycznego. Przedstawiono zasady jego projektowania, uwzględniające wymagania techniczne, które winien spełniać siłownik. Zaprojektowano i zbudowano siłownik magnetoelektryczny do napędu grzebienia igielnicowego krosna z wirującymi płaszczk[...]
EN The design and the working principles of a magnetoelectric actuator are presented. The designing principle is described, and the technical conditions required by an actuator are emphasised. A magnetoelectric actuator was designed and constructed on this basis, with the aim of driving the guide needl[...]
7
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2006 Nr 1 (55) 76--78
PL Przedstawiono nową, oryginalną koncepcję obrotowego mechanizmu do formowania przesmyku i dobijania wątku na krośnie pneumatycznym, jak również urządzenie magnetoelektryczne do napędu grzebienia igielnicowego. Zbudowane urządzenia przetestowano na modelu funkcjonalnym krosna. Badania wykazały, iż zas[...]
EN We present herein a genuinely new concept for a rotary mechanism for pneumatic looms, which forms the shed and beating-up the weft, together with an electromagnetic device to drive the guide needle bar. The mechanism and device which we designed and constructed were tested using a model loom. The te[...]
8
63%
Autex Research Journal
2009 Vol. 9, no. 4 109--113
EN The paper shows the new method of measurement of yarn length in loop which was developed regarding computer analysis of knitted fabrics pictures on the base of real axis loom path described by co-ordinates in coordinate system XYZ. The measurements of the three-dimensional yarn length in loop were r[...]
9
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2004 Nr 1 (45) 45--46
PL Przedstawiono koncepcję nowej technologii dzianin kolumienkowych oraz maszyny osnowowej do jej stosowania. Opisano strukturę splotów kolumienkowych interlokowych, wytwarzanych w oparciu o nową technologię. Wskazano sposób wytwarzania nowej grupy splotów na osnowarce wyposażonej w prasę wycinaną.
EN The concept of a technology for new warp-knitted fabrics and a warp-knitting machine for manufacturing these fabrics are presented in this article. The structure of warp-knitted interlock stitches produced on the basis of the new technology has been described. The article indicates the way to prod[...]
10
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2004 Nr 2 (46) 52--57
PL Artykuł jest kontynuacją prac przedstawionych w artykule zamieszczonym w „Fibres & Textiles in Eastern Europę " Vol. 12, No 1/2004, opisujących technologię dzianin kolumienkowych interlokowych, różniących się usytuowaniem oczek w splocie w stosunku do powszechnie znanych i stosowanych tradycyjnych d[...]
EN This article is a continuation of our paper ‘Warp-Knitted Interlock Stitches - New Stitch Group. Concept of Formation and Structure’ published in issue No 1/2004 of ‘Fibres & Textiles in Eastern Europe’. The technology of warp-knitted interlock fabrics, which differ from the generally known traditio[...]
11
63%
Autex Research Journal
EN This paper presents the structure of a new group of warp-knitted interlock stitches. The difference between them and generally-known warp-knitted stitches is emphasised. We describe an alternative method of manufacturing knitted fabrics with the above-mentioned stitchesusing a warp-knitting machine [...]
12
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2011 Nr 6 (89) 80--82
PL Ze względu na szerokie plany rozwoju systemów transportu, szczególnie w krajach rozwijających się pod tym względem, przewidywane jest znaczące zapotrzebowanie na geotekstylia. Oprócz szerokich zastosowań geotekstyliów płaskich, w ostatnim okresie zwiększa się zapotrzebowanie na geosyntetyki przestrz[...]
EN In this article geotextiles knitted in the form of 3D products composed of knitted bands joined at points to form a cellular net-like confi guration are proposed for the reinforcement of roads. As yet, no one has ever succeeded in producing cellular geotextiles with the use of textile machines. Howe[...]
