Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Analityka : nauka i praktyka
2001 nr 4 22--25
PL Mineralizatory mikrofalowe stanowią niezastąpione narzędzie w praktyce laboratoryjnej. Dotychczas etap przygotowania próbek do analizy nie tylko pochałaniał dużo czasu, lecz także stanowił jedno ze znaczących źródeł błędów oznaczeń analitycznych.
2
100%
Analityka : nauka i praktyka
2002 nr 1 29--34
3
63%
Izolacje
PL Nadmierne zawilgocenie budynków jest jedną z istotnych przyczyn ich szybkiej destrukcji. Wilgotne mury są między innymi przyczyną przemarzania ścian i występowania pleśni. Wilgoć w mieszkaniach ma bardzo duży wpływ na warunki zdrowotne mieszkańców, będąc przyczyną obniżenia komfortu życia i powodują[...]
4
63%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 43 419--425
PL Zastosowania energii mikrofalowej są już bardzo powszechne, począwszy od popularnych kuchenek mikrofalowych poprzez różnego rodzaju suszarnie i podgrzewacze mikrofalowe a skończywszy na telefonach komórkowych. Ewidentne korzyści wynikające ze stosowania tej techniki, często unikalne własności urządz[...]
5
51%
Analityka : nauka i praktyka
2015 nr 3 14--21
PL Ze względu na swoje unikalne właściwości wirujące plazmy mogą być zastosowane w wielu technikach spektroskopii optycznej i spektrometrii mas. Interesujące wydaje się łączenie źródeł wirującej plazmy z technikami oznaczania różnego rodzaju gazowych form analitów.
6
51%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 43 457--463
PL Utwardzanie rdzeni odlewniczych z piasku kwarcowego i żywic jest jednym z istotnych etapów w procesie produkcji odlewów. Technologia "hot box" jest bardzo energochłonna. Alternatywną metodą może być proces utwardzania rdzeni z wykorzystaniem energii mikrofalowej . W pracy niniejszej przedstawiono wy[...]
7
45%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule opisano zastosowanie nagrzewania mikrofalowego do pomiaru wilgotności materiałów sypkich. Podano zasadę działania grawimetru mikrofalowego i opisano prototyp urządzenia przeznaczony do suszenia próbek o masie do 150 g. Opisano wyniki" testów urządzenia przeprowadzonych dla różnych materia[...]
EN This article contains applying of microwave rays to measure of humidity of loose sample materials. The rules of working of microwave gravimeter have been written and also the equipment prototype to drying samples to 150 g. Results of examines for various loose materials were given. It has been shown[...]
8
39%
Szkło i Ceramika
PL Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu rodzaju zastosowanej techniki wzbudzania reakcji na morfologię oraz właściwości nano tlenku cynku. Przy realizacji eksperymentów użyto pięciu różnych metod pobudzania reakcji chemicznych. Wykorzystano reaktor firmy ERTEC, który był stosowany w trzach waria[...]
EN The purpose of the work was to study the effect of the induction technique applied on the morphology and properties of nano zinc oxide. Five different methods of inducing chemical reactions were used for performing the experiments. A reactor of the ERTEC company was utilized, used in three variants [...]
9
32%
Szkło i Ceramika
PL Celem poniższej pracy było zbadanie możliwości otrzymania nanorozmiarowego tlenku cynku w eksperymentalnym reaktorze impulsowym. Wykorzystano reaktor impulsowy firmy Ertec Poland, w którym na mieszaninę reagentów oddziaływano serią impulsów o napięciu kilku tysięcy wolt i mikrosekundowym czasie trwa[...]
EN The aim of this work was to investigate whether it is possible to obtain nano-sized ZnO particles in a hydrothermal in an experimental high voltage pulsed reactor. Nano zinc oxide was obtained from water solution of zinc chloride and water solution of potassium and natrium hydroxide after applicatio[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last