Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2005 z. 104 75-82
PL W pracy wykorzystano metodę Free Mesh Method (FMM) [4, 5, 6] do rozwiązania dużego dwuwymiarowego problemu eliptycznego w środowisku klastra obliczeniowego, z wykorzystaniem systemu komunikatów MPI oraz pakietu do obliczeń równoległych PETSC. Algorytm FMM zmodyfikowano dla uniknięcia niejednoznaczno[...]
EN In the paper, the Free Mesh Method (FMM), [4, 5, 6], is applied to the analysis of the large scale two-dimensional elliptic problems. The MPI environment and PETSC library is used. The original FMM algorithm has bee modified in order to avoid some inconsistency in generation of the mesh elements, ar[...]
2
63%
Modelowanie Inżynierskie
2012 T. 14, nr 45 190--196
PL Do pełnego opisu problemu brzegowego konieczne są informacje typu analitycznego oraz informacje typu geometrycznego. W metodzie R-funkcji wykorzystuje się do opisu geometrii teorię R-funkcji Rwaczewa, które, będąc stosukowo proste, mają gwarantowane własności ich różniczkowania w obszarze i na jego [...]
EN The methods for the representation of geometrical data and their application to approximation solutions differ and depend on the computational method. In the R-function method, the Rvachev theory of R-functions is used. These relatively simple functions have guaranteed differential properties in t[...]
3
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykule przedstawiono metodę odtwarzania przebiegów ciśnień impulsowych, której istota polega na dekonwolucji w dziedzinie częstotliwości i wykorzystaniu transmitancji widmowej elastycznego pręta, działającego jako przetwornik mechaniczny. Transmitancję widmową pręta wyznaczono w postaci zależnoś[...]
EN This paper presents a method for reconstruction of impulsive pressure waveforms, whose essence consists in deconvolution in the frequency domain and the use of the spectral transmittance of the elastic bar acting as a mechanical transducer. The spectral transmittance was determined as an analytical [...]
4
63%
Metrology and Measurement Systems
EN The paper presents a method of reconstruction of impulsive strain waveforms based on deconvolution in the frequency domain and the spectral transmittance of the bar, which was determined experimentally and given in an analytic form. A regularization of the deconvolution is obtained by means of limit[...]
5
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 7 140--143
PL Przedstawiono wyniki analizy numerycznej i doświadczalnej odpowiedzi światłowodowej siatki Bragga o stałym okresie poddanej niegładkiemu rozkładowi odkształcenia. Wyniki obydwu analiz dobrze korespondują ze sobą i pokazują, że zadawany rozkład odkształcenia siatki wywołuje poszerzenie jej widma odbi[...]
EN The paper presents the results of numerical and experimental analysis of the response of an embedded uniform optical fiber Bragg grating to a strain, whose distribution is non-smooth. The results of both analyzes correspond well with each other and indicate that the applied strain distribution of th[...]
6
63%
Metrology and Measurement Systems
EN In this paper, we present a synthesis of the parameters of the fiber Bragg grating (FBG) and the reconstruction of the distributed strain affecting the grating, performed by means of its reflection spectrum. For this purpose, we applied the transition matrix method and the Nelder-Mead nonlinear opti[...]
7
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 12 1439-1441
PL W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych i symulacji wpływu gradientu odkształcenia siatki Bragga o stałym okresie na jej charakterystyki widmowe: pasmo 3 decybelowe i współczynnik odbicia mocy. Zakres zmian gradientu odkształcenia wynosił od 0 do š27 žε/mm. Wyniki pomiarów ws[...]
EN Experimental and simulation results of the influence of the strain gradient of a uniform fiber Bragg grating on its spectral characteristics, the 3-dB bandwidth and reflectivity, are presented in the paper. For experiments a 10 mm long grating embedded in a bended cantilever (Fig. 1) was used. The s[...]
8
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono rekonstrukcję rozłożonego odkształcenia działającego na światłowodową siatkę Bragga na podstawie jej widma odbitego. Wykorzystano do tego celu metodę macierzy przejścia oraz nieliniową metodę optymalizacji Neldera-Meada. Wyniki przeprowadzonych symulacji i odtwarzania profil[...]
EN In this paper, we present a reconstruction of the distributed strain affecting the fiber Bragg grating performed by means of its reflection spectrum. For this purpose, we applied the transfer matrix method and the Nelder-Mead nonlinear optimization method. Reconstruction results of the strain profil[...]
9
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 4 295--299
PL W artykule przedstawiono syntezę parametrów światłowodowej siatki Bragga (FBG) oraz rekonstrukcję rozłożonego odkształcenia działającego na siatkę na podstawie jej widma odbitego. Wykorzystano do tego celu metodę macierzy przejścia oraz nieliniową metodę optymalizacji Neldera- Meada. Wyniki przeprow[...]
EN A synthesis of the fiber Bragg grating (FBG) parameters and reconstruction of the distributed strain affecting the grating performed by means of its reflection spectrum is presented. For this purpose, there are applied the transition matrix method and the Nelder-Mead nonlinear optimization method. T[...]
10
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykule przedstawiono metodę weryfikacji poprawności odtwarzania przebiegów sił i ciśnień impulsowych. Odtwarzanie wymienionych przebiegów wymuszeń impulsowych przeprowadzono w dziedzinie częstotliwości z wykorzystaniem transmitancji widmowej elastycznego pręta działającego jako przetwornik mecha[...]
EN The work deals with a method for verifying the correctness of reconstruction of impulsive force and pressure waveforms. The impulsive strain waveforms were reconstructed in the frequency domain using a spectral transmittance of an elastic bar acting as a mechanical transducer. The verification requi[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2005 z. 195 101-114
PL W układach pomiarowych szybkozmiennych wielkości mechanicznych [Równymi przyczynami zniekształceń mierzonych przebiegów są: dyspersja w przetworniku mechanicznym oraz skończona baza pomiarowa przetworników mechaniczno - elektrycznych j [2]. W pracy przedstawione zostaną wyniki symulacji odtwarzania [...]
EN The two main causes of distortions occurring in measurement systems of rapidly varying mechanical quantities are the dispersion in the mechanical transducer and a finite measurement base of the mechanoelectric transducers. A simulation was carried out to reconstruct the waveforms of impulse strain [...]
12
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe
2006 nr 58 223-230
EN In the paper the shakedown of structures and elastic stability boundaries have been calculated. Effect of geometrical nonlinearities on the shakedown domain has also been analyzed. These boundaries define the safe loading domain of structures. The displacement finite element method has been applied.[...]
13
51%
Modelowanie Inżynierskie
2012 T. 12, nr 43 255-263
PL Bezsiatkowa metoda R-funkcji (funkcji Rvacheva) może być zastosowana do rozwiązywania odwrotnych zagadnień przewodnictwa ciepła z nieskończoną liczbą parametrów decyzyjnych. W pracy pokazano rozwiązania trzech różnych problemów poszukiwania współczynnika wymiany ciepła na jednym z brzegów kwadratowe[...]
EN The R-Function (meshless) Method makes it possible to solve inverse heat transfer problems with infinite design parameters in a relatively simple way. Solutions of the three different inverse problems with unknown heat transfer coefficients at one part of boundary of the square region are presented.[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last