Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 186
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
PL Tradycyjne metody wykorzystania ciepła odpadowego z pieca obrotowego w procesie suszenia surowców i węgla są już niewystarczające. W związku z tym poszukuje się innych sposobów wykorzystania tej energii odpadowej. Metodą, która na świecie jest najczęściej stosowana, jest – na wzór typowej kogeneracj[...]
EN Traditional methods of utilization of waste heat from the rotary kilns for drying of raw materials and coal are no longer sufficient. Therefore, other ways of waste energy recovering have been explored. The most common method applying in the world wide is electricity generation associated with rotar[...]
2
100%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 10 66--70
PL W artykule omówione zostały techniki prowadzenia geodezyjnych pomiarów deformacji powierzchni na terenach górniczych, przede wszystkim metoda GPS. Zaprezentowano graficzny obraz niecki osiadań, z uwzględnieniem obszarów, na których występują maksymalne odkształcenia. Omówiono metody wyznaczenia obni[...]
EN Problem of mining induced surface deformation is vivid because of its influence on buildings and roads in the areas of active mining activity. Moreover, the influence of underground exploitation is important when performed in urban areas like Katowice agglomeration. The paper presents graphical visu[...]
3
100%
Control and Cybernetics
EN The paper presents a method of determining the Lyapunov quadratic functional for linear tirne-invariant system with both lumped and distributed delay. The Lyapunov functional is constructed for its given time derivative, which is calculated on the trajectory of the system with both lumped and distri[...]
4
100%
Control and Cybernetics
EN The paper presents a method of determining the Lyapunov functional for linear time-invariant LTI system with two lumped delays.
5
100%
Control and Cybernetics
2010 Vol. 39, no 4 1173-1184
EN The paper presents a method of determining the Lyapunov quadratic functional for linear time-invariant system with k-non-commensurate neutral type time delays. The Lyapunov functional is constructed for its given time derivative, which is calculated on the trajectory of the system with k-non-commens[...]
6
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W pracy przedstawiono zastosowanie funkcjonałów Lapunowa do badania stabilności układów z opóźnieniem oraz w procesie optymalizacji parametrycznej.
EN In the paper was presented the application of the Lyapunov functionals to examination of the stability of the time delay systems and in the process of parametric optimization.
7
100%
Przegląd Komunalny
2013 nr 11 86--87
PL Nowelizacja ustawy o drogach publicznych z 1999 r. – ustawy do niczego już dzisiaj niepasującej, o zmianę której od wielu lat bezskutecznie dopomina się część tzw. środowiska drogowców miejskich – zlikwidowała pojęcie „droga lokalna miejska”. W efekcie niemal każdą wolną od zabudowy powierzchnię mia[...]
8
100%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN The paper presents a method to determine a Lyapunov functional for a linear time-invariant system with an interval time-varying delay. The functional is constructed for the system with a time-varying delay with a given time derivative, which is calculated on the system trajectory. The presented meth[...]
9
100%
Inżynieria i Budownictwo
2012 R. 68, nr 8 430-432
PL Omówiono metodykę wykonywania geodezyjnych pomiarów górniczych deformacji powierzchni terenu z zastosowaniem technologii GPS. Omówiona technika umożliwia wyznaczenie składowych oraz wartości bezwzględnej wektora przemieszczeń z dokładnością do 4 cm. Cykliczne pomiary przemieszczeń wykonane tą metodą[...]
EN The paper presents methodology of geodetic measurements of mining induced surface deformation. The application of this technique allowed for measurement of deformation vector components and total displacement vector value with the accuracy up to 4 cm. Periodic measurements carried out with the use o[...]
10
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Artykuł przedstawia kierunki w rozwoju metod i systemów komputerowego wspomagania dla projektowania procesów montażu zgodnie ze strategią inżynierii współbieżnej. Prezentowane są rozwiązania dla funkcjonalnej integracji faz konstrukcyjnego, technologicznego i organizacyjnego przygotowania produkcji.[...]
