Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 43
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 7 218--222
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących obliczania kształtu zwierciadlanego odbłyśnika, który zapewnia uzyskanie rozkładu natężenia oświetlenia o zakładanej równomierności na zadanej powierzchni. Obliczenia wykonano z wykorzystaniem optymalizacji opierającej się na algorytmie genetycznym, [...]
EN The paper presents the results of an investigation into the calculation of a specular reflector which ensures a predetermined uniformity of illuminance distribution on a given surface. Optimisation calculations were carried out with a genetic algorithm with constraints of the searched area.
2
100%
Elektro Info
2006 nr 1-2 70-72
PL W artykule przedstawione zostaną wymagania dotyczące oświetlenia wnętrz (miejsc pracy) w aspekcie nowej europejskiej normy PN-EN 12464-1 "Oswietlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsce pracy we wnętrzach".
3
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2010 No. 62 161-169
EN A computational design optimisation process is used to generate luminaire reflector geometry that achieves a set luminous intensity distribution. Reflector profile is calculated using polynomial interpolation. The shape-preserving Hermite interpolation is discussed and compared with other piecewise [...]
4
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 5a 181-183
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących obliczania kształtu zwierciadlanego odbłyśnika, który zapewnia uzyskanie równomiernego rozkładu natężenia oświetlenia na zadanej powierzchni. Obliczenia wykonano z wykorzystaniem optymalizacji opierającej się na algorytmie genetycznym.
EN There are presented research results that concern of calculation of mirror reflector that is using for obtaining the highest value of average illumination and uniformity ratio on the illuminated surface. The genetic algorithm optimization methods were used.
5
100%
Elektro Info
2006 nr 10 18-21
PL W artykule przedstawiono opis dwóch najpopularniejszych na polskim rynku programów DIALux i RELUX wspomagających projektowanie oświetlenia. Szczególną uwagę poświęcono zgodności tych programów z wymaganiami norny PN-EN 12464-1 " Oświetlenie miejsc pracy. Część 1 : Miejsca pracy we wnętrzach".
6
100%
Elektro Info
2007 nr 10 20-25
PL W artykule przedstawiono problematykę obliczania współczynnika utrzymania instalacji oświetleniowych znajdujących się we wnętrzach. Szczególną uwagę poświęcono metodzie, jaka jest zalecana przez Międzynarodową Komisję Oświetleniową. Opisano możliwości wykorzystania popularnych programów komputerowyc[...]
7
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 11 266-271
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących obliczania krzywej profilowej zwierciadlanego odbłyśnika o symetrii obrotowej, która zapewni uzyskanie ustalonych parametrów fotometrycznych. Wykonano obliczenia z zastosowaniem numerycznych metod optymalizacji.
EN There are presented research results that concern of calculation of luminaires. Researches have been done for mirror reflector profile of surface of revolution. The numerical optimization methods were used to find reflector profile for given photometric parameters.
8
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2006 No 52 193-200
EN New circadian pholoreceptors are be able to regulate natural body clock. Using spectral circadian efficiency function it is possible to define circadian quantities. Calculation of circadian illuminance distribution using interreflections can be done using spectral values of reflectance and spectral [...]
9
100%
Elektro Info
2005 nr 11 60-64
PL W artykule przedstawiono wymagania dotyczące oświetlenia wnętrz (miejsc pracy) w aspekcie nowej europejskiej normy PN-EN 12464-1 "Oświetlenie miejsc pracy. Część 1 : Miejsca pracy we wnętrzach".
10
100%
Computer Applications in Electrical Engineering
2014 Vol. 12 551--559
EN The article presents results of research on the calculation of the shape of a mirror reflector which ensures the highest possible average distribution and uniformity ratio of illuminance. Optimization calculations were carried out for different numbers of interpolation nodes with the use of merit fu[...]
11
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2011 No. 65 143--150
EN The present article contains study results regarding the reflector shape calculation to ensure uniform ratio of illuminance on the given surface. All calculations are optimized based on the genetic algorithm.
12
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2012 Z. 256 101-111
PL Odkryte i opisane dziesięć lat temu receptory znajdujące się na siatkówce oka odpowiadają za regulacje rytmu okołodobowego człowieka. Po opublikowaniu danych dotyczących czułości widmowej tych receptorów, możliwe było zdefiniowanie odpowiadających im tzw. wielkości cyrkadialnych. W artykule przedsta[...]
