Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Wejście na rynek pracy pokolenia, które intuicyjnie posługuje się nowoczesnymi technologiami, a na portalach społecznościowych spędza znaczną część swojego czasu online niewątpliwie stanowi wyzwanie dla pracodawców. Jest to jednak również szansa aby spojrzeć na organizację w inny sposób. Wykorzystan[...]
EN Generation Y is entering the job market. Those young people using modern technologies intuitively and spending most of their online time on social platforms bring a new perspective on how workplace should look like. This may pose a big challenge for many companies but is also a good opportunity. Pro[...]
2
100%
Przegląd Komunalny
2011 nr 7 56-57
PL Dotychczasowy katalog przesłanek wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego został rozszerzony wraz z wejściem w życie 11 maja br. nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych - P.z.p. (DzU z 2011 r. nr 87, poz. 484). Niestety, po raz kolejny - zamiast likwi[...]
3
100%
Prace Instytutu Lotnictwa
2012 Nr 4 (225) 265--279
PL Popularyzacja mediów społecznościowych daje przedsiębiorstwom wiele możliwości nawiązania dialogu i interakcji z konsumentami, lepszego zrozumienia ich potrzeb, a także zbudowania z nimi trwałych relacji oraz utrzymywania wokół marki całej społeczności fanów. Dzięki nim, treści mogą rozprzestrzeniać[...]
EN Increasing popularity of social media gives businesses a wide spectrum of possibilities to enter into díalos and interaction with consumers, to better understand their needs, to build durable relations with clients and to maintain brand communities. Thanks to social media, content may be transmitted[...]
4
100%
Prace Instytutu Lotnictwa
2012 Nr 6 (227) 123--135
EN Increasing popularity of social media gives businesses a wide spectrum of possibilities to enter into díalos and interaction with consumers, to better understand their needs, to build durable relations with clients and to maintain brand communities. Thanks to social media, content may be transmitted[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last