Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 86
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Technologia Wody
2013 Nr 9 (29) 25--37
PL Monitoring sieci wodociągowej prowadzony w sposób rzetelny i przemyślany może stanowić bar¬dzo ważne narzędzie w zarządzaniu pracą sieci wodociągowej. Krajowe przedsiębiorstwa wodo¬ciągowe stosują monitoring stosunkowo krótko w związku z czym nie posiadają zbyt wielu doświadczeń w tej dziedzinie. St[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Ocena wielkości strat wody wskazuje na bardzo duże skutki ekonomiczne ponoszone przez dostawcę jak i odbiorcę wody. Odpowiednio zaplanowane działania techniczne i organizacyjne mogą doprowadzić do poprawy warunków eksploatacji oraz obniżenia strat wody. Koszty zainwestowane w zakup odpowiednich urzą[...]
EN Measuring of waste losses has a great impact on water distributors and consumers. Properly planed technical and organizational activities lead to an improvement in operational conditions and decrease in water losses. Investment cost of buying and modifying a water net can easily give positive result[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W aktywnej walce ze stratami wody konieczne są działania oparte o wieloletnie programy, w których istotne znaczenia mają modernizacja sieci wodociągowej oraz odpowiedni dobór i eksploatacja urządzeń do lokalizacji wycieków. Podstawowym wyposażeniem przedsiębiorstw wodociągowych jest zestaw korelator[...]
EN In active challenge with water looses there are needed activities based on long term programs in which great importance have modernization of water net and correct selection of water loss detection mechanisms. Basic equipment of water net companies is korelator-geofon. GIS system is not including wh[...]
4
100%
Napędy i Sterowanie
2006 R. 8, nr 6 124-130
PL Monitoring sieci wodociągowej jest to zespół czynności polegających na stałym nadzorowaniu określonych parametrów pracy sieci wodociągowej w celu podejmowania racjonalnych i optymalnych decyzji w zakresie zapewnienia stałej dystrybucji wody. Zazwyczaj dotyczy to ciśnienia panującego w sieci, schemat[...]
5
100%
Napędy i Sterowanie
PL Pomiar przepływu należy do najczęściej wykonywanych i najważniejszych pomiarów w gospodarce wodno-ściekowej. Pomiary te dokonywane są od miejsca poboru wody, aż do jej odprowadzenia w formie ścieków do oczyszczalni. Każdy obiekt gospodarki wodno-ściekowej powinien być objęty pomiarami objętości odpr[...]
EN Flow measurement is both the most frequently performed and the most important measurement in water and sewage management. These measurements are made from the place where water is collected to its runoff in the form of wastewater. Every facility of water and sewage management should be covered by th[...]
6
100%
Instal
2011 nr 4 42-47
7
100%
Technologia Wody
2011 Nr 5 (13) 22-34
PL Moda na rekreację i świadomość jak ważny jest czynny wypoczynek i aktywny tryb życia sprawiły, że z roku na rok wzrasta liczba osób korzystających z basenów, pływalni i parków wodnych. Bez względu na liczbę osób korzystających z basenu jakość wody basenowej nie powinna ulec pogarszaniu. w wielu przy[...]
8
100%
Technologia Wody
2010 Nr 3 (5) 6-15
PL Monitoring w nowoczesnych przedsiębiorstwach eksploatujących systemy wodociągowe jest niezbędny dla utrzymania prawidłowego poziomu świadczenia usług. Przy prawidłowym doborze urządzeń i dobrze rozwiązanym systemie monitoringu można bardzo łatwo i precyzyjnie kontrolować, regulować , a w razie potrz[...]
EN Monitoring in modern water distribution companies is essential to keep high quality service. If equipment is correctly chosen and monitoring system is well designed then we have possibility to control, regulate and if necessary find and eliminate leakages. Obtained data allows planning and executing[...]
9
100%
Rynek Instalacyjny
2011 Nr 12 72-75
PL Straty wody to różnice między objętością wody wyprodukowanej (wtłoczonej do sieci) i sprzedanej odbiorcom. W celu ich ograniczenia przedsiębiorstwa wodociągowe muszą podjąć jednoczesne działania organizacyjne, remontowo-modernizacyjne i inwestycyjne. W części 1 artykułu (RI 11/2011) opisano czynniki[...]
10
100%
Rynek Instalacyjny
2011 Nr 9 52-55
PL W artykule scharakteryzowano najpopularniejsze termoplastyczne tworzywa sztuczne stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych oraz przedstawiono wybrane kryteria wyboru rur do takich przedsięwzięć
11
100%
Rynek Instalacyjny
2011 Nr 11 74-76
PL W artykule zaprezentowano działania organizacyjne, modernizacyjne i inwestycyjne, jakie mogą podjąć przedsiębiorstwa wodociągowe w celu ograniczania strat wody w trakcie jej przesyłu w sieci.
12
100%
Forum Eksploatatora
2011 Nr 5 (56) 82-90
PL Problem strat wody w sieciach wodociągowych występuje we wszystkich wodociągach na świecie. W Polsce skala problemu uwidoczniła się szczególnie dopiero w okresie gospodarki rynkowej. Spadek zużycia wody przez wszystkie grupy odbiorców, przy jednoczesnym wzroście możliwości rejestrowania zużycia wody[...]
13
100%
Wodociągi - Kanalizacja
2010 nr 10 40-43
14
100%
Wodociągi - Kanalizacja
2010 nr 9 36-39
15
100%
Rynek Instalacyjny
2011 Nr 7-8 79-83
PL W artykule scharakteryzowano najpopularniejsze materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych, w tym m.in. rury kamionkowe, betonowe i żelbetowe, bazaltowe, z polimerobetonu i żeliwne oraz kompozytowe GRP.
16
100%
Rynek Instalacyjny
2011 Nr 5 25-30
PL Do budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych powinny być wykorzystywane wyroby do tego przeznaczone, posiadające odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty takie określają warunki wykonania, budowy i eksploatacji danego materiału oraz wpływ na użytkownika i inne e[...]
17
100%
Przegląd Komunalny
2010 nr 5 54-59
PL W poprawnie działającym systemie dystrybucji wody nie do uniknięcia jest sytuacja, w której pewna ilość wody wydobytej i wtłoczonej w system wodociągowy jest tracona, przez co przedsiębiorstwa wodociągowe, mimo poniesionych nakładów, nie uzyskują z niej przychodów. Ograniczenie strat wody i jej racj[...]
18
100%
Przegląd Komunalny
2003 nr 11 52-53
PL Wybierając materiał, z którego ma być zbudowana sieć wodociągowa, należy zwrócić uwagę na walory eksploatacyjne rur (oddziaływanie na wodę do picia, łatwość wymiany elementów, możliwość renowacji), wytrzymałość konstrukcyjną, podatność na obciążenia i uszkodzenia, łatwość montażu (pracochłonność wyk[...]
19
100%
Wodociągi - Kanalizacja
2008 nr 1 31-35
20
100%
Wodociągi - Kanalizacja
2008 nr 2 36-39
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last