Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2014 nr 3 1544--1551
PL W pracy przedstawiono przegląd współczesnej tematyki badawczej związanej z kształtowaniem i zarządzaniem łańcuchami dostaw w budownictwie. Wskazuje on na złożony, wieloaspektowy charakter rozważanych zagadnień, które można podzielić na szereg grup. Grupy te wiążą się kolejno z optymalizacją i modelo[...]
EN Contemporary research devoted to construction supply chains is discussed in the paper. The presented survey confirms complex and multi-dimiensional nature of decision problems related to supply chain shaping and management. The problems deal with different issues: modelling and optimisation, greenin[...]
2
100%
Materiały Budowlane
2016 nr 6 92--93
PL Modele matematyczne opisujące problemy decyzyjne uwzględniają zazwyczaj złożoną sytuację decyzyjną danego problemu, opisują strukturę modelowanego systemu i zachodzących procesów przez wskazanie powiązań jego elementów (strukturę sieci powiązań) i ich charakterystyki. Dodatkowo, ograniczenia czasowe[...]
EN The application of adequate model is necessary to solve a decision making problem in a reliable manner. Such the model should therefore include all important components of a system a decision making problem under consideration deals with. However, limited availability of time and other necessary res[...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 2149-2156
PL Współczesne przedsięwzięcia budowlane składają się z wielu prac budowlanych o zróżnicowanym charakterze. Ich przeprowadzanie wymaga więc dostarczenia na plac budowy różnych czynników produkcji. Konkurencja między wykonawcami sprawia, że prowadzą oni równolegle prace na różnych budowach. Szczególnego[...]
EN Contemporary construction project consist of numerous building works of different nature. Diverse resources should be therefore delivered to a building site to execute building works. Competition among different contractors enforces them to execute different construction projects simultaneously. Hen[...]
4
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 2177-2186
PL Przewozy towarów transportem drogowym są realizowane w wielowymiarowym dynamicznym otoczeniu. Czynniki otoczenia wpływają więc na efekty transportu. Na ogół dostępnych jest przy tym szereg możliwych tras przewozu towaru do odbiorców. Z każdą z tras wiążą się zróżnicowanej oddziaływania otoczenia o z[...]
EN Road transportation of goods is takes place in a dynamic multi-dimensional surrounding environment. Hence, surrounding environment factors influence effects of transportation activities a lot. There are usually several alternative routes available for transportation of goods from suppliers to receiv[...]
5
100%
Materiały Budowlane
2016 nr 6 94--96
PL Złożoność uwarunkowań otoczenia powoduje, że rozwiązywane zagadnienia decyzyjne w budownictwie wymagają uwzględniania informacji o niedoskonałym charakterze. W tym celu wykorzystywane są różne narzędzia. Jednym z nich są porównania parami (PP), które stały się podstawą wielu metod wspomagania decyzj[...]
EN The complexity of surrounding environment results in a need for utilizing imperfect information while solving decision making problems in civil engineering. Diverse pair-wise comparison-based tools are often applied to make use of imperfect information. They are applied both in a standalone mode as [...]
6
100%
Logistyka
2014 nr 6 3423--3430
PL Metoda DEMATEL stanowi uniwersalne narzędzie wspomagania decyzji umożliwiające identyfikację powiązań przyczynowo-skutkowych zachodzących między elementami złożonych systemów gospodarczo-społeczno-środowiskowych. Przedstawione w referacie przykłady pokazują zastosowania metody w zarządzaniu transpor[...]
EN DEMATEL is a unique decision suport technique. It is especially capable of providing solutions to problems which deal with imperfect information influence. The original goal of DEMATEL was concerned with the identification of cause-effect relations between economic, social and environmental componen[...]
7
100%
Logistyka
2014 nr 6 3415--3422
PL Metoda DEMATEL stanowi uniwersalne narzędzie wspomagania decyzji w warunkach informacji niepełnej i niepewnej. Zostało utworzone w celu identyfikacji powiązań przyczynowo-skutkowych zachodzących między elementami złożonych systemów gospodarczo-społeczno-środowiskowych. W rezultacie dynamicznego rozw[...]
EN DEMATEL is a unique decision suport technique. It is especially capable of providing solutions of complex problems which deal with imperfect information influence. The original goal of DEMATEL was concerned with the identification of cause-effect relations between economic, social and environmental [...]
8
100%
Logistyka
2015 nr 4 3111--3120, CD2
PL Pracę poświęcono autorskiemu, wielometodowemu sposobowi wspomagania wyboru dostawców w łańcuchu dostaw z uwzględnieniem zróżnicowanych wymagań związanych z realizacją postulatów zrównoważonego rozwoju. Zaprezentowano przykład ilustrujący zastosowanie propozycji autorów. Dotyczy on wyboru dostawcy mi[...]
EN A multi-method approach for selecting suppliers in supply chain is discussed in the paper. Sustainable development issues are also dealt with in this regard. A sample analysis is presented. The analysis deals with the choice of a concrete mix supplier. A quantitative criterion of costs and 4 qualita[...]
9
100%
Logistyka
2015 nr 4 3101--3110, CD2
PL W pracy przedstawiono elastyczne podejście sprzyjające wiarygodnemu, kompromisowemu wyborowi dostawców z uwzględnieniem kontekstu zrównoważonego rozwoju. Wykorzystano przy tym szereg metod wielokryterialnego wspomagania decyzji MCDA. Dla wiarygodnego ujęcia wpływu współzależności między kryteriami o[...]
EN A flexible approach is discussed in the paper that delivers appropriate means for a reliable supplier choice while addressing sustainable development needs. Several MCDA ranking techniques, namely: DEMATEL, ANP, VIKOR, and SIR are combined in this regard. A joint application of DEMATEL and ANP (DANP[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last