Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Przedstawiona metoda NUCNS (Non-Uniform Coherent Noise Suppresion, Schlumberger) pozwala na modelowanie zakłóceń koherentnych generowanych w trakcie wzbudzania sygnału sejsmicznego. Zakłócenia te interferują z sygnałem użytecznym i są trudne do usunięcia. Trudność ta może wystąpić w sytuacji, gdy pr[...]
EN The presented method (NUCNS, Non-Uniform Coherent Noise Suppresion, Schlumberger) allows modeling of coherent noise generated during seismic acquisition. Coherent noise waves interfere with the useful signal and are difficult to remove. This difficulty may occur when the apparent velocity is similar[...]
2
63%
Pojazdy Szynowe
2012 Nr 1 40-46
PL W artykule zaprezentowano opis konstrukcji i parametry zmodernizowanej lokomotywy spalinowej pasażerskiej serii SP32 (312D), której projekt modernizacji opracowany został w Instytucie Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej, a prototyp wykonuje InterLok S.A Piła. Opisano zakres modernizacji w od[...]
EN This article describes and illustrates the design and parameters of a modernized passenger diesel locomotive class SP32 (312D) which modernisation project was developed in the Rail Vehicles Institute at Cracow University of Technology and the prototype is being produced by InterLok S.A. Piła. It is [...]
3
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
2014 R. 21, nr 9 19--22
PL W Polsce wykorzystywanych jest kilka profesjonalnych symulatorów związanych z transportem; w warszawskiej firmie CS Doradztwo i Szkolenia funkcjonuje symulator lokomotywy elektrycznej EP09, w Instytucie Transportu Samochodowego - symulato samochodu cieżarowego, w Akademii Morskiej w Gdyni - symulato[...]
4
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Lokomotywy spalinowe serii SP32 o mocy 960 kW (1300 KM) zostały zakupione przez PKP w Rumunii w drugiej połowie lat 80. XX w. z przeznaczeniem do prowadzenia pociągów pasażerskich o masie około 250 Mg z prędkościami do 100 km/h. Ogółem dostarczono 150 lokomotyw, z których ze względu na duże koszty e[...]
5
63%
Symulacja w Badaniach i Rozwoju
PL W artykule przedstawione zostały założenia oraz budowa pierwszego polskiego symulatora tramwaju w odniesieniu do zastosowanych rozwiązań technicznych związanych z wykorzystaniem urządzenia do celów szkoleniowych. Wierne odzwierciedlenie kabiny i stanowiska sterowniczego rzeczywistego tramwaju oraz o[...]
EN The article presents the assumptions and the construction of the first Polish tram simulator with respect to the applied technical solutions related to the use of equipment for training. Realistic reflection of the cab and the steering position of an actual tram accompanied by appropriate software, [...]
6
63%
Problemy Kolejnictwa
2017 Z. 174 29--37
PL W artykule przedstawiono założenia oraz budowę pierwszego polskiego symulatora tramwaju. Opisano zastosowanie rozwiązania technicznego umożliwiającego wykorzystanie urządzenia do prowadzenia szkoleń i badań naukowych. Wierne odwzorowanie kabiny i stanowiska sterowniczego rzeczywistego tramwaju oraz [...]
EN The article presents the assumptions and the construction of the first Polish tram simulator with respect to the applied technical solutions related to the use of equipment for training and research. Fair reflection of the cab and the steering position of an actual tram accompanied by appropriate so[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last