13
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2010 Nr 1 (78) 70--74
PL W celu zmniejszenia dyskomfortu termicznego u pracowników wykonujących umiarkowany wysiłek (240 – 300 W) fizyczny w odzieży ochronnej, zaprojektowano i wykonano prototyp kamizelki chłodzącej zawierającej materiał przemiany fazowej (PCM) w formie makrokapsułek o średnicy 3 mm. W badaniach użyto dwóch[...]
EN To diminish a worker’s thermal discomfort in a moderately hot environment, a new microclimate cooling vest was designed and tested. The cooling vest was intended to be worn under a chemical protective garment. As coolants, encapsulated phase change materials in the form of macrocapsules of 3 mm diam[...]
14
45%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2007 Nr 2 (61) 62--66
PL W wyniku stosowania opracowanej technologii dzianin rządkowych na szydełkarkach uzyskuje się wyroby o dużej miękkości i puszystości, które to cechy podnoszą komfort użytkowy odzieży. Efekt ten jest wynikiem wrabiania w dzianinę strumienia nie skręconych włókien, w miejsce tradycyjnej przędzy. Strumi[...]
EN Extraordinary soft and fluffy knitted products may be obtained by a technology of weft-knitt-ed fabrics which we have developed and manufactured with the use of circular open-top-knitting machines. The knitting features obtained in this way raise the level of the clothing’s comfort of usage. This ad[...]
15
39%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2007 Nr 3 (62) 105--109
PL Opracowano dwie metody wytwarzania siatek chirurgicznych modyfikowanych chitozanem. W wariancie pierwszym zastosowano przędzę chitozanową i nieresorbowalny monofilament polipropylenowy, z których techniką dziewiarską wytworzono siatki z różnym udziałem chitozanu. W drugim sposobie wykorzystano półpr[...]
EN Two new methods for manufacturing surgical meshes modified by chitosan have been developed in the Institute of Biopolymers and Chemical Fibres (IBWCh) in collaboration with TRICOMED S.A. The first method consists in applying chitosan yarns and a non-resorbable polypropylene monofilament as raw mater[...]
16
39%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2011 Nr 5 (88) 92--98
PL Właściwości biomimetyczne implantowalnych wyrobów medycznych stanowią ich najważniejszy aspekt długookresowej funkcjonalności oraz klinicznego bezpieczeństwa. Procedury chirurgiczne rekonstrukcji tkanek miękkich w ginekologii i chirurgii ogólnej wymagają zaprojektowania bardziej zgodnych, z punktu w[...]
EN The biomimetic properties of implants are the most important aspects of their long-term clinical performance and safety. The gynecological as well as general surgery procedures of soft tissue defect reconstructions require the use of implantable medical devices of more sophisticated complex mechanic[...]
17
33%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2012 Nr 6B (96) 121--127
PL Celem prowadzonych badań była walidacja wpływu przyspieszonego starzenia na fizyczne właściwości nowo opracowanej konstrukcji ultralekkich, trójwymiarowych dzianych implantów poddanych jednostronnej modyfikacji nisko temperaturową plazmą w obecności niskocząsteczkowego związku fluoroorganicznego. Oc[...]
EN The aim of the research was to validate the effects of accelerated ageing on the physical properties of newly-designed ultra-light three dimensional (3-D) knitted implants undergoing one-sided modification by low-temperature plasma treatment using low molecular weight fluoroorganic donors. The influ[...]
18
26%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2014 Nr 3 (105) 133--139
PL W niniejszej pracy dotyczącej badań w zakresie oceny czystości chemicznej zaprojektowanych implantowalnych wyrobów medycznych oszacowano profil substancji wymywalnych w warunkach symulowanego użycia (specyficzne warunki przetwarzania i przechowywania, natura i czas kontaktu wyrobu) w oparciu o wytyc[...]
EN The impact of simulated storage conditions (accelerated ageing) for the chemical purity of innovative ultra-light textile implants (knitted) designed for use in urogynaecology and general surgery (procedures in the treatment of female incontinence, in hernia treatment and vagina plastic surgery) was[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last