Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 47
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN The article presents the methodologies based on multi-body systems used to analyze the dynamics of rail vehicle in motion in a straight line. Study of the railway vehicles dynamics requires the creation of three mutually independent models: the model of the vehicle, the track model and a model of th[...]
2
100%
Modelowanie Inżynierskie
PL W pracy opisano modelowanie układów elektromechanicznych, na podstawie lokomotywy elektrycznej napędzanej poprzez zestawy kołowe szeregowymi silnikami prądu stałego. Sformułowano model matematyczny zespołu elektromagnetycznego silników prądu stałego. Opracowany model matematyczny silnika elektryczne[...]
EN This paper presents an approach to the modeling and dynamic analysis of complex electromechanical systems comprising drive systems of machines and mechanical devices that transfer high power. The complexity of dynamic phenomena in the systems considered here requires the application of an electromec[...]
3
100%
Eksploatacja i Niezawodność
2013 Vol. 15, no. 4 343--348
PL W niniejszej pracy przedstawiono metodologię, która może być zastosowana do badania zjawisk dynamicznych w układach napędowych pojazdów szynowych z uwzględnieniem rzeczywistego ich osadzenia. Badania są realizowane przy szczegółowym opisie zjawisk elektromagnetycznych w silnikach napędowych oraz zja[...]
EN This paper shows the methodology that can be used to study the dynamic phenomena occurring in rail vehicle drive systems by taking into account its actual seating. The studies are performed by providing a detailed description of electromagnetic phenomena found in drive motors and contact phenomena a[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 25 23-30
PL W pracy przedstawiono założenia metody kondensacji modeli dyskretnych wg Guyana, przeanalizowano przykłady zastosowania tej techniki kondensacji jak również przedstawiono metodę wyboru węzłów typu master.
EN Assumptions of the Guyans condensation method for discreet models are presented in this paper. Examples of application of this method were analysed, and selection method of master nodes was described.
5
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1999 z. 11 13-16
PL W pracy przedstawiono algorytm obliczeń i eksperyment numeryczny dotyczący modelowania jednostopniowej przekładni zębatej o zębach prostych. Opracowany model matematyczny oparty na metodzie elementów skończonych pozwala na symulację zmiennej sztywności zazębienia, luzów w zazębieniu.
EN An algorithm of calculations and numerical results are presented in the paper. The elaborated mathematical model of spur gear pair enables to model torsional and transverse vibrations including varying stiffness and backlash.
6
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1998 z. 8 7-12
PL W pracy przedstawiono algorytm obliczeń i eksperyment numeryczny dotyczący modelowania układów napędowych maszyn roboczych ciężkich. Opracowano model matematyczny oparty na metodzie elementów skończonych pozwalający na symulację zmiennej sztywności zazębień. Przeprowadzono obliczenia numeryczne dla [...]
EN An algorithm of calculations and numerical results are presented in the paper. The elaborated mathematical model of driving system enables to model torsional and transverse parametric vibrations including varying stiffness of meshing. The numerical calculations concern different parameters conductin[...]
7
100%
Modelowanie Inżynierskie
PL W pracy przedstawiono metodykę modelowania ruchu pojazdu szynowego po dowolnym torze, w tym podczas ruchu przez szczególny rodzaj toru, jakim jest rozjazd kolejowy. Ruch pojazdu jest następstwem przenoszenia przez układ napędowy na koła pojazdu momentu napędowego, natomiast odpowiednie prowadzenie p[...]
EN This paper presents a methodology for modelling the movements rail vehicle on any track, including movements over a specific type of track - a rail junction. Vehicle movement is the result of the drive system of a vehicle transferring torque onto the wheels of the vehicle, while the appropriate driv[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2001 z. 16 19-24
PL W pracy przedstawiono algorytm obliczeń i eksperyment numeryczny dotyczący modelowania jednostopniowej przekładni zębatej z uwzględnieniem dyssypacji energii w układzie w postaci tłumienia w zazębieniu, tłumienia wiskotycznego i histerezowego w materiale wałka oraz oporów w łożysku.
EN An algorithm of dynamie analysis of gear transmission and numerical results are presented in the paper. The elaborated mathematical model of spur gear pair enables to consider energy dissipation, damping in meshing, bearings, internal yiscous and hysteretic damping.
9
100%
Przegląd Komunalny
2016 nr 4 38--40
PL W ostatnich latach doświadczyliśmy w Polsce przebudowy systemów gospodarowania odpadami. Obecnie stoimy, podobnie jak inne kraje UE, w obliczu kolejnej zmiany w tym zakresie, która w jeszcze bardziej zasadniczy sposób niż „rewolucja śmieciowa” winna zmienić dotychczasowe podejście do zagadnień zagos[...]
10
100%
Modelling and Optimization of Physical Systems
2008 z. 7 15--18
PL W pracy przedstawiono metodologię bodowy modeli układów wieloczłonowych z elementami podatnymi w środowisku Matlab/SimMechanics. Przedstawiono dwa odmienne podejścia umożliwiające modelowanie członów układu wieloczłonowego jako podatnych, przy zastosowaniu metody sztywnych elementów skończonych oraz[...]