EN The paper presents the trends in the development of methods and systems for assembly process planning on the background of Concurrent Engineering strategies. The solutions for the functional integration of design/manufacturing and production preparation are proposed. The concept and the example of i[...]
11
100%
Inżynieria i Budownictwo
2013 R. 69, nr 11 619--622
PL Omówiono problemy prognozowania i doświadczalnego wyznaczenia odkształceń powierzchni na terenach górniczych. Przedstawiono pomiary wykonane z zastosowaniem technologii GPS oraz porównano je z wartościami prognozowanymi, a także z literaturowymi przykładami pomiaru odkształceń za pomocą tensometrów.
EN The problems of forecast and measurement of strains (ε) in the area of mining induced deformations were discussed. Measurements carried out with the use of GPS technology were presented and compared to other methods of strain measurements, such as tensometric strain gauges, presented in literature.
12
100%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 31 43--56
PL Przez wiele lat w kryminalistyce nie zachodziły większe zmiany. Rozwój informatyki umożliwił pojawienie się nowych możliwości zarówno przy ujawnianiu śladów przestępstwa, jak również późniejszym ich przetwarzaniu. Technologie bazodanowe oraz transmisji danych pozwoliły na szerszą współpracę ekspertó[...]
EN For many years, did not occur in criminology major changes. Collected at the crime scene traces had to be manually analyze. Matching tracks data collected in paper form was laborious. The development of information technology has enabled arrival of new opportunities, both for disclosure of traces of[...]
13
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule omówiono kierunki rozwoju metod i systemów projektowania technologicznego obróbki i montażu na tle wdrażanych strategii rozwoju wyrobów CE (Concurrent Engineering) i CEE (Cross Enterprise Engineering). Przedstawiono rozwiązania w zakresie integracji funkcjonalnej etapów konstrukcyjno-tech[...]
EN The paper presents the trends in development of methods and systems for manufacturing and assembly process planning on the background of Concurrent Engineering and Cross Enterprise Engineering strategies. The solutions for the functional integration of design/manufacturing and production preparation[...]
14
100%
Przegląd Komunalny
1998 nr 10 49-51
PL Cytat pochodzący z okresu kiedy Niepodległa Polska stała u progu rozwoju motoryzacji w znacznej części i dzisiaj nie stracił na aktualności. Dzielące nas od tamtych lat różnice w poziomie motoryzacji, w wykorzystywaniu samochodu oraz w sposobie rozwiązywania zagadnień urbanistycznych tylko w części [...]
15
100%
Przegląd Komunalny
2011 nr 3 68-71
PL Od opublikowania w "Zeszytach Komunalnych" nr 13/2007 artykułów na temat problemów dotyczących dróg w miastach upłynęły trzy lata. Trudno nie zauważyć znaczących przemian, jakie nastąpiły w tym okresie zarówno w polskim drogownictwie, jak i w obszarach miejskich. Przede wszystkim zmienił się stan pr[...]
16
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2009 nr 6 69-73
PL W artykule poruszono zagadnienie skojarzenia procesu produkcyjnego z wytwarzaniem energii elektrycznej. Przemawiają za tym korzyści ekonomiczne i ekologiczne. Generowanie energii z ciepła odpadowego w zakładzie produkcyjnym, oprócz poprawienia sprawności energetycznej, ma korzystny wpływ na środowis[...]
17
100%
Przegląd Komunalny
1998 nr 9 36-38
PL W wydanym w 1928 r. Poradniku Technicznym dla Samorządów Miejskich, autor artykułu o ulicach przytoczył znamienną odpowiedź radnego miasta Paryża na pytanie, kim przede wszystkim powinien być radny miejski. Radny ów odpowiedział krótko: "Przede wszystkim dobrym brukarzem". Potwierdził tym samym słus[...]
18
100%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2005 nr 3 28-29
19
100%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2005 nr 2 30-31
20
100%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2004 nr 4 22-25
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last