Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 7 91-96
PL Uszczelnienia aktywne, jako konstrukcje mechatroniczne, są konstrukcjami nowymi i oryginalnymi, dotychczas niestosowanymi w przemyśle. Nieliczne są próby eksperymentalnych badań takich uszczelnień. W niniejszej publikacji pokazano wyniki przeprowadzonych badań eksperymentalnych nowej konstrukcji bez[...]
EN Active face seals, as mechatronics constructions, they are new and original, no used in industry. Few tests of experimental investigations of such seals are. The results in present publication were showed the conducted experimental investigations of new construction noncontacting active face seal wi[...]
2
100%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN Plastics forming is a complex process and therefore the knowledge of individual methods and their implementation in practice is of crucial importance in obtaining the desired effects in production. The study of material properties and mechanisms goveming the processes and phenomena taking place duri[...]
3
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawione są praktyczne realizacje sieci neuronowych w technice przetaczanych prądów. Omawiane są elementarne uktady tworzące sieć neuronową w technice prądowej oraz przedstawiona jest zasada ich działania.
EN This paper covers practical realization of neural network in current switching techniques. Elementary components of neural networks arę being described, as well as basis of they work. This paper shows practical approach to build neural networks witch current switching techniques. Practical approach [...]
4
100%
Zeszyty Naukowe AON
2015 nr 1(98) 205-217
5
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2005 Z. 83 69-79
PL Prezentowany artykuł dotyczy aktywnych mechanicznych bezstykowych uszczelnień czołowych. Zawiera krótki zarys teoretyczny i przykładowe wyniki wstępnych badań eksperymentalnych dla próby regulacji wielkości szczeliny. Opisano oryginalne stanowisko badawcze umożliwiające zmianę siły dociskającej pier[...]
EN The article deals with active mechanical seals used in rotating shafts of rotor machines. There is an overview of the theoretical research concerning the clearance height control in noncontacting face seals, followed by a discussion of selected experimental data. The design and the principle of oper[...]
6
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawione są praktyczne realizacje sieci neuronowych w technice przełączanych prądów. Omawiane są elementarne układy tworzące sieć neuronową w technice prądowej oraz przedstawiona jest zasada ich działania. Ze względu na obszerność treści artykuł podzielony został na dwie części o nas[...]
EN This paper covers practical realization of neural network in current switching techniques. Elementary components of neural networks are being described, as well as basis of they work. Because of extensivity of this article it was divided into two sections: Working principles of system with current s[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
PL W artykule opisano sposób przeprowadzenia badań eksperymentalnych mechanicznego bezstykowego uszczelnienia czołowego o konstrukcji typu FMS. Przedstawiono opis stanowiska badawczego oraz wybrane charakterystyki dynamiczne badanego uszczelnienia.
EN The results in present publication were showed the conducted experimental investigations of the FMS type Noncontacting mechanical face seal. It the description of test ring was introduced was as well as the chosen profiles of studied seal.
8
63%
Hydraulika i Pneumatyka
2011 nr 2 9-11
PL Opisano model aktywnego uszczelnienia czołowego i przedstawiono wyniki badan. Do identyfikacji właściwości bezstykowego uszczelnienia wyznaczono jego charakterystyki statyczne i dynamiczne. Uzyskane wyniki Są potwierdzeniem rezultatów wcześniejszych analiz.
EN The paper describes the model of an active face seal and presents some research results. In the identification of the test non-contact seal has been determined its static and dynamic characteristics. It can be concluded that the active non contact seals is a non-linear system.
9
63%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The paper describes a pneumatic system and a system for its measurement mounted on a special testing facility, with the range of experiments being defined. The analysis involved determining the static and dynamic characteristics of the system responsible for loading the ring in an active face seal a[...]
10
63%
Metrology and Measurement Systems
PL Obecnie stosowana, nowoczesna aparatura umożliwia przekształcenie nierówności profilu (zarysu) na sygnał elektryczny lub optyczny. Wzmocniony sygnał może być przekształcony z postaci analogowej na cyfrową i następnie zarejestrowany w postaci wykresu we współrzędnych prostokątnych lub biegunowych. Pr[...]
EN The modern apparatus permits converting profile irregularities to electrical or optical signals. The amplified signals can be transformed from the analog to digital form and recorded as diagrams in rectangular or polar coordinates. A converted and registered profile is used for the assessment of sur[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 11 157--164
PL W artykule opisano sposób przeprowadzenia badań eksperymentalnych dynamiki mechanicznego bezstykowego uszczelnienia czołowego o konstrukcji typu FMS. Przedstawiono opis stanowiska badawczego oraz wybrane wyliczone i eksperymentalne charakterystyki uszczelnienia.
EN The method of mechanical seal execution of experimental investigations of dynamics of Noncontacting face seal FMS construction type in article was described. It the description of investigative position was introduced was as well as chosen enumerated and experimental profiles sealing.
12
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2005 R. 51, nr 6 20--22
PL Praca zawiera wstępne badania eksperymentalne bezstykowego uszczelnienia czołowego. Opisano oryginalne stanowisko badawcze, które między innymi umożliwia zmianę siły dociskowej pierścienia uszczelnienia oraz bezpośredni pomiar wysokości szczeliny. Wyznaczono charakterystyki statyczne oraz skokowe ba[...]
EN In this paper are contain the experimental investigations of the noncontacting face seal. The original test rig is described. This test rig is enable the change of the loading force acting on the seal rings and directly measure the seal clearance. The static characteristic and step response of the s[...]
13
63%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2009 Vol. 13 209--214
EN In this paper the problem of unsatisfactory diagnostic efficiency of pseudorandom testing (PRT) technique used to detect faults of digital circuits in testing medical systems of critical importance is presented. The simulations have revealed a weakness of commonly used PRT technique that generally d[...]
14
51%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN On the basic of Christensen's stochastic model of rough surfaces, different forms of Reynolds equation with rotational inertia effect are obtained for various types of surface roughness pattern and for couple stress lubricant. As results one obtained the formulae expressing the mean film pressure di[...]
15
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 6s 101-103
EN The flow of couple stress fluid in the clearance of a curvilinear channel with the porous pad was considered. The porous pad was connected with the upper impermeable rotating surface approaching the lower fixed channel surface. The Reynolds and Poisson equations were uncoupled using the Morgan-Camer[...]
16
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 6s 152-154
EN Flow of molten polymer in conical channels is considered in the paper. To describe the problem a model of viscoplastic fluid is used but the final results are illustrated by Bingham fluid flow. The dimensionless formulae for pressure distributions in conical annular channels with inertia effects are[...]
17
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 6s 99-101
EN Inertia effects in the flow of suspension modelled as a power-law fluid in a curvilinear squeeze film channel with the porous pad were considered. The analysis was based on the assumption that the porous pad consisted of a system of capillaries of very small radii, which allowed the use of the Darcy[...]
18
51%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN Technologies applied in polymer processing require permanent improvement by better recognition of material properties of polymer, mechanisms of process and physical phenomena arising in processing. In the work a polymer flow in an annular die modelled as narrow clearance between two fixed surfaces o[...]
19
51%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN Technologies applied in polymers processing are permanently improved due to updating the knowledge on material proprieties, processes and phenomena during the processing. To determine the pressure distribution, one should define the geometrical shape of a channel, in the flow will be held the flow. [...]
20
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 6s 154-156
EN Flow of molten polymer in conical channels is considered in the paper. To describe the problem a model of viscoplastic fluid is used and the results obtained are illustrated by Ostwald - de Waele fluid flow. The dimensionless formulae for pressure distributions in conical annular channels with inert[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last