Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 191
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy przedstawiono wyniki badań związków gęstości prześwietleniowej oraz zawartości składników mineralnych w ludzkiej kości beleczkowej z jej wytrzymałością. Dokonano oceny stopnia zgodności szacowania wytrzymałości kości na podstawie pomiaru gęstości prześwietleniowej kości, w porównaniu z szaco[...]
EN In the paper, it was presented results of investigation relations between DEXA density, mineral content and strength of human trabecular bone. An agreement of evaluation strength of trabecular bone on the base DEXA density and mineral content of trabecular bone was proved.
2
100%
Problemy Eksploatacji
2006 nr 2 7-20
PL Przy podejmowaniu prac badawczych, w zakresie zaawansowanych technologii wytwarzania i eksploatacji, kluczowe znaczenie ma wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych (operacyjnych) w obszarach zidentyfikowanych jako niszowe (do takich należą technologie hybrydowe konstytuowania warstw wierzchn[...]
EN The paper presents new mechanisms and structures for the transformation of knowledge into practical solutions on the example of surface engineering. Specific characteristics of plasma technologies of surface engineering imply that they should be developed and used in specialized technology centres i[...]
3
100%
Mechanik
PL Cięcie materiałów stanowi pierwszą operacją technologii wytwarzania wyrobów. Za-leżnie od wyboru technologii cięcia, możemy uzyskać określoną jakość powierzchni i kształtu. Zastosowanie nowoczesnych technologii cięcia, do których zaliczamy cięcie plazmowe, laserowe, elektrodrążenie i strumieniem wod[...]
EN The cutting of materials makes up the first operation in technology of the articles production. Depending on the choice of the technology of cutting, we can get the definite quality of surface and shape. The use of modern technologies of cutting to which we count the plasmic, laser and water stream [...]
4
100%
Fundamenta Informaticae
EN The paper deals with the class of finite triangular graphs. It turns out that this class enjoys regular properties similar to those of trees and complete graphs. The main objective of the paper is to lift algorithms for some typical local computations, known for other classes of graphs, to the class[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
PL W pracy opisano mikroprocesorowy miernik kąta niezgodności wału elektrycznego.
EN This article presents a description of a disrepancy angle meter of power selsyn system with the use of a microcontroller.
6
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
PL W pracy przedstawiono model matematyczny jednofazowego regulatora napięcia. Zamieszczono wyniki obliczeń i ich weryfikację z użyciem programu PSpice.
EN This article presents a mathematical model of a single phase buck AC-CA converter. The calculation results and their verification with the use PSpice programme have been specified.
7
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
PL W pracy przedstawiono podstawowe charakterystyki stanu ustalonego jednofazowego regulatora napięcia.
EN This article presents the basic characteristics of a steady state of a single phase buck AC-CA converter.
8
100%
Problemy Eksploatacji
1998 nr 4 9-23
PL W artykule przedstawiono podstawowe struktury transformacji wiedzy do praktyki gospodarczej występujące na świecie. Przeanalizowano rolę i możliwości procesów transformacji w Polsce w oparciu o instytuty technologiczne. Zaprezentowano rzeczywistą realizację procesów transformacji do praktyki gospoda[...]
EN The paper presents, existing in the world, the main structures of scientific research results transformation into economic practice. The role and possibilities of transformation processes based on technological institutes in Poland were analysed. The example of execution of transformation processes [...]
9
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2008 Nr 2 44-45
PL W I części praey przedstawiono i opisano wpływ podaży wyhra- nych składników odżywczych na budowę masy kostnej. Omówiono główne składniki diety pokarmowej mające wpływ na nabycie i zachowanie przez człowieka prawidłowej masy kostnej oraz ich zawartość w różnych pokarmach.
EN In the part I of the paper an influence of supply of selected nutritious components on bone mass is presented. Main diet components affecting proper bone mass and their content in different food are given.
10
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 2 96-97
PL W pracy przedstawiono wskaźniki struktury uzyskane z badań mikro- tomograficznych, kości beleczkowej osteoporotycznej i koksartrycznej. Zaprezentowano różnice w budowie kości w obu badanych grupach próbek. Przeprowadzono wstępną ocenę wyników i na tej podstawie określono wytyczne do dalszych analiz.
EN In this study factors of structure, obtained from microtomographic investigation, of osteoporotic and coxarthrotic trabecular bonę arę presented. Differences in the bonę structure in both examined groups arę shown. Preliminary analysis of obtained results and defined direction for further studies ar[...]
11
100%
Fundamenta Informaticae
EN In the paper a class of locally derivable graphs is defined and discussed. Well known particular cases of derivable graphs are (among others) trees, complete, and triangular graphs; in the paper a broader class of locally derivable graphs, called closed graphs, is defined. Nodes and edges of closed [...]
12
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2007 R. 83, nr 5 125-126
PL W artykule przedstawiono analizę zjawisk występujących w dwójniku RC w chwili wyłączenia pasma silnika skokowego.
EN The article presents the analysis of some phenomena occurring in RC snubber circuits when stepper motor winding is switched off.
13
100%
Przegląd Mechaniczny
2000 nr 7 17-23
14
100%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL Artykuł przedstawia historyczne uwarunkowania rozwoju nauk eksploatacyjnych w Polsce. Stanowi również próbę identyfikacji współczesnych zagadnień problematyki eksploatacyjnej. Podano przykład rozwiązania organizacyjnego umożliwiającego skuteczną implementację wyników badań naukowych z obszaru eksplo[...]
EN The paper presents the historical conditions of maintenance science development in Poland. It is also an effort of identification of contemporary maintenance issues. The example of solution of organizational structure enables efficient implementation of research results from the area of machines and[...]
15
100%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL W artykule przedstawiono współczesne modele transformacji wiedzy i przeprowadzono dyskusję możliwości ich dostosowania do polskich warunków gospodarczych. Przeanalizowano strategiczne i operacyjne uwarunkowania skuteczności procedur transformacji w obszarze budowy i eksploatacji maszyn. Zaprezentowa[...]
EN The paper presents the recent models of knowledge transformation and the discussion of possibilities of their adjustment to Polish economy conditions. Strategic and operational conditions of transformation procedures efficiency in the field of machine construction and maintenance are analysed. Examp[...]
16
100%
Fundamenta Informaticae
EN In general, a negotiation within a group of participants is a process, which starting with participants in some arbitrary (initial) states eventually come to an agreement with all participants being in the negotiated state. The formal method used for discussing the considered issue are local computa[...]
17
100%
Fundamenta Informaticae
EN In the paper two notions related to local (distributed) computations are identified and discussed. The first one is the notion of reducible graphs. A graph is reducible if it can be reduced to a singleton by successive removing its removable nodes; the removing procedure should be local in the sense[...]
18
100%
Fundamenta Informaticae
EN In the paper triangular graphs are discussed. The class of triangular graphs is of special interest as unifying basic features of complete graphs and trees. The main issue addressed in the paper is to characterize class of triangular graphs (defined globally) by local means. Namely, it is proved tha[...]
19
100%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
EN A short time ago two models of knowledge production were generally obligatory in the field of maintenance sciences, as well as in other applied sciences. The first one was a linear model of independent development of particular scientific disciplines in academic centres. Another one was a model of f[...]
20
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Pojazdy
2001 Nr 52 65-77
PL W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z przenoszeniem wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej. Dla tego bardzo skomplikowanego procesu przyjęto skrótowe określenie "transformacja proinnowacyjna". Przedstawiono strukturę i zdefiniowano wybrane elementy modelu transformacji wiedzy .P[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last