Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polimery
2012 T. 57, nr 5 382-388
PL W pracy przedstawiono doświadczenia Instytutu Chemii Przemysłowej zdobyte podczas prac badawczych związanych z technikami membranowymi. Wieloletnie prace w skali laboratoryjnej i pilotowej zaowocowały opracowaniem rozwiązań dla przemysłu, uwzględniających aplikację procesów membranowych do procesów [...]
EN This paper presents the experiences of the Industrial Chemistry Research Institute gained in the research on mebrane technology. The solutions for the industry based on the application of membrane techniques in the production processes were developed in long-standing laboratory and pilot-plant inves[...]
2
100%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The paper reveals the results of the research on the reverse osmosis recovery of zinc from galvanic electroplating. The pilot plant tests were performed in an electroplating shop. Raw washings were concentrated with a spiral wound 2.5x40" module with a composite polymeric membrane. The research test[...]
3
86%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 9 1570-1573
PL Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych procesu usuwania kwasu akrylowego z mieszaniny poestryfikacyjnej zawierającej głównie akrylan butylu i butanol przy użyciu wodnego roztworu wodorowęglanu sodu jako ekstrahenta kwasu. Wykazano, że wodorowęglan sodu z powodzeniem może być stosowany w badanym [...]
EN CH2=CHCOOH was esterified with BuOH at 125°C under 8 bar on an ion-exchange resin catalyst in a flow reactor. The unconverted CH2=CHCOOH was recovered from the reaction mixt. by extn. with aq. NaHCO3= solns. at 20°C. Both an excess of NaHCO3= soln. and add[...]
4
86%
Polimery
2018 T. 63, nr 4 290--296
PL Przedstawiono wyniki oznaczania zawartości miedzi w strumieniach technologicznych pochodzących z procesu otrzymywania poli(tlenku fenylenu) (PPO) metodą polimeryzacji strąceniowej 2,6-dimetylofenolu z użyciem soli miedzi(II) jako kokatalizatora. Techniką FAAS (płomieniowa absorpcyjna spektrometria a[...]
EN Results of copper determination in process streams coming from the poly(phenylene oxide) (PPO) production by precipitation polymerization of 2,6-dimethylphenol using the copper(II) salt as a co-catalyst have been presented. A microwave-assisted sample preparation analytical procedure for the determi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last