Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2008 Z. 13 377-387
PL Proces decyzyjny odgrywa istotną rolę w zarządzaniu uczelnią wyższą. W skład algorytmu tego procesu, obok formułowania i analizy problemu, wchodzi również wybór najlepszego rozwiązania. Każde podjęcie decyzji powinno być poprzedzone określeniem skutków planowanych działań. W artykule przedstawiono[...]
EN The process of decision plays an important rule in managing a university. Apart from the formulation and analysis of the problem the choice of the best solution is also included in the algorithm. Every decision should be proceded by defining the results of actions planned. In the paper one presents[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2004 Z. 9 127-137
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących zależności między wielkościami wskaźników kondycji finansowej polskich spółek giełdowych a kursami ich akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W celu zbadania analizowanych zależności zbudowano oraz zweryfikowano liniowe jednorównaniowe[...]
EN Article presents results of a survey concerning relationships between financial performance ratios of polish publicly traded companies and the value of its stock on the Warsaw Stock Exchange. To analyse the relation linear one equation econometrics models were built and verified. As the main tool fo[...]
3
45%
Badania Operacyjne i Decyzje
2008 nr 4 89-105
PL W artykule przedstawiono podstawowe przesłanki przeprowadzania analiz porównawczych efektywności działania instytucji sektora publicznego. Opisano ogólną koncepcję metody DEA, która obecnie zajmuje na świecie wiodącą pozycję w tego typu badaniach. Omówiono przykłady zastosowań metody DEA w różnych o[...]
EN Public sector is being currently under intensified pressure to increase efficiency and improve quality of its activity. The pressure of government, local society, stake holders and media stimulates public sector development and motivates to experiment with new management methods. In the article basi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last