EN In this work, a methodology to create multibody models in the environment Matlab/SimMechanics, including flexible link, is developed and implemented. Two approaches are shown on the example; first based on systems of lumped masses and linear springs and second based on the finite element method.
11
100%
Modelling and Optimization of Physical Systems
2007 z. 6 29--36
PL W niniejszym artykule opisano modele połączonych silników szeregowych prądu stałego stosowanych w napędzie lokomotywy elektrycznej EU 07. Opracowany model matematyczny silnika trakcyjnego umożliwiają uwzględnięnie rzeczywistych wartości rezystancji dodatkowych w obwodzie tworników i w obwodzie wzbud[...]
EN The paper describes modelling direct-current motors of the EU 07 locomotive and model of connected motors witch operate in two configurations: series and parallel. The formulated mathematical model of the electric motor makes it possible to take real values of additional resistances in a circuit of [...]
12
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2014 Vol. 52 nr 2 395--404
EN This paper presents a methodology for modelling the movements of an electrical rail vehicle on any track. Vehicle movement is the result of the drive system of a vehicle transferring electromechanical torque generated by the electric motor onto the wheels of the vehicle, while the appropriate drivin[...]
13
63%
Modelowanie Inżynierskie
PL W artykule przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne dwóch urządzeń pomiarowych, zaprojektowanych dla układu sterowania zawiesiem suwnicy specjalnego przeznaczenia. Pierwszym z nich jest urządzenie służące do pomiaru kąta wychylenia liny zawiesia suwnicy, natomiast drugie to tensometryczny czujnik do [...]
EN The paper presents design solutions of two measuring devices, designed for mechatronic crane control system. The first device is use for measuring the angle of the rope deviation. The second designed device is a strain gauge load cell, dedicated to measure the force in the rope. To check that the de[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2003 nr 21 45-50
EN On the base of technical documentation physical model driving gv stem of the railway vehicle was elaborated and it was digitized by rigid element ińeihod (REM) and finite element method (FEM). The elaborated mathematical aiudel of driving system enables to model torsional and transverse vibration. f[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2002 z. 19 147-156
PL W pracy przedstawiono algorytm obliczeń i eksperyment numeryczny dotyczący modelowania układów napędowych dużych mocy na przykładzie układu napędowego organu urabiającego ramienia prototypowego kombajnu węglowego. Badania prowadzono przy wykorzystaniu modelu drgań skrętnych opartym na metodzie sztyw[...]
EN The paper deals with an algorithm of calculations and numerical experiment concerning modelling of high power transmission systems. As an example drive system of protype arm was chosen. The rigid body approach has been selected when modelling the system. Physical model of torsional vibrations enable[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 31 111-116
EN The paper presents a concept of a system for isolation from external vibration sources with use of a magnetorheological (MR) dampers. The mathematical model of the system as well as the damper model are outlined along with the relevant troi facilities. Numerical simulations were carried out for an e[...]
17
63%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2010 Nr 1 70--74
PL W artykule przedstawiono metodologię bazującą na układach wieloczłonowych, umożliwiającą wyznaczenie sił kontaktowych w styku koła z szyną dla dowolnych powierzchni zarówno koła, jak i szyny. Model sił kontaktowych obejmuje siłę normalną z histerezą tłumienia oraz siły styczne wyznaczone na podstawi[...]
EN The paper describes an appropriate methodology for the dynamic analysis of соmрlех, threedimensional single wheelset running on track. A methodology is develop here for the accurate description of the track spatial geometry. A generic contact formulation is also proposed order to determine, during t[...]
18
63%
Przegląd Komunalny
2015 nr 9 34--37
PL Jaki wpływ będą miały zainicjowane w ubiegłym roku przez Komisję Europejską obrane strategie działań np. ku gospodarce w obiegu zamkniętym, na możliwe kierunki rozwoju termicznego przekształcania odpadów?
19
63%
Modelling and Optimization of Physical Systems
2009 z. 8 23--28
EN The paper describes an appropriate methodology for the dynamic analysis of complex, threedimensional single wheelset running on turnout. A methodology is developed here for the aceurate deseription of the track spatial geometry. A generic contact formulation is also proposed in order to determine, d[...]
20
63%
Modelling and Optimization of Physical Systems
2013 z. 12 47--51
PL Praca przedstawia badania nad opracowanym modelem obliczeniowym napędów suwnicy specjalnego przeznaczenia. W swoim zakresie praca zawiera: rozpoznanie kinematyki oraz podstawowych elementów układu rzeczywistego, opracowanie modeli fizycznych niezbędnych do budowy modeli obliczeniowych układu elektro[...]
EN This paper presents research on the computational model of the drive systems in special purpose gantry crane. In his field work includes: identification of the kinematics and the basie elements of the real system, development of physical models needed to build computational models of electromechanic[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last