EN New circadian photoreceptors are be able to regulate natural body clock. Using spectral circadian efficiency function it is possible to define circadian quantities. Calculation of circa dian illuminance distribution using interreflections can be done Rusing spectral values of reflectance and spectra[...]
13
100%
Computer Applications in Electrical Engineering
2013 Vol. 11 370--379
EN The article presents results of research on the calculation of the shape of a mirror reflector, which ensures the highest possible average illuminance, and uniformity of illuminance. A multiobjective genetic algorithm was used to carry out optimization calculations.
14
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2013 No. 73 183--192
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących obliczania kształtu zwierciadlanego odbłyśnika, który zapewnia uzyskania jak największej wartości średniego natężenia oświetlenia oraz równomierności oświetlenia. Obliczenia optymalizacyjne przeprowadzono z zastosowaniem wielokryterialnego algorytmu [...]
EN There are presented research results that concern of calculation of mirror reflector profile that is using for obtaining the highest value of average illumination and uniformity ratio on the illuminated surface. The Multiobjective optimization with evolutiony algorithm was used.
15
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2014 No. 79 205--213
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących obliczania kształtu zwierciadlanego odbłyśnika, który zapewnia uzyskania jak największej wartości średniego natężenia oświetlenia oraz równomierności oświetlenia. Obliczenia optymalizacyjne przeprowadzono z zastosowaniem dwóch, różnych postaci funkcj[...]
EN There are presented research results that concern of calculation of mirror reflector profile that is using for obtaining the highest value of average illumination and uniformity ratio on the illuminated surface. The evolutiony algorithm with different forms of objective function was used.
16
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2012 No. 69 257--265
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących obliczania kształtu zwierciadlanego odbłyśnika, który zapewnia uzyskania rozkładu natężania oświetlenia o zakładanej równomierności. Obliczenia optymalizacyjne przeprowadzono z udziałem algorytmu genetycznego oraz algorytmu wykorzystującego metodę pr[...]
EN There are presented research results that concern of calculation of mirror reflector profile that is using for obtaining the highest value of average illumination and uniformity ratio on the illuminated surface. The direct search and genetic algorithm optimization methods with linear inequality cons[...]
17
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 8 270--273
PL W ruchu miejskim kierowca obserwuje drogę oraz otoczenie. W jego polu widzenia znajdują się obiekty o różnej luminancji np. droga, budynki, reklamy tradycyjne, reklamy elektroniczne. W porze nocnej luminancja otoczenia drogi jest znacznie mniejsza od luminancji powierzchni reklam elektronicznych. W [...]
EN When in traffic, a driver observes the road and its vicinity. There are objects of various luminance in the driver's field of vision, such as the road, buildings, standard billboards, LED billboards. At night, the road vicinity luminance is much lower than the luminance of the surface of LED billboa[...]
18
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 10 252-256
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących optymalizacji profilu zwierciadlanego odbłyśnika o symetrii obrotowej. Funkcją celu są ustalone parametry fotometryczne oprawy oświetleniowej. Wykonano obliczenia z zastosowaniem różnych metod optymalizacji.
EN A computational design optimisation process is used to generate luminaire reflector geometry that achieves a set luminous intensity distribution. Different optimisation strategies are discussed and compared with the analytical solution to the problem.
19
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 1 281--284
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących obliczania kształtu zwierciadlanego odbłyśnika, który zapewnia uzyskanie na zadanej powierzchni rozkładu natężenia oświetlenia o założonej równomierności. Obliczenia wykonano z wykorzystaniem optymalizacji opierającej się na algorytmie genetycznym. W[...]
EN There are presented research results that concern of calculation of mirror reflector that is using for obtaining the highest value of average illumination and uniformity ratio on the illuminated surface. The genetic algorithm optimization method with linear inequality constraints was used. Using the[...]
20
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 1 277--280
PL Reklamy LED instalowane w sąsiedztwie ulic stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W celu ustalenia wpływu reklam LED na wydolność wzrokową kierowców zbudowane zostało stanowisko laboratoryjne do badań subiektywnych. Na stanowisku laboratoryjnym odtworzone zostały typowe [...]
EN Electronic billboards installed in the vicinity of streets are a potential risk to road safety. In order to determine the impact of billboards on the visual performance of drivers, the laboratory test bed was built. On the laboratory were reconstructed typical luminance distributions in driver’s fie[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last